OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPI AMK > METSÄTALOUDEN LIIKETOIMINNAN KOULUTUSOHJELMA
Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot

Metsätalouden liiketoiminnan koulutusohjelma
Luonnonvara-alan ylempi ammattikorkeakoulututkinto, 60 op


metsätalousinsinööri (ylempi AMK)

  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot