Siirry suoraan sisältöön

VerkostojohtaminenLaajuus (5 op)

Tunnus: BY2530040

Laajuus

5 op

Opetuskieli

 • suomi

Vastuuhenkilö

 • Päivi Lifflander

Osaamistavoitteet

Osaat käyttää verkostojohtamisen keskeisiä käsitteitä ja tuntee verkostotoiminnan vaiheet
Osaat tarkastella verkostoja yhteistyönä, vuorovaikutuksena, tiedon luomisena ja ihmisten johtamisosaamisena
Osaat kutsua verkostoja koolle ja motivoida osallistujia osallistumaan
Osaat kartoittaa monipuolisesti resursseja verkostotoiminnassa
Osaat syventää ja soveltaa monialaisesti verkostotoiminnan toiminnan suunnittelua, tiedon rakentamista ja arviointia
Osaat syventää ja soveltaa iteratiivista työskentelytapaa verkostossa
Osaat uudistaa omaa verkostotoimintaosaamistasi ja motivoivan keskustelun työkäytäntöjä.

Sisältö

Mitkä ovat verkostojohtamisen käsitteet, periaatteet ja teoriat?
Kuinka kartoitetaan verkostotoiminnan resursseja?
Kuinka verkosto kutsutaan koolle ja motivoidaan osallistujat?
Mitä on iteratiivinen työskentely verkostossa?
Kuinka laaditaan verkoston toimintasuunnitelma, toteutus ja arviointi?

Ilmoittautumisaika

15.08.2022 - 04.09.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 18.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Savonlinnan koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Opettaja
 • Hannele Pulkamo
 • Aila Pärnänen
Vastuuhenkilö

Päivi Lifflander

Opiskelijaryhmät
 • Master_eKampus
  Master-opinnot, eKampus

Tavoitteet

Osaat käyttää verkostojohtamisen keskeisiä käsitteitä ja tuntee verkostotoiminnan vaiheet
Osaat tarkastella verkostoja yhteistyönä, vuorovaikutuksena, tiedon luomisena ja ihmisten johtamisosaamisena
Osaat kutsua verkostoja koolle ja motivoida osallistujia osallistumaan
Osaat kartoittaa monipuolisesti resursseja verkostotoiminnassa
Osaat syventää ja soveltaa monialaisesti verkostotoiminnan toiminnan suunnittelua, tiedon rakentamista ja arviointia
Osaat syventää ja soveltaa iteratiivista työskentelytapaa verkostossa
Osaat uudistaa omaa verkostotoimintaosaamistasi ja motivoivan keskustelun työkäytäntöjä.

Sisältö

Mitkä ovat verkostojohtamisen käsitteet, periaatteet ja teoriat?
Kuinka kartoitetaan verkostotoiminnan resursseja?
Kuinka verkosto kutsutaan koolle ja motivoidaan osallistujat?
Mitä on iteratiivinen työskentely verkostossa?
Kuinka laaditaan verkoston toimintasuunnitelma, toteutus ja arviointi?

Opiskelumateriaali

Järvensivu Timo. 2020. Verkostojen johtaminen. Opi ja etene yhdessä.
Muu Learn-alustalla osoitettu materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina, joka sisältää videotallenteita, verkkokeskustelua, ryhmä- ja yksilötehtäviä.

TKI ja työelämäyhteistyö

Yksi tehtävä sisältää työelämään integroituvan verkoston kehittämistehtävän.

Tentit ja muut määräajat

Tehtävien aikataulut osoitetaan Learn-alustalla.

Opiskelijan työmäärä

1op = 27h opiskelijan työtä. Koko opintojakson työmäärä 135h.

Toteutuksen osien kuvaus

Verkoston kehittämissuunnitelman tietoperustan rakentaminen 1 op
Verkostotoimijoiden haastattelutehtävä 1 op
Verkoston kehittämissuunnitelma 3op

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

XAMK:n arviointikriteerit YAMK-arviointikriteerien mukaisesti. Arviointi asteikolla 1-5, hylätty, täydennettävä.

