OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPI AMK > SOSIAALIALAN KOULUTUSOHJELMA (YLEMPI AMK)
Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot

Sosiaalialan koulutusohjelma (ylempi amk)
Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto, 90 op


sosionomi (ylempi AMK)

  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot