Siirry suoraan sisältöön

Digitaalisuus hyvinvoinnin kehittämisessäLaajuus (5 op)

Tunnus: YY00AF32

Laajuus

5 op

Osaamistavoitteet

Tunnistat hyvinvoinnin kehittämiseen liittyviä tarpeita sekä miten digitaalisuudella voidaan tukea niiden toteuttamista. Osaat ottaa käyttöön uusia digitaalisuutta hyödyntäviä toimintamalleja ja tunnistat siitä aiheutuvia kehittämisen ja tuen tarpeita.

Sisältö

Millaisiin hyvinvoinnin kehittämishaasteisiin digitaalisuus voi tarjota ratkaisuja ja millä edellytyksillä? Miten digitaalisuutta hyödyntävä toimintamalli saadaan jalkautettua osaksi arkea?

Ilmoittautumisaika

06.04.2023 - 21.04.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 15.12.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Savonlinnan koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Opettaja
 • Päivi Lifflander
 • Miia Kierikki
 • Anna Makkonen
Vastuuhenkilö

Tarja Turtiainen

Opiskelijaryhmät
 • Master_eKampus
  Master-opinnot, eKampus

Tavoitteet

Tunnistat hyvinvoinnin kehittämiseen liittyviä tarpeita sekä miten digitaalisuudella voidaan tukea niiden toteuttamista. Osaat ottaa käyttöön uusia digitaalisuutta hyödyntäviä toimintamalleja ja tunnistat siitä aiheutuvia kehittämisen ja tuen tarpeita.

Sisältö

Millaisiin hyvinvoinnin kehittämishaasteisiin digitaalisuus voi tarjota ratkaisuja ja millä edellytyksillä? Miten digitaalisuutta hyödyntävä toimintamalli saadaan jalkautettua osaksi arkea?

Aika ja paikka

Verkko-opinnot

Opiskelumateriaali

Ilmoitetaan kurssin alussa LEARN -alustalla

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Verkko-opinnot
Opintojakson info ja avaus: ma 4.9. 2023 klo 16.30 - 17.30 TEAMS. Avaus nauhoitetaan.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Verkko-opinnot
Opintojakson info ja avaus: ma 4.9. 2023 klo 16.30 - 17.30 TEAMS. Avaus nauhoitetaan.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Verkko-opinnot
Opintojakson info ja avaus: ma 4.9. 2023 klo 16.30 - 17.30 TEAMS. Avaus nauhoitetaan.

TKI ja työelämäyhteistyö

Kokoavana lopputehtävänä totetettava digitaalisen sovelluksen kehittämistyö integroituu esimerkiksi opiskelijan ansiotyöhön, Xamkin tai muun yhteistyötahon hankkeeseen tai muuhun työelämäyhteistyöhön.

Tentit ja muut määräajat

Opintojakso etenee vaiheittain:
- Opintojakson aloitusseminaari ma 4.9. 2023 klo 16.30 - 17.30 TEAMS (tallennetaan)
- Orientoiva oppimistehtävä 11.9.2023 mennessä.
- Ajoittettu verkkokeskustelu viikoittain ajalla 11.9.-1.10.2023 välillä
- Kokoava oppimistehtävä 10.12.2023 mennessä
- Opintojakso päättyy 15.12.2022.
Opettajien ohjausajat kokoavaan oppimistehtävään ilmoitetaan opintojakson alussa.

Kansainvälinen yhteistyö

Ei

Opiskelijan työmäärä

5 op = 135 h.

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojakso etenee vaiheittain:
- Opintojakson aloitusseminaari ma 5.9. 2022 klo 16.30 - 17.30 TEAMS (tallennetaan)
- Orientoiva oppimistehtävä.
- TKI-asiantuntijaluento vko 40 (tallennetaan).
- Kokoava oppimistehtävä
- Opintojakso päättyy 11.12.2022.
Opettajien ohjausajat kokoavaan oppimistehtävään sekä opintojakson etenemisen tarkempi aikataulu ilmoitetaan opintojakson alussa.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Verkkotehtävät, verkkokeskustelu, itse- ja vertaisarviointi

Ilmoittautumisaika

15.08.2022 - 04.09.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 18.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

4 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liikunnan ja kuntoutuksen koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Opettaja
 • Virva Hartonen
 • Paula Leppänen
 • Miia Kierikki
Vastuuhenkilö

Tarja Turtiainen

Opiskelijaryhmät
 • Master_eKampus
  Master-opinnot, eKampus

Tavoitteet

Tunnistat hyvinvoinnin kehittämiseen liittyviä tarpeita sekä miten digitaalisuudella voidaan tukea niiden toteuttamista. Osaat ottaa käyttöön uusia digitaalisuutta hyödyntäviä toimintamalleja ja tunnistat siitä aiheutuvia kehittämisen ja tuen tarpeita.

