OPETUSSUUNNITELMAT > MONIMUOTOTOTEUTUS > MERENKULUN KOULUTUS, INSINÖÖRI > MERENKULUN INSINÖÖRI, MONIMUOTO
Monimuotototeutukset

Merenkulun insinööri, monimuoto

2016

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 1 2 3 1 2 3 1
PERUSOPINNOT
                                     
Matemaattis-luonnontieteelliset opinnot
                                     
Fysiikan ja kemian perusteet 5
   
       
 
           
Tietotekniikka 5
     
         
               
Insinöörimatematiikka 1 5
     
         
               
Merenkulun fysiikka 5  
       
           
         
Meri-insinöörin fysiikka ja kemia 5    
       
             
     
Merenkulun matematiikka 5  
     
           
           
Kieli- ja viestintäopinnot
                                     
Ammatillinen viestintä 5  
     
           
           
Merenkulun englanti 5  
     
           
           
Merenkulun ruotsi 5  
       
           
         
Merenkulkualan insinöörien perusopinnot
                                     
Viestintä 2
     
         
               
Ammatillinen kasvu - yhteinen ja ko-kohtainen osio 3
   
       
 
           
162950161910500160191005000
AMMATTIOPINNOT
                                     
Hyväksiluetut opinnot 114                                      
Täydentävät ammattiopinnot
                                     
Laivakonetekniikka
                                     
Laivakoneistot 2 3  
     
           
           
Dieselmoottorit 2 3  
     
           
           
Koneistojen huolto 2
     
         
               
Merenkulun ammattienglanti 3  
       
           
         
Sähkö- ja automaatiotekniikka
                                     
Laivasähkötekniikka 4    
       
             
     
Mittaus-, säätö- ja automaatiotekniikka 3    
       
           
   
Merimiestaito ja johtaminen
                                     
Hätätilannetoiminta 2 4  
       
           
         
Meri- ja ympäristölainsäädäntö 3  
       
           
         
Aluksen vakavuus ja viippauslaskelmat 3  
     
         
         
Management Level, STCW A-III/2
                                     
Huolto ja kunnossapito
                                     
Kunnossapito ja turvallisuustekniikka 3    
       
             
     
Sähködiagnostiikka ja kunnossapito 3    
       
             
     
Teollisuustalous 3  
     
           
           
Aluksen huolto ja kunnossapito 3    
       
             
     
Virtaus- ja lämmönsiirtotekniikka
                                     
Termodynamiikka ja lämmönsiirtotekniikka  3    
       
           
   
Kylmätekniikka 2  
       
           
         
Laivan putkistot ja kattilatekniikka 2    
       
             
     
Technical writing 2    
         
             
   
Tietokoneavusteinen suunnittelu  3  
     
           
           
Laivakoneistot ja käyttö 2, hätätilannejohtaminen
                                     
Käyttötekniikka ja konevahdinpito 2 4    
         
             
   
Materiaalitekniikka 2    
         
             
   
Voimakonetekniikka 2    
         
             
   
Mekaniikka ja lujuusoppi 2 3    
       
             
     
Laivan apukoneistot 2    
         
             
   
Hydrauliikka ja pneumatiikka  3  
       
           
         
Hätätilannehallinta 3    
         
             
   
Turvallisuusjohtaminen 3    
       
             
     
Aluksen vuotovakavuus 2    
       
             
     
230440213.516.5261802013.516.50261800
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 15 op)
                                     
Matematiikan ja fysiikan perusteet 5
     
         
               
Voimalaitosprosessit 5    
         
             
   
Höyrykattilat ja turbiinit 5  
       
           
         
Kaukolämmitys 5  
       
           
       
+ Vapaasti valittavat opinnot
                                     
5105050100505007.52.50500
HARJOITTELU
                                     
OPINNÄYTETYÖ
                                     
Opinnäytetyö
                                     
Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu 5  
     
         
 
     
Opinnäytetyön toteutus 5    
         
             
   
Opinnäytetyön arviointi ja julkaisu 5      
         
               
02.57.55002.52.5550002.502.5505
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 60606060606060606060606060606060606060

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.