OPETUSSUUNNITELMAT > PÄIVÄTOTEUTUS > PALVELUJEN TUOTTAMISEN JA JOHTAMISEN KOULUTUS
Päivätoteutukset

Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutus
Matkailu- ja ravitsemisalan ammattikorkeakoulututkinto, 210 op


restonomi (AMK)

  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot