OPETUSSUUNNITELMAT > MONIMUOTOTOTEUTUS > MUOTOILUN KOULUTUS
Monimuotototeutukset

Muotoilun koulutus
Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto, 240 op


muotoilija (AMK)

  • Ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot

Xamk - opiskelijan korkeakoulu

https://soleops.kyamk.fi/opsnet --> Opetustarjonta

Työllistyminen ja urapolku

Opetussuunnitelman perusteet

Tutkinnon tuottama osaaminen

Tutkintoon johtavan koulutuksen toteutus

Osaamisen arviointi

Opintojen ohjaus

Oppimisympäristöt

Kansainvälisyys

Laadun arviointi ja kehittäminen