Sisältö

Millaisiin hyvinvoinnin kehittämishaasteisiin digitaalisuus voi tarjota ratkaisuja ja millä edellytyksillä? Miten digitaalisuutta hyödyntävä toimintamalli saadaan jalkautettua osaksi arkea?

Aika ja paikka

Verkko-opinnot

Opiskelumateriaali

Ilmoitetaan kurssin alussa LEARN -alustalla

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Verkko-opinnot
Opintojakson info ja avaus: ma 5.9. 2022 klo 16.30 - 17.30 TEAMS. Avaus nauhoitetaan.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Verkko-opinnot
Opintojakson info ja avaus: ma 5.9. 2022 klo 16.30 - 17.30 TEAMS. Avaus nauhoitetaan.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Verkko-opinnot
Opintojakson info ja avaus: ma 5.9. 2022 klo 16.30 - 17.30 TEAMS. Avaus nauhoitetaan.

TKI ja työelämäyhteistyö

Digitaalisen sovelluksen kehittämistyön TKI-asiantuntijaluento ja työpaja.
Kokoava tehtävä integroituu esimerkiksi opiskelijan työhön, Xamkin tai muun yhteistyötahon hankkeeseen tai muuhun työelämäyhteistyöhön.

Tentit ja muut määräajat

Opintojakso etenee vaiheittain:
- Opintojakson aloitusseminaari ma 5.9. 2022 klo 16.30 - 17.30 TEAMS (tallennetaan)
- Orientoiva oppimistehtävä.
- TKI-asiantuntijaluento vko 40 (tallennetaan).
- Kokoava oppimistehtävä
- Opintojakso päättyy 11.12.2022.
Opettajien ohjausajat kokoavaan oppimistehtävään sekä opintojakson etenemisen tarkempi aikataulu ilmoitetaan opintojakson alussa.

Kansainvälinen yhteistyö

Ei

Opiskelijan työmäärä

5 op = 135 h.

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojakso etenee vaiheittain:
- Opintojakson aloitusseminaari ma 5.9. 2022 klo 16.30 - 17.30 TEAMS (tallennetaan)
- Orientoiva oppimistehtävä.
- TKI-asiantuntijaluento vko 40 (tallennetaan).
- Kokoava oppimistehtävä
- Opintojakso päättyy 11.12.2022.
Opettajien ohjausajat kokoavaan oppimistehtävään sekä opintojakson etenemisen tarkempi aikataulu ilmoitetaan opintojakson alussa.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Verkkotehtävät, verkkokeskustelu, itse- ja vertaisarviointi

Ilmoittautumisaika

08.11.2021 - 21.11.2021

Ajoitus

07.02.2022 - 31.05.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

4 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liikunnan ja kuntoutuksen koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Opettaja
 • Paula Leppänen
 • Miia Kierikki
 • Anna Makkonen
Vastuuhenkilö

Tarja Turtiainen

Opiskelijaryhmät
 • Master_eKampus
  Master-opinnot, eKampus

Tavoitteet

Tunnistat hyvinvoinnin kehittämiseen liittyviä tarpeita sekä miten digitaalisuudella voidaan tukea niiden toteuttamista. Osaat ottaa käyttöön uusia digitaalisuutta hyödyntäviä toimintamalleja ja tunnistat siitä aiheutuvia kehittämisen ja tuen tarpeita.

Sisältö

Millaisiin hyvinvoinnin kehittämishaasteisiin digitaalisuus voi tarjota ratkaisuja ja millä edellytyksillä? Miten digitaalisuutta hyödyntävä toimintamalli saadaan jalkautettua osaksi arkea?

Aika ja paikka

Verkko-opinnot

Opiskelumateriaali

Ilmoitetaan kurssin alussa LEARN -alustalla

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Verkko-opinnot
Opintojakson info ja avaus: 7.2. 2022 klo 16.30 - 17.30 TEAMS. Avaus nauhoitetaan.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Verkko-opinnot
Opintojakson info ja avaus: 7.2. 2022 klo 16.30 - 17.30 TEAMS. Avaus nauhoitetaan.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Verkko-opinnot
Opintojakson info ja avaus: 7.2. 2022 klo 16.30 - 17.30 TEAMS. Avaus nauhoitetaan.

TKI ja työelämäyhteistyö

Kokoava tehtävä integroituu esimerkiksi opiskelijan työhön, Xamkin tai muun yhteistyötahon hankkeeseen tai muuhun työelämäyhteistyöhön.

