Siirry suoraan sisältöön

eMentorointiLaajuus (5 op)

Tunnus: BY00CX78

Laajuus

5 op

Osaamistavoitteet

Osaat toimia mentorina monenlaisissa mentorointiprosesseissa erilaisia menetelmiä hyödyntäen.

Osaat tukea opiskelijan osaamisen kehittymistä ja kykenet luomaan luottamuksellisen ja toimivan vuorovaikutussuhteen digitaalisia työvälineitä hyödyntäen.

Osaat arvioida ja kehittää omaa ja muiden eMentorointi-osaamista.

Sisältö

Millainen on eMentorointi -prosessi?
Miten voit tukea ja arvioida aktorin osaamisen kehittymistä mentoroinnin avulla erilaisia digitaalisia työkaluja hyödyntäen?
Miten voit arvioida ja kehittää omaa ja ryhmätason eMentorointi osaamistasi?