Siirry suoraan sisältöön

Tandem-opinnot puolan kielessäLaajuus (2 op)

Tunnus: 888890610

Laajuus

2 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on vahvistanut osaamistaan puolan kielessä omalta taitotasoltaan lähtien sekä syventänyt puolan kulttuurin ja elämäntavan tuntemusta.  

Sisältö

Opiskelijan valinnan mukaan erilaisia aiheita ja opiskelutapoja puolan kielessä, sekä tutustumista puolalaiseen elämäntapaan. Tandem-opinnoissa opiskelija oppii kieltä toisen opiskelijan, syntyperäisen kielenpuhujan kanssa kahden vapaamuotoisesti. Molemmat opettavat omaa äidinkieltään vuorotellen toiselle, lähtökohtana oppijan oma lähtötaso.  Lisäksi oppijat osallistuvat tandem-opiskelijoiden yhteistapaamisiin sekä pitävät tandem-oppimispäiväkirja. 

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyväksytty/hylätty.