Siirry suoraan sisältöön

Ohjelmistotuotannon menetelmätLaajuus (5 op)

Tunnus: OT00EK06

Laajuus

5 op

Osaamistavoitteet

Tunnet ohjelmistoprojektien tyypillisen elinkaaren ja sen vaiheet.
Tunnet ohjelmistotuotannon malleja sekä niiden ominaisuuksia.
Tunnet yleisimmät UML-kuvauskielen käyttökohteet ja osaat mallintaa pieniä ohjelmistoja tai ohjelmistokomponentteja.

Sisältö

Mitkä ovat ohjelmiston kehittämisen vaiheet?
Mitä ovat ohjelmistotuotannon prosessit, mallit ja menetelmät?
Miten toteutetaan vaatimusmäärittely?
Mikä on UML-kuvauskieli ja miten ohjelmistoja mallinnetaan kuvauskielellä?
Mitä ohjelmistoarkkitehtuuri tarkoittaa?
Miten ohjelmistoprojekti viedään läpi?

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 10.03.2023

Laajuus

5 op

T&K-osuus

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Informaatioteknologian koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
  • Suomi
Paikat

1 - 40

Tutkinto-ohjelma
  • Ohjelmistotekniikan koulutus
Opettaja
  • Marjo Puikkonen
Opiskelijaryhmät
  • OTMI21SP
    Ohjelmistotekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Tunnet ohjelmistoprojektien tyypillisen elinkaaren ja sen vaiheet.
Tunnet ohjelmistotuotannon malleja sekä niiden ominaisuuksia.
Tunnet yleisimmät UML-kuvauskielen käyttökohteet ja osaat mallintaa pieniä ohjelmistoja tai ohjelmistokomponentteja.

Sisältö

Mitkä ovat ohjelmiston kehittämisen vaiheet?
Mitä ovat ohjelmistotuotannon prosessit, mallit ja menetelmät?
Miten toteutetaan vaatimusmäärittely?
Mikä on UML-kuvauskieli ja miten ohjelmistoja mallinnetaan kuvauskielellä?
Mitä ohjelmistoarkkitehtuuri tarkoittaa?
Miten ohjelmistoprojekti viedään läpi?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaalit löytyvät pääosin Learnista ja ne esitellään opintojakson alkaessa.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä: Lähiopetusta ja itsenäisiä / ryhmissä tehtäviä oppimistehtäviä.
Työhön integroitu oppimisväylä: Osaamisen näyttö tai aikaisempien opintojen hyväksiluku mahdollista. Sovittavissa tapauskohtaisesti viimeistään opintojakson alkaessa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Tarkennetaan opintojakson alussa.

Tentit ja muut määräajat

Esitellään opintojakson alussa.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Esitellään opintojakson alussa