OPETUSSUUNNITELMAT > VALINNAISET OPINTOKOKONAISUUDET > VENÄJÄ-OPINNOT
« Takaisin

Venäjä-opinnot

MO00AA11 Johdatus venäläiseen yhteiskuntaan ja kulttuuriin 5 op
MO00AA12 Kieli- ja kulttuurikylpy sekä orientaatio omaan toimialaan Venäjällä 5 op
203004912 Logistiikka ja kuljetukset Venäjälle 1 5 op
203005912 Logistiikka ja kuljetukset Venäjälle 2 5 op
203006912 Logistiikka ja kuljetukset Venäjälle 3 5 op
MO00AA13 Oman ammattialan Venäjä-projekti 5 op
R00D024 Russia beyond the headlines 5 op
J00DV30 Terveysalan venäjä 5 op
MO00CW81 Venäjän kulttuurihistorian perusteet 5 op
MO00CW80 Venäläinen liiketoiminta- ja tapakulttuuri 5 op