OPETUSSUUNNITELMAT > MONIMUOTOTOTEUTUS > MERENKULUN KOULUTUS, INSINÖÖRI > MERENKULUN INSINÖÖRI, MONIMUOTO
Monimuotototeutukset

Merenkulun insinööri, monimuoto

2013

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3
Hae nimellä: op 1 2 3 1S 1K 2S 2K 3S 3K 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
PERUSOPINNOT
                                               
Matemaattis-luonnontieteelliset opinnot
                                               
Tietotekniikka 5
   
         
                         
Fysiikka-kemia 5
   
         
                         
Insinöörimatematiikka 1 5
   
         
                         
Merenkulun fysiikka 5  
     
               
               
Meri-insinöörin fysiikka ja kemia 5  
       
                 
           
Merenkulun matematiikka 5
     
           
                     
Kieli- ja viestintäopinnot
                                               
Ammatillinen viestintä 5                                                
Merenkulun englanti 5
     
           
                     
Merenkulun ruotsi 5  
     
               
               
Merenkulkualan insinöörien perusopinnot
                                               
Ammatillinen kasvu
                                               
Viestintä 2
   
         
                         
Ammatillinen kasvu - yhteinen ja ko-kohtainen osio 3
 
     
 
   
                 
291601811115009.58.5650652.52.5000000
AMMATTIOPINNOT
                                               
Hyväksiluetut opinnot 114                                                
Täydentävät ammattiopinnot
                                               
Laivakonetekniikka
                                               
Laivakoneistot 2 3
     
           
                       
Dieselmoottorit 2 3
     
             
                     
Koneistojen huolto 2  
     
               
                 
Merenkulun ammattienglanti 3    
       
                     
     
Sähkö- ja automaatiotekniikka
                                               
Laivasähkötekniikka 4
     
           
                     
Mittaus-, säätö- ja automaatiotekniikka 3  
     
               
             
Merimiestaito ja johtaminen
                                               
Hätätilannetoiminta 2 4  
       
                 
           
Aluksen vakavuus ja viippauslaskelmat 3  
     
               
             
Meri- ja ympäristölainsäädäntö 3  
       
                 
           
Management Level, STCW A-III/2
                                               
Huolto ja kunnossapito
                                               
Kunnossapito ja turvallisuustekniikka 3    
       
                     
       
Sähködiagnostiikka ja kunnossapito 3    
       
                       
     
Teollisuustalous 3  
     
               
               
Aluksen huolto ja kunnossapito 3    
       
                       
     
Virtaus- ja lämmönsiirtotekniikka
                                               
Termodynamiikka ja lämmönsiirtotekniikka  3    
       
                     
     
Kylmätekniikka 2  
     
               
                 
Laivan putkistot ja kattilatekniikka 2  
     
                 
               
Technical writing 2    
         
                       
   
Tietokoneavusteinen suunnittelu  3  
     
               
               
Laivakoneistot ja käyttö 2, hätätilannejohtaminen
                                               
Käyttötekniikka ja konevahdinpito 2 4  
     
               
               
Materiaalitekniikka 2    
         
                         
 
Voimakonetekniikka 2    
         
                       
   
Mekaniikka ja lujuusoppi 2 3    
       
                     
       
Laivan apukoneistot 2    
       
                     
       
Hydrauliikka ja pneumatiikka  3    
         
                       
 
Hätätilannehallinta 3    
         
                       
   
Turvallisuusjohtaminen 3    
         
                         
 
Aluksen vuotovakavuus 2    
         
                         
 
10293701019102017005509106.53.501198.58.50
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 15 op)
                                               
Matematiikan ja fysiikan perusteet 5
   
         
                           
Voimalaitosprosessit 5  
       
                 
           
Höyrykattilat ja turbiinit 5    
       
                     
     
District Heating and Steam Technology 5  
     
                 
               
Ruotsin valmentava kurssi 5
     
           
                     
Englannin valmentava kurssi 5
   
         
                         
1510510555507.52.52.52.50052.52.502.52.5000
HARJOITTELU
                                               
OPINNÄYTETYÖ
                                               
Opinnäytetyö
                                               
Opinnäytetyön tietoperusta 5    
       
                     
     
Raportin luonnosversio 5    
         
                       
   
Loppuraportointi 5    
         
                         
 
0015000051000000000002.52.5550
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 606060606060606060606060606060606060606060606060

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.