OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPI AMK > MATKAILUALAN KOULUTUSOHJELMA
Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot

Matkailualan koulutusohjelma
Matkailu- ja ravitsemisalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto, 90 op


restonomi (ylempi AMK)

  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot