Siirry suoraan sisältöön

Kaluste- ja tilapajaLaajuus (5 op)

Tunnus: SK00CQ46

Laajuus

5 op

Opetuskieli

  • suomi

Osaamistavoitteet

Suoritettuaan opintojakson opiskelija osaa havainnoida fyysistä ja henkistä ympäristöä sekä niiden ilmiöitä abstrahoida havaintojaan ja tulkita niitä rakennustaiteellisin ja muotoilullisin keinoin nähdä muotoilulliset ratkaisut esineiden taustalla ymmärtää muodon ja rakenteen välisen vuorovaikutuksen edetä johdonmukaisesti suunnitteluongelman hahmottamisesta lopulliseen suunnitelmaan viestiä ajatuksistaan ja suunnittelustaan pienoismallien ja piirustuksien avulla tunnistaa vahvuutensa kaluste- ja tilasuunnittelussa

Sisältö

Opintojaksossa tehdään kaksi harjoitustyötä Kalustesuunnittelun harjoitustyönä suunnitellaan olemassa olevalle tuotteelle huonekalu. Tuotteen ja kalusteen välillä tulee olla rakenteellinen ja visuaalinen yhteys. Suunnitelmasta valmistetaan pienoismalli 1:5. Tilasuunnittelun harjoitustyönä suunnitellaan kaksi tilainstallaatiota. Tiloihin pyritään luomaan kahta eri ilmiötä kuvaavat tunnelmat. Aiheiden fyysiset elementit abstrahoidaan ja niiden tilallinen tunnelma luodaan rakennustaiteellisin keinoin. Suunnitelmista valmistetaan malli 1:20.

Ilmoittautumisaika

16.12.2019 - 10.01.2020

Ajoitus

13.01.2020 - 26.04.2020

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Kulttuurin koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
  • Suomi
Paikat

20 - 25

Tutkinto-ohjelma
  • Sisustusarkkitehtuurin ja kalustesuunnittelun koulutus
Opettaja
  • Sami Helin
Vastuuhenkilö

Sami Helin

Opiskelijaryhmät
  • SKKV19SP
    Sisustusarkkitehtuuri ja kalustesuunnittelu, päivätoteutus

Tavoitteet

Suoritettuaan opintojakson opiskelija osaa havainnoida fyysistä ja henkistä ympäristöä sekä niiden ilmiöitä abstrahoida havaintojaan ja tulkita niitä rakennustaiteellisin ja muotoilullisin keinoin nähdä muotoilulliset ratkaisut esineiden taustalla ymmärtää muodon ja rakenteen välisen vuorovaikutuksen edetä johdonmukaisesti suunnitteluongelman hahmottamisesta lopulliseen suunnitelmaan viestiä ajatuksistaan ja suunnittelustaan pienoismallien ja piirustuksien avulla tunnistaa vahvuutensa kaluste- ja tilasuunnittelussa

Sisältö

Opintojaksossa tehdään kaksi harjoitustyötä Kalustesuunnittelun harjoitustyönä suunnitellaan olemassa olevalle tuotteelle huonekalu. Tuotteen ja kalusteen välillä tulee olla rakenteellinen ja visuaalinen yhteys. Suunnitelmasta valmistetaan pienoismalli 1:5. Tilasuunnittelun harjoitustyönä suunnitellaan kaksi tilainstallaatiota. Tiloihin pyritään luomaan kahta eri ilmiötä kuvaavat tunnelmat. Aiheiden fyysiset elementit abstrahoidaan ja niiden tilallinen tunnelma luodaan rakennustaiteellisin keinoin. Suunnitelmista valmistetaan malli 1:20.

Opiskelumateriaali

Saatavilla opintojakson Learn alustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Xamk tarjoaa opiskelijoilleen mahdollisuuden suorittaa opintojaan joustavasti eri elämän tilanteita mukaillen. Opiskelijoille on tarjolla kolme oppimisväylää: työviikkopohjainen oppimisväylä, opintoja nopeuttava oppimisväylä sekä työssäkäyntiin integroitu oppimisväylä.

Työviikkopohjainen oppimisväylä lukujärjestyksen mukaan.

Opiskelijan työmäärä

5 op on 135h, josta kontaktiopetuksen osuus on 70h ja itsenäisen työn osuus 65h

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksolla toteutetaan suunnitteluprojekti ulkopuolisen asiakkaan kanssa.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Itsearviointi, reflektointi ja vertaisarviointi
Aktiivinen osallistuminen ja oppimistehtävän arviointi