Siirry suoraan sisältöön

Johtaminen ja avaimia hyvään vuorovaikutukseenLaajuus (5 op)

Tunnus: BY00CW78

Laajuus

5 op

Opetuskieli

 • suomi

Vastuuhenkilö

Osaamistavoitteet

Lisäät ymmärrystäsi ihmisten käyttäytymisestä ja erilaisuudesta. Osaat hyödyntää tätä tietoa johtamisessa niin, että osaat esimiehenä toimia paremmin vuorovaikutustilanteissa. Syvennyt toimivan työyhteisön elementteihin, esimiehen rooliin ja tehtäviin.

Sisältö

Millaisena muut näkevät minut ja käyttäytymiseni?
Millaista käyttäytymistä itse tuotat?
Opinko ymmärtämään paremmin erilaisia ihmisiä?
Millaisia työkaluja yhteistyöhön voin saada itselleni?
Miten kehitän kohtaamiskykyäni?
Miten lisään ja rakennan luottamusta?
Miten erilaiset työskentelytavat ja oma työskentelytapa auttaa organisaatiotasi sen perustehtävän täyttämisessä?

Esitietovaatimukset

Ei edellytä aiempaa osaamista

Opintojaksoa täydentävät opinnot

Ei muita opintojaksoon liittyviä opintoja

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 01.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 30

Opettaja
 • Pasi Pakkala
Vastuuhenkilö

Pasi Pakkala

Opiskelijaryhmät
 • Master_Mli
  Master-opinnot; Mikkeli

Tavoitteet

Lisäät ymmärrystäsi ihmisten käyttäytymisestä ja erilaisuudesta. Osaat hyödyntää tätä tietoa johtamisessa niin, että osaat esimiehenä toimia paremmin vuorovaikutustilanteissa. Syvennyt toimivan työyhteisön elementteihin, esimiehen rooliin ja tehtäviin.

Sisältö

Millaisena muut näkevät minut ja käyttäytymiseni?
Millaista käyttäytymistä itse tuotat?
Opinko ymmärtämään paremmin erilaisia ihmisiä?
Millaisia työkaluja yhteistyöhön voin saada itselleni?
Miten kehitän kohtaamiskykyäni?
Miten lisään ja rakennan luottamusta?
Miten erilaiset työskentelytavat ja oma työskentelytapa auttaa organisaatiotasi sen perustehtävän täyttämisessä?

Opiskelumateriaali

Tenttikirja: Keltikangas -Järvinen: Temperamentti, stressi ja elämänhallinta. Kaikki painokset ja ekirja käyvät.
Opintojakson aikana jaettu materiaali.

Muuta aihepiiriin liittyvää kirjallisuutta (ei tenttiin):
Lönnqvist: Johtajan ja johtamisen psykologiasta
Jonkman: Introvertit - työpaikan hiljainen vallanakumous
Kaski-Kiander: Minä johtajana - itsetuntemuksesta toimivaan johtajuuteen
Laukkarinen: Johtajan valta ja pelko

Yksilölliset oppimisväylät

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Vuorovaikutuksella ja käyttäytymisellä rakennamme luottamusta, jolle yhteistyö pääsääntöisesti perustuu. Tiimeissämme ja työpaikoillamme on erilaisia ihmisiä, eikä vuorovaikutus ja luottamuksen rakentaminen aina ole helppoa. Koulutuksen aikana opit tunnistamaan erilaiset käyttäytymistyylit ja mukauttamaan tarvittaessa omaa vuorovaikutustapaasi, jotta johtaminen ja yhteistyö toimivat parhaalla mahdollisella tavalla.

Opintojakso muodostuu kahdesta päivän mittaisesta lähiopetuspäivästä ja oppimistehtävistä. Ennen ensimmäistä kontaktijaksoa tehdään jokaisesta osallistujasta Peili - Paras esiin ihmisestä - analyysi; käyttäytymistyyli, kohtaamiskyky ja luottamuksen rakentaminen. Katso tarkemmin http://www.peiliconsulting.com. Analyysin hinta on 100 euroa/henkilö (vuoden 2022 tieto, markkinahinta 160 euroa) ja sen on oltava maksettu tammikuun loppuun mennessä. Analyysi on opiskelijan itsensä maksettava. Analyysi ja osallistuminen kaikille kontaktipäiville on pakollista opintojakson suorittamiselle. Lähipäivien opetus on verkossa (MSTeams) kahtena päivänä klo 9–15, 16.3. ja 13.4. 2023. Opintojaksolla on tentti: tentti pidetään erikseen sovittuna aikana Learnissa. Tenttiaika sovitaan ensimmäisenä kontaktipäivänä.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakson tehtävät liittyyvät opiskelijoiden työyhteisöihin

Tentit ja muut määräajat

Tentti pidetään erikseen sovittuna aikana Learnissa.
Tenttiaika sovitaan ensimmäisenä kontaktipäivänä.

Opiskelijan työmäärä

Kontakti 20h, tehtävät 35 h, kirjatentti 80 h.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksolla siis erikseen maksettava käyttäytymisanalyysi, Peili, jonka tekeminen on ennakkoehto osallistumiselle. Kaksi kontaktipäivää verkossa ovat pakolliset, sillä käyttäytymisen analyyseja ei saa luovuttaa ilman valmennusta. Tentti Learnissa, tenttipäivät ja -ajat sovitaan ensimmäisellä kontaktipäivällä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Viimeisellä kontaktijaksolla tentti. Tenttikirjana Keltikangas-Järvinen Temperamentti, stressi ja elämänhallinta. Kaikki painokset ja ekirja käyvät.
Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Tällainen omaa toimintaa pohtiva opintojakso on mahdotonta arvioida numerolla, eikä myöskään "mallivastauksia" voi tehdä tai antaa.

Esitietovaatimukset

Ei edellytä aiempaa osaamista

Lisätiedot

Opintojakso muodostuu kolmesta päivän mittaisesta kontaktijaksosta. Ennen ensimmäistä kontaktijaksoa tehdään jokaisesta osallistujasta Peili - Paras esiin ihmisestä - analyysi. Katso tarkemmin http://www.peiliconsulting.com.
Analyysin hinta on 100 euroa/henkilö (vuoden 2017 tieto) ja sen on oltava maksettu noin kuukausi ennen ensimmäistä kontaktijaksoa. Analyysi on opiskelijan itsensä maksettava. Analyysista ja siihen liittyvästä maksusta tiedotetaan opintojakson opiskelijoille noin 1½ - 2 kk ennen ensimmäistä kontaktijaksoa. Viestintä tapahtuu koulun sähköpostilla.
Analyysi ja osallistuminen kaikille kontaktipäiville on pakollista opintojakson suorittamiselle. Opintojaksolla on tentti.

Käytettävä tenttikirja: Liisa Keltikangas-Järvinen 2014: Temperamentti, stressi ja elämänhallinta. WSOY.

Ilmoittautumisaika

08.11.2021 - 21.11.2021

Ajoitus

01.02.2022 - 30.04.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 30

Opettaja
 • Pasi Pakkala
Vastuuhenkilö

Pasi Pakkala

Opiskelijaryhmät
 • Master_Mli
  Master-opinnot; Mikkeli

Tavoitteet

Lisäät ymmärrystäsi ihmisten käyttäytymisestä ja erilaisuudesta. Osaat hyödyntää tätä tietoa johtamisessa niin, että osaat esimiehenä toimia paremmin vuorovaikutustilanteissa. Syvennyt toimivan työyhteisön elementteihin, esimiehen rooliin ja tehtäviin.

Sisältö

Millaisena muut näkevät minut ja käyttäytymiseni?
Millaista käyttäytymistä itse tuotat?
Opinko ymmärtämään paremmin erilaisia ihmisiä?
Millaisia työkaluja yhteistyöhön voin saada itselleni?
Miten kehitän kohtaamiskykyäni?
Miten lisään ja rakennan luottamusta?
Miten erilaiset työskentelytavat ja oma työskentelytapa auttaa organisaatiotasi sen perustehtävän täyttämisessä?

Opiskelumateriaali

Tenttikirja: Keltikangas -Järvinen: Temperamentti, stressi ja elämänhallinta.
Opintojakson aikana jaettu materiaali.

Muuta aihepiiriin liittyvää kirjallisuutta (ei tenttiin):
Lönnqvist: Johtajan ja johtamisen psykologiasta
Jonkman: Introvertit - työpaikan hiljainen vallanakumous
Kaski-Kiander: Minä johtajana - itsetuntemuksesta toimivaan johtajuuteen
Laukkarinen: Johtajan valta ja pelko

Yksilölliset oppimisväylät

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Vuorovaikutuksella ja käyttäytymisellä rakennamme luottamusta, jolle yhteistyö pääsääntöisesti perustuu. Tiimeissämme ja työpaikoillamme on erilaisia ihmisiä, eikä vuorovaikutus ja luottamuksen rakentaminen aina ole helppoa. Koulutuksen aikana opit tunnistamaan erilaiset käyttäytymistyylit ja mukauttamaan tarvittaessa omaa vuorovaikutustapaasi, jotta johtaminen ja yhteistyö toimivat parhaalla mahdollisella tavalla.

Opintojakso muodostuu kahdesta päivän mittaisesta lähiopetuspäivästä ja oppimistehtävistä. Ennen ensimmäistä kontaktijaksoa tehdään jokaisesta osallistujasta Peili - Paras esiin ihmisestä - analyysi; käyttäytymistyyli, kohtaamiskyky ja luottamuksen rakentaminen. Katso tarkemmin http://www.peiliconsulting.com. Analyysin hinta on 100 euroa/henkilö (vuoden 2021 tieto, markkinahinta 160 euroa) ja sen on oltava maksettu noin kuukausi ennen ensimmäistä kontaktijaksoa. Analyysi on opiskelijan itsensä maksettava. Analyysi ja osallistuminen kaikille kontaktipäiville on pakollista opintojakson suorittamiselle. Lähipäivien opetus on verkossa (MSTeams tai AdobeAC) etänä kahtena päivänä klo 9–15, 10.3. ja 7.4. 2022. Opintojaksolla on tentti: tentti pidetään erikseen sovittuna aikana Learnissa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakson tehtävät liittyyvät opiskelijoiden työyhteisöihin

Tentit ja muut määräajat

Tentti pidetään erikseen sovittuna aikana Learnissa.

Opiskelijan työmäärä

Kontakti 20h, tehtävät 35 h, kirjatentti 80 h.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksolla siis erikseen maksettava käyttäytymisanalyysi, Peili, jonka tekeminen on ennakkoehto osallistumiselle. Kaksi kontaktipäivää verkossa ovat pakolliset, sillä käyttäytymisen analyyseja ei saa luovuttaa ilman valmennusta. Tentti Learnissa, tenttipäivät ja -ajat sovitaan ensimmäisellä kontaktipäivällä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Viimeisellä kontaktijaksolla tentti. Tenttikirjana Keltikangas-Järvinen Temperamentti, stressi ja elämänhallinta.
Tentti ja tehtävät arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty.

Esitietovaatimukset

Ei edellytä aiempaa osaamista

Lisätiedot

Opintojakso muodostuu kolmesta päivän mittaisesta kontaktijaksosta. Ennen ensimmäistä kontaktijaksoa tehdään jokaisesta osallistujasta Peili - Paras esiin ihmisestä - analyysi. Katso tarkemmin http://www.peiliconsulting.com.
Analyysin hinta on 100 euroa/henkilö (vuoden 2017 tieto) ja sen on oltava maksettu noin kuukausi ennen ensimmäistä kontaktijaksoa. Analyysi on opiskelijan itsensä maksettava. Analyysista ja siihen liittyvästä maksusta tiedotetaan opintojakson opiskelijoille noin 1½ - 2 kk ennen ensimmäistä kontaktijaksoa. Viestintä tapahtuu koulun sähköpostilla.
Analyysi ja osallistuminen kaikille kontaktipäiville on pakollista opintojakson suorittamiselle. Opintojaksolla on tentti.

Käytettävä tenttikirja: Liisa Keltikangas-Järvinen 2014: Temperamentti, stressi ja elämänhallinta. WSOY.

Ajoitus

07.09.2020 - 13.12.2020

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

T&K-osuus

1 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Avoin AMK ja täydennyskoulutus

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Metsätalouden liiketoiminnan koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • Pasi Pakkala
Vastuuhenkilö

Pasi Pakkala

Opiskelijaryhmät
 • AVKKDIPLJOHT20K
  Avoin AMK, Johtamisen ja esimiestyön kk-diplomi

Tavoitteet

Lisäät ymmärrystäsi ihmisten käyttäytymisestä ja erilaisuudesta. Osaat hyödyntää tätä tietoa johtamisessa niin, että osaat esimiehenä toimia paremmin vuorovaikutustilanteissa. Syvennyt toimivan työyhteisön elementteihin, esimiehen rooliin ja tehtäviin.

Sisältö

Millaisena muut näkevät minut ja käyttäytymiseni?
Millaista käyttäytymistä itse tuotat?
Opinko ymmärtämään paremmin erilaisia ihmisiä?
Millaisia työkaluja yhteistyöhön voin saada itselleni?
Miten kehitän kohtaamiskykyäni?
Miten lisään ja rakennan luottamusta?
Miten erilaiset työskentelytavat ja oma työskentelytapa auttaa organisaatiotasi sen perustehtävän täyttämisessä?

Opiskelumateriaali

Liisa Keltikangas-Järvinen 2014: Temperamentti, stressi ja elämänhallinta. WSOY.

Tentit ja muut määräajat

Tässä opintojaksosssa pidetään verkkotentti.
Tenttimateriaalina on: Liisa Keltikangas-Järvinen 2014: Temperamentti, stressi ja elämänhallinta. WSOY.
Näitä verkkotenttejä pidetään kaksi kappaletta:
8.4. klo 17 - 19 ja 18.4. klo 20 - 22.
Tenttiaika on kaksi tuntia.
Nämä tentit ovat siis tässä vaiheessa varatut opintojakson tentit. Päätä siis ennen tentin aloittamista kumman teet (toinen tentti ei siis ole ensimmäisen uusinta).

Ensimmäinen tentti
Tämä on opintojakson ensimmäinen ja se pidetään 8.4. klo 17 - 19. Tentti on luonteeltaan soveltava eli kirjallisuudessa, tehtävissä ja luennoilla käsiteltyjä asioita sovelletaan omaan työhön.

Toinen tentti
Tämä tentti on toinen opintojakson tenteistä ja pidetään 18.4. klo 20 - 22. Teet tämän tentin jos et ensimmäistä tehnyt.
Tentti on luonteeltaan soveltava eli kirjallisuudessa, tehtävissä ja luennoilla käsiteltyjä asioita sovelletaan omaan työhön.

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Ei edellytä aiempaa osaamista

Lisätiedot

Opintojakso muodostuu kolmesta päivän mittaisesta kontaktijaksosta. Ennen ensimmäistä kontaktijaksoa tehdään jokaisesta osallistujasta Peili - Paras esiin ihmisestä - analyysi. Katso tarkemmin http://www.peiliconsulting.com.
Analyysin hinta on 100 euroa/henkilö (vuoden 2017 tieto) ja sen on oltava maksettu noin kuukausi ennen ensimmäistä kontaktijaksoa. Analyysi on opiskelijan itsensä maksettava. Analyysista ja siihen liittyvästä maksusta tiedotetaan opintojakson opiskelijoille noin 1½ - 2 kk ennen ensimmäistä kontaktijaksoa. Viestintä tapahtuu koulun sähköpostilla.
Analyysi ja osallistuminen kaikille kontaktipäiville on pakollista opintojakson suorittamiselle. Opintojaksolla on tentti.

Käytettävä tenttikirja: Liisa Keltikangas-Järvinen 2014: Temperamentti, stressi ja elämänhallinta. WSOY.

Ilmoittautumisaika

01.10.2019 - 03.10.2019

Ajoitus

07.02.2020 - 26.04.2020

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Metsätalouden ja ympäristöteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 30

Opettaja
 • Jukka Mäntylä
Vastuuhenkilö

Jukka Mäntylä

Opiskelijaryhmät
 • Master_Mli
  Master-opinnot; Mikkeli

Tavoitteet

Lisäät ymmärrystäsi ihmisten käyttäytymisestä ja erilaisuudesta. Osaat hyödyntää tätä tietoa johtamisessa niin, että osaat esimiehenä toimia paremmin vuorovaikutustilanteissa. Syvennyt toimivan työyhteisön elementteihin, esimiehen rooliin ja tehtäviin.

