Siirry suoraan sisältöön

Talousjohtaminen lähiesimiestyössäLaajuus (5 op)

Tunnus: SJ00DV01

Laajuus

5 op

Osaamistavoitteet

Osaat palvelutuotannon toiminnan rahoituksen periaatteet hyvinvointipalvelujen monituottajamallin näkökulmasta.  
Osaat jäsentää liiketoimintastrategian osana palvelutuotannon kokonaisstrategiaa.
Osaat laatia yksikön talous- ja toimintasuunnitelman ja seurata sen toteutumista. 
Osaat arvioida ja kehittää yksikön tuloksellisuutta taloudellisuuden, tuottavuuden, kustannusvaikuttavuuden ja toiminnallisen tuloksen näkökulmasta. 
Osaat hankintalainsäädännön periaatteet.

Sisältö

Miten hyvinvointipalvelut rahoitetaan monituottajamallin näkökulmasta?
Miten liiketoimintastrategia toteutuu ja varmistetaan osana palvelutuotannon kokonaisstrategiaa?
Miten laadit yksikön talous- ja toimintasuunnitelman ja seuraat sitä? 
Miten arvioit ja kehität yksikön tuloksellisuutta taloudellisuuden, tuottavuuden, kustannusvaikuttavuuden ja toiminnallisen tuloksen näkökulmasta? Miten toteutat pienhankintojen kilpailutuksen?

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

02.01.2023 - 31.07.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

T&K-osuus

2 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Savonlinnan koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaali - ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • Perttu Noponen
Opiskelijaryhmät
 • SJSA22SY
  Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen, ylempi

Tavoitteet

Osaat palvelutuotannon toiminnan rahoituksen periaatteet hyvinvointipalvelujen monituottajamallin näkökulmasta.  
Osaat jäsentää liiketoimintastrategian osana palvelutuotannon kokonaisstrategiaa.
Osaat laatia yksikön talous- ja toimintasuunnitelman ja seurata sen toteutumista. 
Osaat arvioida ja kehittää yksikön tuloksellisuutta taloudellisuuden, tuottavuuden, kustannusvaikuttavuuden ja toiminnallisen tuloksen näkökulmasta. 
Osaat hankintalainsäädännön periaatteet.

Sisältö

Miten hyvinvointipalvelut rahoitetaan monituottajamallin näkökulmasta?
Miten liiketoimintastrategia toteutuu ja varmistetaan osana palvelutuotannon kokonaisstrategiaa?
Miten laadit yksikön talous- ja toimintasuunnitelman ja seuraat sitä? 
Miten arvioit ja kehität yksikön tuloksellisuutta taloudellisuuden, tuottavuuden, kustannusvaikuttavuuden ja toiminnallisen tuloksen näkökulmasta? Miten toteutat pienhankintojen kilpailutuksen?

Opiskelumateriaali

Opintojaksolla osoitettu materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Osallistuminen kontaktiopetukseen Teamsissa lukujärjestyksen mukaisesti. Itsenäinen opiskelu.

TKI ja työelämäyhteistyö

Tehtävät integroituvat työelämään.

Tentit ja muut määräajat

Ajastetut tehtävät. Osoitetaan erikseen opintojakson Learn-alustalla.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä on 5op (=135h)

Toteutuksen osien kuvaus

Hyvinvointipalveluiden rahoitus 1op
Liiketoimintastrategia 1op
Tuottavuus ja taloudellisuus 3op

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson lähiopetus toteutetaan TAEMSissä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi ylemmän ammattikorkeakoulun arviointikriteerien mukaisesti asteikolla 1-5/täyd.

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

07.09.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Mikkelin koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaali - ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • Janne Kankaanniemi
Opiskelijaryhmät
 • SJMI22KY
  Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen, ylempi

Tavoitteet

Osaat palvelutuotannon toiminnan rahoituksen periaatteet hyvinvointipalvelujen monituottajamallin näkökulmasta.  
Osaat jäsentää liiketoimintastrategian osana palvelutuotannon kokonaisstrategiaa.
Osaat laatia yksikön talous- ja toimintasuunnitelman ja seurata sen toteutumista. 
Osaat arvioida ja kehittää yksikön tuloksellisuutta taloudellisuuden, tuottavuuden, kustannusvaikuttavuuden ja toiminnallisen tuloksen näkökulmasta. 
Osaat hankintalainsäädännön periaatteet.

Sisältö

Miten hyvinvointipalvelut rahoitetaan monituottajamallin näkökulmasta?
Miten liiketoimintastrategia toteutuu ja varmistetaan osana palvelutuotannon kokonaisstrategiaa?
Miten laadit yksikön talous- ja toimintasuunnitelman ja seuraat sitä? 
Miten arvioit ja kehität yksikön tuloksellisuutta taloudellisuuden, tuottavuuden, kustannusvaikuttavuuden ja toiminnallisen tuloksen näkökulmasta? Miten toteutat pienhankintojen kilpailutuksen?

Opiskelumateriaali

Opintojaksolla osoitettu materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Osallistuminen kontaktiopetukseen Teamsissa lukujärjestyksen mukaisesti. Itsenäinen opiskelu.

TKI ja työelämäyhteistyö

Työelämäyhteys

Tentit ja muut määräajat

Osoitetaan erikseen opintojakson Learn-alustalla.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä on 5op (=135h)

Toteutuksen osien kuvaus

Hyvinvointipalveluiden rahoitus 1op
Liiketoimintastrategia 1op
Tuottavuus ja taloudellisuus 3op

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso toteutetaan kokonaisuudessa verkko-opintoina sisältäen selä kontaktiopetusta että itsenäistä työskentelyä..

