OPETUSSUUNNITELMAT > PÄIVÄTOTEUTUS > MATKAILUN KOULUTUS
Päivätoteutukset

Matkailun koulutus
Matkailu- ja ravitsemisalan ammattikorkeakoulututkinto, 210 op


restonomi (AMK)

  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot