OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPI AMK > SOSIAALIALA- JA TERVEYSALAN KEHITTÄMISEN JA JOHTAMISEN KOULUTUSOHJELMA
Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot

Sosiaaliala- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelma
Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto, 90 op


sosionomi (ylempi AMK), sairaanhoitaja (ylempi AMK), terveydenhoitaja (ylempi AMK), jalkaterapeutti (ylempi AMK), fysioterapeutti (ylempi AMK)

  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot