OPETUSSUUNNITELMAT > PÄIVÄTOTEUTUS > MEKAANISEN PUURAKENTAMISEN KOULUTUS
Päivätoteutukset

Mekaanisen puurakentamisen koulutus
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto, 240 op


Insinööri (AMK)

  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot