Siirry suoraan sisältöön

RakennustekniikkaLaajuus (5 op)

Tunnus: SK00CQ55

Laajuus

5 op

Osaamistavoitteet

- Ymmärrät rakennuksen eri rakennusosien summana ja kokonaisuutena.
- Erotat kantavan rakenteen ei kantavasta rakenteesta ja tiedät niiden välisen eron.
- Tiedät tyypillisimmät rakenteet ja ymmärrät missä osissa rakennusta niitä käytetään.
- Tiedät yleisimmät rakennusmateriaalit ja osaat niiden luontevan käytön.
- Ymmärrät huomioida erikoissuunnittelun tarpeet ja mahdollisuudet.

Sisältö

- Mistä rakennusosista rakennus muodostuu ja mitä ovat eri osien tehtävät?
- Mistä tiedän mitkä osat ovat rakennuksessa kantavia ja mitkä voidaan esim. purkaa vaarantamatta rakennusta?
- Minkä tyyppisistä erilaisista rakenteita on olemassa ja missä osassa rakennusta niitä käytetään?
- Mitä eri rakennusmateriaalit on olemassa ja kuinka niitä käytetään?
- Kuinka huomioin talotekniikan (mm. lämmitys ja ilmastointi) suunnittelussa?

Esitietovaatimukset

Edeltävä osaaminen:
Ei edellytä aiempaa osaamista.

Lisätiedot

Opintojaksoa:
Kiintokaluste, Mallinnusmenetelmät

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 01.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuurin koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 30

Tutkinto-ohjelma
 • Sisustusarkkitehtuurin ja kalustesuunnittelun koulutus
Opettaja
 • Vertti Vallenius
Vastuuhenkilö

Vertti Vallenius

Opiskelijaryhmät
 • SKKV21SP
  Sisustusarkkitehtuuri ja kalustesuunnittelu, päivätoteutus

Tavoitteet

- Ymmärrät rakennuksen eri rakennusosien summana ja kokonaisuutena.
- Erotat kantavan rakenteen ei kantavasta rakenteesta ja tiedät niiden välisen eron.
- Tiedät tyypillisimmät rakenteet ja ymmärrät missä osissa rakennusta niitä käytetään.
- Tiedät yleisimmät rakennusmateriaalit ja osaat niiden luontevan käytön.
- Ymmärrät huomioida erikoissuunnittelun tarpeet ja mahdollisuudet.

Sisältö

- Mistä rakennusosista rakennus muodostuu ja mitä ovat eri osien tehtävät?
- Mistä tiedän mitkä osat ovat rakennuksessa kantavia ja mitkä voidaan esim. purkaa vaarantamatta rakennusta?
- Minkä tyyppisistä erilaisista rakenteita on olemassa ja missä osassa rakennusta niitä käytetään?
- Mitä eri rakennusmateriaalit on olemassa ja kuinka niitä käytetään?
- Kuinka huomioin talotekniikan (mm. lämmitys ja ilmastointi) suunnittelussa?

Opiskelumateriaali

Opintojakson harjoitukset koostuvat ryhmä- ja yksilöharjoituksista. Verkko- tai lähitapaamisten aikana tehdään ryhmäharjoituksia tai tuettuja yksilöharjoituksia. Muu opetusta ja opiskelua tukeva materiaali on Learnissa tiedostoina tai linkkeinä. Teams tapaamisten aktiviteetit ja aineistot ovat saatavilla tapaamisen alustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojakson osaamisen saat työviikkopohjaisella oppimisväylällä eli osallistut työjärjestyksen mukaisesti opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyvät ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan. Tämä opintojakso ei ole tarjolla itsenäisesti opiskeltavaksi.

TKI ja työelämäyhteistyö

Yritysyhteistyö on mahdollista tällä opintojaksolla

Tentit ja muut määräajat

Huolehdithan, että sinulla on kaikki tehtävät tehtynä ennen opintojakson päättymistä. Päättymispäivän jälkeen palautuksia otetaan vastaan opintojakson seuraavan toteutuksen yhteydessä.

Opintojakso opiskellaan ja osaamisen näyttö annetaan opintojakson toteutusaikana. Opiskelijalla on mahdollisuus yrittää opintojakson hyväksyttyä läpäisyä kaikkiaan kolme kertaa: opintojakson varsinaisella suorituskerralla tai kahdella uusintasuorituskerralla.

Hyväksyttyä opintojaksoa ei voi suorittaa uudelleen. Opiskelijalla on oikeus korottaa hyväksytyn opintojakson arvosanaa yhden kerran vuoden kuluessa järjestelmään kirjatusta suorituspäivästä.