Tentit ja muut määräajat

Orientoiva oppimistehtävä (1,5 op = 40 tuntia opiskelijan työtä): 7.2. - 6.3.2022
8.2.2022 - 20.2.2022: Orientoivan oppimistehtävän laatiminen ja palautus
21.2.2022 - 27.2.2022 : Keskustelu pienryhmissä
28.2.2022 - 6.3.2022: Pienryhmäkohtainen yhteenveto mindmappina (=miellekartta).
7.3. - 13.3. 2022: Yhteenvetojen / Mind mappien yksilökommentointi.

Kokoava oppimistehtävä 3,5 op (95 tuntia opiskelijan työtä):
- 7.3. - 13.3.2022: Aiheen valinta
- 14.3. - 3.4.2022: Suunnitelman laatiminen
- 4.4. - 10.4.2022: Vertaispalaute
- 11.4. - 1.5.2022: Tehtävän viimeistely

Opettajien ohjaus kokoavaan oppimistehtävään:
7.4.2022 klo 14.00 - 17.00
8.4.2022: klo 8.15 - 11.00
21.4. 2022: klo 14.00 - 17.00
22.4.2022: klo 8.15 - 11.00

Opiskelijan työmäärä

135 h.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Verkkotehtävät, verkkokeskustelu, itse- ja vertaisarviointi

Ilmoittautumisaika

01.10.2020 - 15.10.2020

Ajoitus

01.02.2021 - 16.05.2021

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

4 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liikunnan ja kuntoutuksen koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Opettaja
 • Tarja Turtiainen
 • Miia Kierikki
 • Anna Makkonen
Vastuuhenkilö

Tarja Turtiainen

Opiskelijaryhmät
 • Master_eKampus
  Master-opinnot, eKampus

Tavoitteet

Tunnistat hyvinvoinnin kehittämiseen liittyviä tarpeita sekä miten digitaalisuudella voidaan tukea niiden toteuttamista. Osaat ottaa käyttöön uusia digitaalisuutta hyödyntäviä toimintamalleja ja tunnistat siitä aiheutuvia kehittämisen ja tuen tarpeita.

Sisältö

Millaisiin hyvinvoinnin kehittämishaasteisiin digitaalisuus voi tarjota ratkaisuja ja millä edellytyksillä? Miten digitaalisuutta hyödyntävä toimintamalli saadaan jalkautettua osaksi arkea?

Aika ja paikka

Verkko-opinnot

Opiskelumateriaali

Ilmoitetaan kurssin alussa

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Verkko-opinnot
Opintojakson info ja avaus: 1.2. 2021 klo 16.30 - 17.30 AC: https://flax.xamk.fi/tarjaturtiainen

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Verkko-opinnot
Opintojakson info ja avaus: 1.2. 2021 klo 16.30 - 17.30 AC: https://flax.xamk.fi/tarjaturtiainen

Työhön integroitu oppimisväylä:
Verkko-opinnot
Opintojakson info ja avaus: 1.2. 2021 klo 16.30 - 17.30 AC: https://flax.xamk.fi/tarjaturtiainen

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Verkkotehtävät, verkkokeskustelu, itse- ja vertaisarviointi

Ilmoittautumisaika

01.10.2019 - 15.10.2019

Ajoitus

03.02.2020 - 14.06.2020

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

4 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liikunnan ja kuntoutuksen koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Opettaja
 • Helka Sarén
 • Tarja Turtiainen
 • NN SAKO_Savonlinna
Vastuuhenkilö

Tarja Turtiainen

Opiskelijaryhmät
 • Master_eKampus
  Master-opinnot, eKampus

Tavoitteet

Tunnistat hyvinvoinnin kehittämiseen liittyviä tarpeita sekä miten digitaalisuudella voidaan tukea niiden toteuttamista. Osaat ottaa käyttöön uusia digitaalisuutta hyödyntäviä toimintamalleja ja tunnistat siitä aiheutuvia kehittämisen ja tuen tarpeita.

Sisältö

Millaisiin hyvinvoinnin kehittämishaasteisiin digitaalisuus voi tarjota ratkaisuja ja millä edellytyksillä? Miten digitaalisuutta hyödyntävä toimintamalli saadaan jalkautettua osaksi arkea?

Aika ja paikka

Verkko-opinnot

Opiskelumateriaali

Ilmoitetaan kurssin alussa

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Verkko-opinnot

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Verkko-opinnot

Työhön integroitu oppimisväylä:
Verkko-opinnot

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Verkkotehtävät, verkkokeskustelu, itse- ja vertaisarviointi