TASO 3:n mukaan opiskelija osaa:
a) hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida kriittisesti monialaista tietoa erityisosaamisalueellaan.
b) ratkaista vaativia ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja /tai innovaatiotoiminnassa.
vastata ja kehittää toimintoja itsenäisesti.
e) arvioida strategisia lähestymistapoja ja perustella niiden käyttöä johtamisen ja kehittämisen näkökulmasta.
f) työskennellä itsenäisesti alan asiantuntijatehtävissä tai yrittäjänä
g) viestiä asiantuntevasti sekä johdonmukaisesti suullisesti ja kirjallisesti omalla äidinkielellä sekä yhdellä vieraalla kielellä

Ilmoittautumisaika

09.08.2021 - 05.09.2021

Ajoitus

30.08.2021 - 17.12.2021

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Savonlinnan koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 28

Opettaja
 • Aila Pärnänen
 • Anna Makkonen
Vastuuhenkilö

Anna Makkonen

Opiskelijaryhmät
 • Master_eKampus
  Master-opinnot, eKampus

Tavoitteet

Osaat käyttää verkostojohtamisen keskeisiä käsitteitä ja tuntee verkostotoiminnan vaiheet
Osaat tarkastella verkostoja yhteistyönä, vuorovaikutuksena, tiedon luomisena ja ihmisten johtamisosaamisena
Osaat kutsua verkostoja koolle ja motivoida osallistujia osallistumaan
Osaat kartoittaa monipuolisesti resursseja verkostotoiminnassa
Osaat syventää ja soveltaa monialaisesti verkostotoiminnan toiminnan suunnittelua, tiedon rakentamista ja arviointia
Osaat syventää ja soveltaa iteratiivista työskentelytapaa verkostossa
Osaat uudistaa omaa verkostotoimintaosaamistasi ja motivoivan keskustelun työkäytäntöjä.

Sisältö

Mitkä ovat verkostojohtamisen käsitteet, periaatteet ja teoriat?
Kuinka kartoitetaan verkostotoiminnan resursseja?
Kuinka verkosto kutsutaan koolle ja motivoidaan osallistujat?
Mitä on iteratiivinen työskentely verkostossa?
Kuinka laaditaan verkoston toimintasuunnitelma, toteutus ja arviointi?

Opiskelumateriaali

Järvensivu Timo. 2020. Verkostojen johtaminen. Opi ja etene yhdessä.
Muu Learn-alustalla osoitettu materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina, joka sisältää videotallenteita, verkkokeskustelua, ryhmä- ja yksilötehtäviä.

TKI ja työelämäyhteistyö

Yksi tehtävä sisältää työelämään integroituvan verkoston kehittämistehtävän.

Tentit ja muut määräajat

Tehtävien aikataulut osoitetaan Learn-alustalla.

Opiskelijan työmäärä

1op = 27h opiskelijan työtä. Koko opintojakson työmäärä 135h.

Toteutuksen osien kuvaus

Itsenäinen työskentely verkkoalustalla 3op
Tehtävät tarkentuvat myöhemmin
Verkoston kehittämissuunnitelma 2op.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

XAMK:n arviointikriteerit YAMK-arviointikriteerien mukaisesti. Arviointi asteikolla 1-5, hylätty, täydennettävä.

TASO 3:n mukaan opiskelija osaa:
a) hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida kriittisesti monialaista tietoa erityisosaamisalueellaan.
b) ratkaista vaativia ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja /tai innovaatiotoiminnassa.
vastata ja kehittää toimintoja itsenäisesti.
e) arvioida strategisia lähestymistapoja ja perustella niiden käyttöä johtamisen ja kehittämisen näkökulmasta.
f) työskennellä itsenäisesti alan asiantuntijatehtävissä tai yrittäjänä
g) viestiä asiantuntevasti sekä johdonmukaisesti suullisesti ja kirjallisesti omalla äidinkielellä sekä yhdellä vieraalla kielellä