Siirry suoraan sisältöön

Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinotLaajuus (5 op)

Tunnus: 399100115

Laajuus

5 op

Osaamistavoitteet

Kauppa- ja yrittäjyysopinnot on vähittäiskauppaa ja yrittäjyyttä käsittelevä opintokokonaisuus. Opintojen sisällöstä vastaa K-kauppiasliitto ry yhteistyössä ammattikorkeakoulun kanssa. Lisätietoja http://www.k-kauppiasliitto.fi/k-kauppiasliitto/kauppa-ja-yrittajyys-opinnot

Muodostat kokonaiskäsityksen kaupan alasta ja sen merkityksestä Suomessa
Osaat kuvailla eri vähittäiskaupan toimialojen asiakaskohderyhmiä
Osaat kertoa kaupan roolin ja tehtävät jakeluketjussa
Osaat kuvailla, millä keinoilla yrittäjäpohjainen kauppa kilpailee
Osaat määritellä kauppiasyrittäjän roolin vähittäiskauppaketjussa ja ketjuyrityksessä.

Sisältö

Mikä merkitys kaupan alalla on yhteiskunnassa?
Mitkä ovat vähittäiskaupan eri alojen kohderyhmät?
Mitkä ovat kaupan rooli ja tehtävät jakeluketjussa?
Mitkä ovat yrittäjäpohjaisen kaupan kilpailukeinot?
Millainen on kauppiasyrittäjän rooli vähittäiskauppaketjussa ja ketjuyrityksessä?

Esitietovaatimukset

Ei edellytä aiempaa osaamista

Opintojaksoa täydentävät opinnot

Kauppa- ja yrittäjyysopinnot:
Osaston henkilöstön ja myynnin johtaminen 5 op
Tunnusluvut ja johtaminen 5 op