Siirry suoraan sisältöön

Digimarkkinoinnin johtamisen koulutus (ylempi amk)

Tutkinto:
Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
tradenomi (ylempi AMK)

Laajuus:
90 op

Opintojen tavoite

Digimarkkinoinnin johtamisen YAMK-koulutuksessa hankit itsellesi varmuutta digimarkkinoinnin tekemiseen, johtamiseen ja kehittämiseen. Tutkinnon suorittamisen jälkeen sinulla on vahva tietopohja, konkreettisia käytännön taitoja sekä ajantasainen tietämys markkinoinnin kehittyvistä teknologioista. Osaat kehittää digimarkkinointia yrityksen liiketoiminnan kasvattamiseksi.

Tutkinnon suoritettuasi olet askelen pidemmällä urallasi digimarkkinoinnin asiantuntija- tai johtotehtävissä teollisuuden, palvelu- tai kaupan alojen yrityksissä tai itsenäisenä yrittäjänä.

Koulutus on tarkoitettu pienessä tai keskisuuressa yrityksessä työskenteleville, jotka käytännössä jo toteuttavat ja kehittävät digimarkkinointia. Haluat nostaa osaamisesi tasoa ja avartaa näkemystäsi. Työhösi sisältyy tulos- tai kehittämisvastuita, suunnittelua ja toteuttamista liittyen esim. sähköisiin asiakaspalvelukanaviin (verkkosivut, some, chat), verkkokauppaan, viestintään, asiakaspalvelutehtäviin, sisältöjen tuottamiseen, markkinoinnin automaatioon, markkinoinnin analytiikkaan tai myyntiin. Kaikissa oppimistehtävissä kehität yrityksesi digimarkkinointia.

Koulutuksen sisältö

Koulutuksen laajuus on 90 opintopistettä (op)

Ydinopinnot, 30 op

Ydinopinnoissa on kuusi opintojaksoa. Niiden teemat ovat digimarkkinoinnin toimintaympäristö ja digimarkkinoinnin toteuttaminen ja kehittäminen.

Opintojaksot
• Strateginen muutosjohtaminen digiympäristössä 5 op
• Markkinointi digitaalisissa kanavissa 5 op
• Asiakaskokemus 5 op
• Tutkimuksellinen kehittäminen liiketoiminnassa 5 op
• Asiakashankinta ja myynti 5 op
• Sisältömarkkinointi 5 op

Opintojaksojen tehtävät kytket oman yrityksen liiketoiminnan ja digimarkkinoinnin analysointiin ja kehittämiseen. Ajankohtaisia sisältöjä koulutukseen tuottavat Xamkin opettajien lisäksi myös ulkopuoliset digimarkkinoinnin ja -liiketoiminnan asiantuntijat.
Täydentävät opinnot, 30 op

Täydentävän osaamisen opintojaksoihin valitaan vähintään 10 op tutkimus- ja kehittämisopintoja siten, että ne tukevat opinnäytetyön toteuttamista. Vähintään yksi 5 op opintojakso (täydentävät opinnot) pitää suorittaa englanninkielisenä. Täydentävän osaamisen opinnot voit valita kaikille YAMK-opiskelijoille yhteisestä, monialaisesta Master School -tarjonnasta.  

Tarjolla on sekä suomen- että englanninkielisiä opintoja seuraavista kokonaisuuksista:
• Digitaalisuus ja teknologia yhteiskunnassa
• Kansainväliset toimintaympäristöt ja viestintä
• Johtaminen ja yrittäjyys
• Tutkimus ja kehittäminen
• Kieliopinnot

Täydentäviä opintoja voit suorittaa myös muiden korkeakoulujen ylempien korkeakoulututkintojen tasoisista opinnoista (YAMK tai maisteriohjelmat).

Opinnäytetyö, 30 op

Opinnäytetyöhön tarvitset aiheen, toimeksiantajan ja tutkimusosaamista. Työn laajuus on 30 op, joka vastaa noin 800 h työmäärä.

Opinnäytetyösi aihe liittyy yrityksen digimarkkinointiin, sen johtamiseen, kehittämiseen tai digiliiketoiminnan kehittämiseen. Opinnäytetyöhön sisältyy aina tutkimusta ja siinä on kehittämistavoite. Toimeksiantajana on jokin yritys, organisaatio tai TKI-hanke.
Tutkimusosaamista hankit tutkimus- ja kehittämisopintojaksoilla (yhteensä 15 op). Saat työlle myös ohjaajan. Opinnäytetyö aloitetaan ensimmäisen lukuvuoden loppupuolella ”Tutkimuksellinen kehittäminen liiketoiminnassa” –opintojakson yhteydessä.

Opintojen toteutus

Koulutuksen voit suorittaa verkko-opintoina riippuen siitä, mitä opintoja valitset täydentäviin opintoihisi. Useimmat opiskelevat työn ohessa ja tämän olemme ottaneet huomioon verkko-opinnoissa.

Opintojen aloitus ja ryhmään tutustumispäivä pidetään Xamkin Mikkelin kampuksella, eikä sitä tallenneta tai striimata. Näin opinnot käynnistetään sujuvasti ja solmitaan tuttavuuksia muiden digimarkkinoijien kanssa. Muita tapaamisia tai lähipäiviä voidaan pitää kampuksella sopimuksen mukaan. Lähipäivät ovat arkipäivisin ja ne ovat yhteistä tekemistä, oppimista ja keskustelua. Osallistuminen on aina vapaaehtoista, mutta erittäin suositeltavaa.

Tavanomainen opiskeluvauhti työssäkäyvällä on noin 15 op/ lukukausi, mikä tarkoittaa 400 h työmäärää. Jos opiskelijan oma ajankäyttö sallii, koulutus on mahdollista suorittaa nopeammin. Rinnakkaisia opintojaksoja voi valita täydentävistä opinnoista. Tästä sovitaan, kun laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma.

Uramahdollisuudet

Koulutuksen jälkeen voi työskennellä monipuolisissa digimarkkinoinnin tehtävissä. Esimerkkejä tehtävänimikkeistä ovat markkinointipäällikkö, markkinoinnin asiantuntija, sisältövastaava, viestintäasiantuntija, markkinointikoordinaattori, viestintäpäällikkö, analyytikko, markkinointijohtaja, digimarkkinointipäällikkö

TKI ja työelämäyhteistyö

YAMK-koulutuksen aikana tutustut sekä oman että muiden alojen ammattilaisiin. Tämä monialainen asiantuntijaverkosto kantaa hedelmää myös opintojen jälkeen työelämässä. Tärkeitä verkostoja rakennat myös työelämälle tehtävissä kehittämisprojekteissa, joista tärkein on opinnäytetyö.

Koulutuksen oppimisympäristöt

Digimarkkinoinnin johtaminen -koulutuksessa oma työpaikka on keskeinen oppimisympäristö, jossa opiskeltavia asioita tutkitaan, sovelletaan ja kehitetään. Opiskelijoille on tarjolla myös paljon muita työelämän toimeksiantoja, joita kannattaa suorittaa osana täydentäviä opintoja.

Digimarkkinoinnin johtamisen koulutus, ylempi amk
Tunnus
(DMMI25KVY)
Digimarkkinoinnin johtamisen koulutus, ylempi amk
Tunnus
(DMMI24KY)
Digimarkkinoinnin johtamisen koulutus, ylempi amk
Tunnus
(DMMI23KY)
Digimarkkinoinnin johtamisen koulutus, ylempi amk
Tunnus
(DMMI22KY)

Ajoitus 21.08.2023 - 15.10.2023 Toteutuksen tunnus DM00EA38-3002 Ryhmät DMMI23KY
Ajoitus 18.09.2023 - 05.11.2023 Toteutuksen tunnus DM00EA39-3002 Ryhmät DMMI23KY
Ajoitus 09.10.2023 - 10.12.2023 Toteutuksen tunnus DM00EA35-3003 Ryhmät DMMI23KY
Ajoitus 26.08.2024 - 20.10.2024 Toteutuksen tunnus DM00EA37-3003 Ryhmät DMMI24KY
Ajoitus 23.09.2024 - 17.11.2024 Toteutuksen tunnus DM00EA39-3003 Ryhmät DMMI24KY