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi ylemmän ammattikorkeakoulun arviointikriteerien mukaisesti asteikolla 1-5/täyd.

Ilmoittautumisaika

12.04.2021 - 25.04.2021

Ajoitus

11.10.2021 - 12.12.2021

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Savonlinnan koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaali - ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • Aila Pärnänen
 • Tarja Turtiainen
 • Anna Makkonen
Vastuuhenkilö

Aila Pärnänen

Opiskelijaryhmät
 • SJSA21KY
  Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen, ylempi

Tavoitteet

Osaat palvelutuotannon toiminnan rahoituksen periaatteet hyvinvointipalvelujen monituottajamallin näkökulmasta.  
Osaat jäsentää liiketoimintastrategian osana palvelutuotannon kokonaisstrategiaa.
Osaat laatia yksikön talous- ja toimintasuunnitelman ja seurata sen toteutumista. 
Osaat arvioida ja kehittää yksikön tuloksellisuutta taloudellisuuden, tuottavuuden, kustannusvaikuttavuuden ja toiminnallisen tuloksen näkökulmasta. 
Osaat hankintalainsäädännön periaatteet.

Sisältö

Miten hyvinvointipalvelut rahoitetaan monituottajamallin näkökulmasta?
Miten liiketoimintastrategia toteutuu ja varmistetaan osana palvelutuotannon kokonaisstrategiaa?
Miten laadit yksikön talous- ja toimintasuunnitelman ja seuraat sitä? 
Miten arvioit ja kehität yksikön tuloksellisuutta taloudellisuuden, tuottavuuden, kustannusvaikuttavuuden ja toiminnallisen tuloksen näkökulmasta? Miten toteutat pienhankintojen kilpailutuksen?

Opiskelumateriaali

Pellinen J. 2017. Talousjohtaminen. Alma Talent
Raudasoja K & Johansson M-L. 2009. Esimies talouden johtajana julkishallinnossa. WSOY.
Järvenpää M, Länsiluoto A, Partanen V & Pellinen J. 2017. Talousohjaus ja kustannuslaskenta. (Saatavilla myös e-kirjana)
Laaksonen H, Laitinen H & Hiilamo H. (toim.) 2020. Sosiaali- ja terveydeydenhuollon järjestelmä. Sanoma Pro (soveltuvin osin).

Lisäksi muu erikseen osoitettu materiaali Learn-alustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojaksolla ajastettuja tehtäviä. Koko opintojakson toteutus verkko-opintoina. Opintojakson ajoitus: 11.10. - 12.12.2021.

Opintojakso avaus TEAMSissä 11.10 klo 16.00 - 17.00. Avaus nauhoitetaan.

TKI ja työelämäyhteistyö

TKI ja työelämäyhteys

Tentit ja muut määräajat

Osoitetaan erikseen opintojakson Learn-alustalla.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä on 5op (=135h)

Toteutuksen osien kuvaus

Hyvinvointipalveluiden rahoitus 1op
Liiketoimintastrategia 1op
Tuottavuus ja taloudellisuus 3op

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso toteutetaan kokonaisuudessa verkko-opintoina.

Arviointiasteikko

1-5

Ilmoittautumisaika

15.08.2020 - 04.09.2020

Ajoitus

26.10.2020 - 31.12.2020

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Mikkelin koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sosiaali - ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (ylempi amk)
Opettaja
 • Taru Matilainen
 • Johanna Hirvonen
 • Anna Makkonen
Vastuuhenkilö

Taru Matilainen

Opiskelijaryhmät
 • SJMI20KY
  Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen, ylempi amk

Tavoitteet

Osaat palvelutuotannon toiminnan rahoituksen periaatteet hyvinvointipalvelujen monituottajamallin näkökulmasta.  
Osaat jäsentää liiketoimintastrategian osana palvelutuotannon kokonaisstrategiaa.
Osaat laatia yksikön talous- ja toimintasuunnitelman ja seurata sen toteutumista. 
Osaat arvioida ja kehittää yksikön tuloksellisuutta taloudellisuuden, tuottavuuden, kustannusvaikuttavuuden ja toiminnallisen tuloksen näkökulmasta. 
Osaat hankintalainsäädännön periaatteet.

Sisältö

Miten hyvinvointipalvelut rahoitetaan monituottajamallin näkökulmasta?
Miten liiketoimintastrategia toteutuu ja varmistetaan osana palvelutuotannon kokonaisstrategiaa?
Miten laadit yksikön talous- ja toimintasuunnitelman ja seuraat sitä? 
Miten arvioit ja kehität yksikön tuloksellisuutta taloudellisuuden, tuottavuuden, kustannusvaikuttavuuden ja toiminnallisen tuloksen näkökulmasta? Miten toteutat pienhankintojen kilpailutuksen?

Yksilölliset oppimisväylät

Opiskelija suorittaa opintojakson oppimistehtävät opintojakson aikana.

Tentit ja muut määräajat

Verkkotehtävät ovat osoitettu opintojakson Learn-alustalla.

Opiskelijan työmäärä

1op = 27h opiskelijan työtä

Toteutuksen osien kuvaus

Monituottajamalli rahoitukseen 1op
Strategia ja talous 4op

Lisätietoja opiskelijoille

Opetus toteutetaan kokonaan verkko-opintojaksona

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan numeerisesti asteikolla 1-5, hylätty.