Kansainvälinen yhteistyö

-

Opiskelijan työmäärä

-

Toteutuksen osien kuvaus

1 Piirristuksista, tehtävänanto 1&2

2 Perustusleikkaukset
Perustamistavat ja perustusten materiaalit
Routasuojausmateriaalit ja perustusten vedeneristys
Muuratut ja valetut harkkorakenteet

3 Seinäleikaukset
Runkomateriaalit
Tuulensuojamateriaalit
Lämmöneristeet

4 Vesikattoleikkaus
Katemateriaalit
Ulkoverhous
Ikkunat ja ovet

5 Leikkausten yhdistäminen
Väliseinärakenteet
Rakennuslevyt
Laastit

6 Märkätilat
Märkätilojen erityismateriaalit
Lattiamateriaalit
Maalit

7 U-arvot ja lämmöntarve

8 Talotekniikka

9 Harjoitus 2 esitykset

10 Kertaus

11 Tentti

Lisätietoja opiskelijoille

-

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssin arvosana muodostuu 30% tentti 30% harj.1 30% harj.2 10%tuntiaktiivisuus

Esitietovaatimukset

Edeltävä osaaminen:
Ei edellytä aiempaa osaamista.

Lisätiedot

Opintojaksoa:
Kiintokaluste, Mallinnusmenetelmät

Ilmoittautumisaika

08.11.2021 - 21.11.2021

Ajoitus

01.01.2022 - 01.05.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuurin koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 35

Tutkinto-ohjelma
 • Sisustusarkkitehtuurin ja kalustesuunnittelun koulutus
Opettaja
 • Vertti Vallenius
Vastuuhenkilö

Vertti Vallenius

Opiskelijaryhmät
 • SKKV20SP
  Sisustusarkkitehtuuri ja kalustesuunnittelu, päivätoteutus

Tavoitteet

- Ymmärrät rakennuksen eri rakennusosien summana ja kokonaisuutena.
- Erotat kantavan rakenteen ei kantavasta rakenteesta ja tiedät niiden välisen eron.
- Tiedät tyypillisimmät rakenteet ja ymmärrät missä osissa rakennusta niitä käytetään.
- Tiedät yleisimmät rakennusmateriaalit ja osaat niiden luontevan käytön.
- Ymmärrät huomioida erikoissuunnittelun tarpeet ja mahdollisuudet.

Sisältö

- Mistä rakennusosista rakennus muodostuu ja mitä ovat eri osien tehtävät?
- Mistä tiedän mitkä osat ovat rakennuksessa kantavia ja mitkä voidaan esim. purkaa vaarantamatta rakennusta?
- Minkä tyyppisistä erilaisista rakenteita on olemassa ja missä osassa rakennusta niitä käytetään?
- Mitä eri rakennusmateriaalit on olemassa ja kuinka niitä käytetään?
- Kuinka huomioin talotekniikan (mm. lämmitys ja ilmastointi) suunnittelussa?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali jaetaan verkossa

Yksilölliset oppimisväylät

-

TKI ja työelämäyhteistyö

-

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Edeltävä osaaminen:
Ei edellytä aiempaa osaamista.

Lisätiedot

Opintojaksoa:
Kiintokaluste, Mallinnusmenetelmät

Ilmoittautumisaika

14.12.2020 - 14.01.2021

Ajoitus

11.01.2021 - 30.04.2021

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuurin koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sisustusarkkitehtuurin ja kalustesuunnittelun koulutus
Opettaja
 • Vertti Vallenius
Vastuuhenkilö

Vertti Vallenius

Opiskelijaryhmät
 • SKKV19SP
  Sisustusarkkitehtuuri ja kalustesuunnittelu, päivätoteutus

Tavoitteet

- Ymmärrät rakennuksen eri rakennusosien summana ja kokonaisuutena.
- Erotat kantavan rakenteen ei kantavasta rakenteesta ja tiedät niiden välisen eron.
- Tiedät tyypillisimmät rakenteet ja ymmärrät missä osissa rakennusta niitä käytetään.
- Tiedät yleisimmät rakennusmateriaalit ja osaat niiden luontevan käytön.
- Ymmärrät huomioida erikoissuunnittelun tarpeet ja mahdollisuudet.

Sisältö

- Mistä rakennusosista rakennus muodostuu ja mitä ovat eri osien tehtävät?
- Mistä tiedän mitkä osat ovat rakennuksessa kantavia ja mitkä voidaan esim. purkaa vaarantamatta rakennusta?
- Minkä tyyppisistä erilaisista rakenteita on olemassa ja missä osassa rakennusta niitä käytetään?
- Mitä eri rakennusmateriaalit on olemassa ja kuinka niitä käytetään?
- Kuinka huomioin talotekniikan (mm. lämmitys ja ilmastointi) suunnittelussa?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaalit ilmoitetaan tarkemmin Learn-alustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen.
Läsnäolovaatimus lähiopetukseen vähintään 75 %.
Opiskelusi rytmittyvät työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä opintojaksolle: 135 h, josta
- lähiopetusta 35...45 %
- itsenäistä työskeltelyä 55...65 %

Lisätietoja opiskelijoille

Opiskelijan on oltava läsnä opintojakson ensimmäisellä lähiopetuskerralla tai jos hän on pätevästä syystä estynyt, otettava henkilökohtaisesti yhteyttä opintojaksosta vastuussa olevaan opettajaan ennen ensimmäistä lähiopetuskertaa.

Opintojaksolle ilmoittautuminen on tehtävä ilmoittautumisaikana ja jos opiskelija ei ole läsnä ensimmäisellä lähiopetuskerralla hylätään ilmoittautuminen.

Opintojakson alussa käydään läpi opintojakson osaamistavoitteet ja sisältö, erilaiset suoritustavat ja arviointiperusteet, sovitaan arvioitavien suoritusten ajankohdat ja ilmoitetaan opintojakson päättymisajankohta, jonka jälkeen suorituksia ei enää oteta vastaan. Ystävällisesti pyydämme huomioimaan, että lähiopetuksen tai siinä käytettävän opetusmateriaalin tallentaminen (kuva ja ääni) ei ole sallittua.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytyn opintojaksoarvosanan saaminen edellyttää kaikkien oppimistehtävien ja tentin suorittamista hyväksytysti.
Opintojaksolla on Learntentti (henkilökohtainen),
Opintojakson arvostelu koostuu ryhmäharjoituksista
Tiedollinen osaaminen (a,b), taidollinen osaaminen (c,d,e), tiimityöskentely-/johtamisosaaminen/vastuunottaminen (f,g).
Hyväksytty opintosuoritus edellyttää osaamisen asianmukaista näyttöä ja toimintaa eettisesti kestävällä tavalla. Havaituissa opiskeluvilppitilanteissa noudatetaan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun eettisiä ohjeita.
Opiskelijalla on mahdollisuus yrittää opintojakson suorittamista kyseisen toteutuskerran aikana kaikkiaan kolme kertaa: opintojakson varsinaisella suorituskerralla tai kahdella uusintasuorituskerralla. Opiskelijalla on mahdollisuus yrittää opintojakson ja harjoittelun suorittamista enintään kolme kertaa.

Esitietovaatimukset

Edeltävä osaaminen:
Ei edellytä aiempaa osaamista.

Lisätiedot

Opintojaksoa:
Kiintokaluste, Mallinnusmenetelmät

Ilmoittautumisaika

16.12.2019 - 10.01.2020

Ajoitus

01.01.2020 - 31.07.2020

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuurin koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Sisustusarkkitehtuurin ja kalustesuunnittelun koulutus
Opettaja
 • Vertti Vallenius
Vastuuhenkilö

Vertti Vallenius

Opiskelijaryhmät
 • SKKV18SP
  Sisustusarkkitehtuuri ja kalustesuunnittelu, päivätoteutus

Tavoitteet

- Ymmärrät rakennuksen eri rakennusosien summana ja kokonaisuutena.
- Erotat kantavan rakenteen ei kantavasta rakenteesta ja tiedät niiden välisen eron.
- Tiedät tyypillisimmät rakenteet ja ymmärrät missä osissa rakennusta niitä käytetään.
- Tiedät yleisimmät rakennusmateriaalit ja osaat niiden luontevan käytön.
- Ymmärrät huomioida erikoissuunnittelun tarpeet ja mahdollisuudet.

Sisältö

- Mistä rakennusosista rakennus muodostuu ja mitä ovat eri osien tehtävät?
- Mistä tiedän mitkä osat ovat rakennuksessa kantavia ja mitkä voidaan esim. purkaa vaarantamatta rakennusta?
- Minkä tyyppisistä erilaisista rakenteita on olemassa ja missä osassa rakennusta niitä käytetään?
- Mitä eri rakennusmateriaalit on olemassa ja kuinka niitä käytetään?
- Kuinka huomioin talotekniikan (mm. lämmitys ja ilmastointi) suunnittelussa?

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Edeltävä osaaminen:
Ei edellytä aiempaa osaamista.

Lisätiedot

Opintojaksoa:
Kiintokaluste, Mallinnusmenetelmät