Siirry suoraan sisältöön

Ranska 3Laajuus (3 op)

Tunnus: VV00EM76

Laajuus

3 op

Opetuskieli

 • suomi

Osaamistavoitteet

Osaat käyttää kielen perusrakenteita ja sanastoa yksinkertaisissa suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa eurooppalaisella taitotasolla (CEFR) A1.2.
Ymmärrät arkikielistä puhetta ja tekstejä tutuista aiheista.

Sisältö

Mitä sanastoa ja rakenteita tarvitset arkipäivän viestinnässä?
Miten sovellat perusrakenteita arkipäivän viestintätilanteissa?
Kuinka harjaannut ymmärtämään arkipäivän puhuttua kieltä?

Esitietovaatimukset

Ranska 1 ja 2 tai vastaavat tiedot.

Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

12.09.2022 - 30.10.2022

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kielet ja viestintä, Kouvola

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Opettaja
 • Päivi Korhonen
Vastuuhenkilö

Päivi Korhonen

Opiskelijaryhmät
 • VV2022-2023
  Valinnaiset opinnot 2022-2023

Tavoitteet

Osaat käyttää kielen perusrakenteita ja sanastoa yksinkertaisissa suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa eurooppalaisella taitotasolla (CEFR) A1.2.
Ymmärrät arkikielistä puhetta ja tekstejä tutuista aiheista.

Sisältö

Mitä sanastoa ja rakenteita tarvitset arkipäivän viestinnässä?
Miten sovellat perusrakenteita arkipäivän viestintätilanteissa?
Kuinka harjaannut ymmärtämään arkipäivän puhuttua kieltä?

Opiskelumateriaali

C'est parfait 1 (Finn Lectura) loppuosio kpl 7-10

Yksilölliset oppimisväylät

Opiskelija voi neuvotella opettajan kanssa opintojakson sisältöön ja suoritukseen liittyvistä integrointimahdollisuuksista viimeistään opintojakson alussa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Kevyitä työelämän viestintätilanteita.

Tentit ja muut määräajat

Tenttien päivämäärät ja ajankohta ilmoitetaan opintojakson alussa.
Kirjallinen tentti Learnissa (etävalvonta Teamsissa), suullinen koe joulukuussa 2022.

Kansainvälinen yhteistyö

"Kirjeenvaihtajamme " Leila Rajanderin (kääntäjä,tulkki, Ranskan virallinen opas) raportit Pariisista.

Opiskelijan työmäärä

3 op. x 27 t.= 81 t. opiskelijan itsenäistä opiskelua.

Toteutuksen osien kuvaus

Teemoina: asiakaspalvelutilanteita (vaateostoksilla, ravintolassa), harrastukset, juhlapäivät Ranskassa.

Lisätietoja opiskelijoille

Opettaja: Päivi Korhonen (paivi.korhonen@xamk.fi)

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kirjallinen koe (AS 1-5), suullinen koe (AS 1-5), tehtävien suorittamienen määräaikaan mennessä (hyväksytty/hylätty, aktiivisuus Teams-työskentelyssä (Breakout).

Esitietovaatimukset

Ranska 1 ja 2 tai vastaavat tiedot.

Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

12.09.2022 - 30.10.2022

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kielet ja viestintä, Mikkeli

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 30

Opettaja
 • Elina Halonen
Vastuuhenkilö

Elina Halonen

Opiskelijaryhmät
 • VV2022-2023
  Valinnaiset opinnot 2022-2023

Tavoitteet

Osaat käyttää kielen perusrakenteita ja sanastoa yksinkertaisissa suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa eurooppalaisella taitotasolla (CEFR) A1.2.
Ymmärrät arkikielistä puhetta ja tekstejä tutuista aiheista.

Sisältö

Mitä sanastoa ja rakenteita tarvitset arkipäivän viestinnässä?
Miten sovellat perusrakenteita arkipäivän viestintätilanteissa?
Kuinka harjaannut ymmärtämään arkipäivän puhuttua kieltä?

Opiskelumateriaali

Materiaali Learnissa

Yksilölliset oppimisväylät

verkko-opinnot

TKI ja työelämäyhteistyö

Työelämän viestintää

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Ranska 1 ja 2 tai vastaavat tiedot.