OPETUSSUUNNITELMAT > MONIMUOTOTOTEUTUS > AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA
Monimuotototeutukset

Automaatiotekniikan koulutusohjelma
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto, 240 op


Insinööri (AMK)

  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot