OPETUSSUUNNITELMAT > MONIMUOTOTOTEUTUS > VANHUSTYÖN KOULUTUSOHJELMA
Monimuotototeutukset

Vanhustyön koulutusohjelma
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, 210 op


geronomi (AMK)

  • Ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot

Xamk - opiskelijan korkeakoulu

https://soleops.kyamk.fi/opsnet --> Opetustarjonta

Työllistyminen ja urapolku

Opetussuunnitelman perusteet

Tutkinnon tuottama osaaminen

Tutkintoon johtavan koulutuksen toteutus

Osaamisen arviointi

Opintojen ohjaus

Oppimisympäristöt

Kansainvälisyys

Laadun arviointi ja kehittäminen