Sisältö

Millaisena muut näkevät minut ja käyttäytymiseni?
Millaista käyttäytymistä itse tuotat?
Opinko ymmärtämään paremmin erilaisia ihmisiä?
Millaisia työkaluja yhteistyöhön voin saada itselleni?
Miten kehitän kohtaamiskykyäni?
Miten lisään ja rakennan luottamusta?
Miten erilaiset työskentelytavat ja oma työskentelytapa auttaa organisaatiotasi sen perustehtävän täyttämisessä?

Opiskelumateriaali

Tenttikirja: Keltikangas -Järvinen: Temperamentti, stressi ja elämänhallinta.
Muuta aihepiiriin liittyvää kirjallisuutta:
Lönnqvist: Johtajan ja johtamisen psykologiasta
Jonkman: Introvertit - työpaikan hiljainen vallanakumous
Kaski-Kiander: Minä johtajana - itsetuntemuksesta toimivaan johtajuuteen
Laukkarinen: Johtajan valta ja pelko

Yksilölliset oppimisväylät

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Vuorovaikutuksella ja käyttäytymisellä rakennamme luottamusta, jolle yhteistyö pääsääntöisesti perustuu. Tiimeissämme ja työpaikoillamme on erilaisia ihmisiä, eikä vuorovaikutus ja luottamuksen rakentaminen aina ole helppoa. Koulutuksen aikana opit tunnistamaan erilaiset käyttäytymistyylit ja mukauttamaan tarvittaessa omaa vuorovaikutustapaasi, jotta johtaminen ja yhteistyö toimivat parhaalla mahdollisella tavalla.
Opintojakso muodostuu kolmesta päivän mittaisesta kontaktijaksosta. Ennen ensimmäistä kontaktijaksoa tehdään jokaisesta osallistujasta Peili - Paras esiin ihmisestä - analyysi. Katso tarkemmin http://www.peiliconsulting.com. Analyysin hinta on 100 euroa/henkilö (vuoden 2019 tieto) ja sen on oltava maksettu noin kuukausi ennen ensimmäistä kontaktijaksoa. Analyysi on opiskelijan itsensä maksettava. Analyysista ja siihen liittyvästä maksusta tiedotetaan opintojakson opiskelijoille ennen toukokuussa. Viestintä tapahtuu koulun sähköpostilla, joten muista seurata sitä.
Analyysi ja osallistuminen kaikille kontaktipäiville on pakollista opintojakson suorittamiselle. Kevään 2020 kontaktipäivät ovat pe 7.2., pe 6.3 ja pe 3.4.

Opiskelijan työmäärä

Kontaktit 30 h, tehtävät 25 h, tentti 80 h.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Viimeisellä kontaktijaksolla tentti. Tenttikirjana Keltikangas-Järvinen Temperamentti, stressi ja elämänhallinta.
Tentti ja tehtävät arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty.

Esitietovaatimukset

Ei edellytä aiempaa osaamista

Lisätiedot

Opintojakso muodostuu kolmesta päivän mittaisesta kontaktijaksosta. Ennen ensimmäistä kontaktijaksoa tehdään jokaisesta osallistujasta Peili - Paras esiin ihmisestä - analyysi. Katso tarkemmin http://www.peiliconsulting.com.
Analyysin hinta on 100 euroa/henkilö (vuoden 2017 tieto) ja sen on oltava maksettu noin kuukausi ennen ensimmäistä kontaktijaksoa. Analyysi on opiskelijan itsensä maksettava. Analyysista ja siihen liittyvästä maksusta tiedotetaan opintojakson opiskelijoille noin 1½ - 2 kk ennen ensimmäistä kontaktijaksoa. Viestintä tapahtuu koulun sähköpostilla.
Analyysi ja osallistuminen kaikille kontaktipäiville on pakollista opintojakson suorittamiselle. Opintojaksolla on tentti.

Käytettävä tenttikirja: Liisa Keltikangas-Järvinen 2014: Temperamentti, stressi ja elämänhallinta. WSOY.