OPETUSSUUNNITELMAT > MONIMUOTOTOTEUTUS > MATKAILUN KOULUTUSOHJELMA
Monimuotototeutukset

Matkailun koulutusohjelma
Matkailu- ja ravitsemisalan ammattikorkeakoulututkinto, 210 op


restonomi (AMK)

  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot