OPETUSSUUNNITELMAT > MONIMUOTOTOTEUTUS > SOSIONOMIKOULUTUS

Sosionomikoulutus
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, 210 op


sosionomi (AMK)

  • Ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot