Siirry suoraan sisältöön

Logistiikka ja kuljetukset Venäjälle 2Laajuus (5 op)

Tunnus: 203005912

Laajuus

5 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee rautatieliikenteen rakenteen painottuen itäliikenteeseen. Hän ymmärtää Euroopan, Suomen ja Kymenlaakson tärkeyden itäiseen rautatieliikenteeseen sekä rautatieprosessin myös asiakkaan näkökulmasta. Merikuljetuksissa painotetaan Venäjän tärkeyttä ja opiskelija osaa merikuljetusprosessin Suomesta Venäjälle. Opiskelija osaa Saimaan kanavan prosessikuvauksen. Hän ymmärtää telematiikan merkityksen osana logistiikkaprosessia. Opískelija tiedostaa kansainvälisen kaupan tullauksiin liittyviä erityistapaksia, myös ns.vihreän linjan maantieprosessin.

Sisältö

Rautatiekuljetusprosessi, merikuljetusprosessi, Saimaan kanavan kuljetusprosessi, telematiikan käyttö logistiikassa, tullauksen erityistapaukset.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Kiitettävä (5), hyvä (3-4), tyydyttävä (1-2), hylätty (0).

Ilmoittautumisaika

12.12.2021 - 15.01.2022

Ajoitus

10.01.2022 - 29.04.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

4 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 150

Tutkinto-ohjelma
 • Logistiikan koulutus
Opettaja
 • Raimo Päivärinta
Vastuuhenkilö

Raimo Päivärinta

Opiskelijaryhmät
 • VV2021-2022
  Valinnaiset opinnot 2021-2022
 • LLKT19SM
  Liiketoiminnan logistiikka, monimuoto
 • LOKT19SP
  Logistiikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija tuntee rautatieliikenteen rakenteen painottuen itäliikenteeseen. Hän ymmärtää Euroopan, Suomen ja Kymenlaakson tärkeyden itäiseen rautatieliikenteeseen sekä rautatieprosessin myös asiakkaan näkökulmasta. Merikuljetuksissa painotetaan Venäjän tärkeyttä ja opiskelija osaa merikuljetusprosessin Suomesta Venäjälle. Opiskelija osaa Saimaan kanavan prosessikuvauksen. Hän ymmärtää telematiikan merkityksen osana logistiikkaprosessia. Opískelija tiedostaa kansainvälisen kaupan tullauksiin liittyviä erityistapaksia, myös ns.vihreän linjan maantieprosessin.

Sisältö

Rautatiekuljetusprosessi, merikuljetusprosessi, Saimaan kanavan kuljetusprosessi, telematiikan käyttö logistiikassa, tullauksen erityistapaukset.

Aika ja paikka

Voit suorittaa kurssin nopeutetusti eli kun olet suorittanut kyseisen ”aallon” kaikki suoritukset niin sinulle avautuu seuraava ”aalto” ja voit jatkaa suorituksia omaan tahtiisi.
Eli kurssin aikataulutus ei ole esteenä nopeutettuun suoritukseen mutta huomioi että seuraava aalto aukeaa vasta kun olet suorittanut kaikki edelliset tehtävät / tentit

Opiskelumateriaali

Kaikki kurssin opetusmateriaali on Learnissa kurssialustalla eikä opiskelija tarvitse muuta aineistoa kurssin suorittamiseen.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Aineisto ja tehtävät sekä tentit (useita tehtäviä yhtä aikaa) ovat avoinna aaltoina, kun edellinen aalto päättyy aukeaa seuraava heti.
Koko kurssi toteutetaan näin aaltoina.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Voit suorittaa kurssin nopeutetusti eli kun olet suorittanut kyseisen ”aallon” kaikki suoritukset niin sinulle avautuu seuraava ”aalto” ja voit jatkaa suorituksia omaan tahtiisi.
Eli kurssin aikataulutus ei ole esteenä nopeutettuun suoritukseen mutta huomioi että seuraava aalto aukeaa vasta kun olet suorittanut kaikki edelliset tehtävät / tentit

TKI ja työelämäyhteistyö

Kurssi on toteutettu valtaosin työelämäyhteistyönä ja siellä oleva aineisto on oikeaa työelämätietoa.

Tentit ja muut määräajat

Kaikki kurssiin liittyvät tentit ja tehtävätentit on selvitetty kurssialustalla mukaanlukien myös aikataulut.

Opiskelijan työmäärä

laskennallisesti 27 h / opintopiste, yhteensä 135 h.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Kiitettävä (5), hyvä (3-4), tyydyttävä (1-2), hylätty (0).

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kaikki arviointiin ja arvioinnin perusteisiin liittyvät asiat on selvitetty kurssialustalla.

Opiskelija osaa
a. käyttää ammattikäsitteitä ja näyttää tietoperustaan liittyvän osaamisensa
b. käyttää tiedonhaun perustekniikoita yksittäisissä tilanteissa
c. suoriutua yksittäisistä tehtävistä
d. ottaa huomioon toiminnassaan asiakkaat, käyttäjät ja kohderyhmät
e. käyttää ohjatusti keskeisiä oman alan malleja, menetelmiä, ohjelmistoja ja tekniikoita
g. toimia oman alan eettisten periaatteiden mukaisesti

Ilmoittautumisaika

14.12.2020 - 14.01.2021

Ajoitus

11.01.2021 - 28.02.2021

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 100

Tutkinto-ohjelma
 • Logistiikan koulutus
Opettaja
 • Raimo Päivärinta
Vastuuhenkilö

Raimo Päivärinta

Opiskelijaryhmät
 • VV2020-2021
  Valinnaiset opinnot 2020-2021
 • LOKT18SM
  Logistiikka, monimuoto
 • LLKT18SP
  Liiketoiminnan logistiikka, päivätoteutus
 • LOKT18SP
  Logistiikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija tuntee rautatieliikenteen rakenteen painottuen itäliikenteeseen. Hän ymmärtää Euroopan, Suomen ja Kymenlaakson tärkeyden itäiseen rautatieliikenteeseen sekä rautatieprosessin myös asiakkaan näkökulmasta. Merikuljetuksissa painotetaan Venäjän tärkeyttä ja opiskelija osaa merikuljetusprosessin Suomesta Venäjälle. Opiskelija osaa Saimaan kanavan prosessikuvauksen. Hän ymmärtää telematiikan merkityksen osana logistiikkaprosessia. Opískelija tiedostaa kansainvälisen kaupan tullauksiin liittyviä erityistapaksia, myös ns.vihreän linjan maantieprosessin.

Sisältö

Rautatiekuljetusprosessi, merikuljetusprosessi, Saimaan kanavan kuljetusprosessi, telematiikan käyttö logistiikassa, tullauksen erityistapaukset.

Aika ja paikka

Voit suorittaa kurssin nopeutetusti eli kun olet suorittanut kyseisen ”aallon” kaikki suoritukset niin sinulle avautuu seuraava ”aalto” ja voit jatkaa suorituksia omaan tahtiisi.
Eli kurssin aikataulutus ei ole esteenä nopeutettuun suoritukseen mutta huomioi että seuraava aalto aukeaa vasta kun olet suorittanut kaikki edelliset tehtävät / tentit

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Aineisto ja tehtävät sekä tentit (useita tehtäviä yhtä aikaa) ovat avoinna aaltoina, kun edellinen aalto päättyy aukeaa seuraava heti.
Koko kurssi toteutetaan näin aaltoina.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Voit suorittaa kurssin nopeutetusti eli kun olet suorittanut kyseisen ”aallon” kaikki suoritukset niin sinulle avautuu seuraava ”aalto” ja voit jatkaa suorituksia omaan tahtiisi.
Eli kurssin aikataulutus ei ole esteenä nopeutettuun suoritukseen mutta huomioi että seuraava aalto aukeaa vasta kun olet suorittanut kaikki edelliset tehtävät / tentit

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Kiitettävä (5), hyvä (3-4), tyydyttävä (1-2), hylätty (0).

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opiskelija osaa
a. käyttää ammattikäsitteitä ja näyttää tietoperustaan liittyvän osaamisensa
b. käyttää tiedonhaun perustekniikoita yksittäisissä tilanteissa
c. suoriutua yksittäisistä tehtävistä
d. ottaa huomioon toiminnassaan asiakkaat, käyttäjät ja kohderyhmät
e. käyttää ohjatusti keskeisiä oman alan malleja, menetelmiä, ohjelmistoja ja tekniikoita
g. toimia oman alan eettisten periaatteiden mukaisesti

Ilmoittautumisaika

16.12.2019 - 10.01.2020

Ajoitus

13.01.2020 - 23.02.2020

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 100

Tutkinto-ohjelma
 • Logistiikan koulutus
Opettaja
 • Raimo Päivärinta
Vastuuhenkilö

Raimo Päivärinta

Opiskelijaryhmät
 • LOKT17SP
  Logistiikka, päivätoteutus
 • VV2019-2020
  Valinnaiset opinnot 2019-2020
 • LLKT17SP
  Liiketoiminnan logistiikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija tuntee rautatieliikenteen rakenteen painottuen itäliikenteeseen. Hän ymmärtää Euroopan, Suomen ja Kymenlaakson tärkeyden itäiseen rautatieliikenteeseen sekä rautatieprosessin myös asiakkaan näkökulmasta. Merikuljetuksissa painotetaan Venäjän tärkeyttä ja opiskelija osaa merikuljetusprosessin Suomesta Venäjälle. Opiskelija osaa Saimaan kanavan prosessikuvauksen. Hän ymmärtää telematiikan merkityksen osana logistiikkaprosessia. Opískelija tiedostaa kansainvälisen kaupan tullauksiin liittyviä erityistapaksia, myös ns.vihreän linjan maantieprosessin.

Sisältö

Rautatiekuljetusprosessi, merikuljetusprosessi, Saimaan kanavan kuljetusprosessi, telematiikan käyttö logistiikassa, tullauksen erityistapaukset.

Aika ja paikka

Voit suorittaa kurssin nopeutetusti eli kun olet suorittanut kyseisen ”aallon” kaikki suoritukset niin sinulle avautuu seuraava ”aalto” ja voit jatkaa suorituksia omaan tahtiisi.
Eli kurssin aikataulutus ei ole esteenä nopeutettuun suoritukseen mutta huomioi että seuraava aalto aukeaa vasta kun olet suorittanut kaikki edelliset tehtävät / tentit

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Aineisto ja tehtävät sekä tentit (useita tehtäviä yhtä aikaa) ovat avoinna aaltoina, kun edellinen aalto päättyy aukeaa seuraava heti.
Koko kurssi toteutetaan näin aaltoina.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Voit suorittaa kurssin nopeutetusti eli kun olet suorittanut kyseisen ”aallon” kaikki suoritukset niin sinulle avautuu seuraava ”aalto” ja voit jatkaa suorituksia omaan tahtiisi.
Eli kurssin aikataulutus ei ole esteenä nopeutettuun suoritukseen mutta huomioi että seuraava aalto aukeaa vasta kun olet suorittanut kaikki edelliset tehtävät / tentit

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Kiitettävä (5), hyvä (3-4), tyydyttävä (1-2), hylätty (0).

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opiskelija osaa
a. käyttää ammattikäsitteitä ja näyttää tietoperustaan liittyvän osaamisensa
b. käyttää tiedonhaun perustekniikoita yksittäisissä tilanteissa
c. suoriutua yksittäisistä tehtävistä
d. ottaa huomioon toiminnassaan asiakkaat, käyttäjät ja kohderyhmät
e. käyttää ohjatusti keskeisiä oman alan malleja, menetelmiä, ohjelmistoja ja tekniikoita
g. toimia oman alan eettisten periaatteiden mukaisesti