Siirry suoraan sisältöön

Suomi 4Laajuus (5 op)

Tunnus: VV00CW85

Laajuus

5 op

Osaamistavoitteet

Osaat ilmaista itseäsi suomeksi erilaisissa arki- ja työelämän tilanteissa sekä suullisesti että kirjallisesti.

Osaat seurata monenlaisia keskusteluja, kirjoittaa erilaisia tekstejä malleja hyödyntäen ja käyttää kieltä spontaanisti erilaissa arki- ja työelämän tilanteissa.

Hallitset erilaisia fraaseja, rakenteita, rektioita ja eri aihepiirien sanastoa taitotasolla A2.2. Hallitset ammattialasi perussanastoa.

Tunnet monia kieliopin ilmiöitä, esimerkiksi aikamuotojen käytön, monikon sijamuodot ja adjektiivien komparaation.

Osaat kasvattaa sanavarastoasi ja kielitietoasi myös itsenäisesti eri lähteiden avulla.

Tunnet suomalaista kulttuuria ja työelämää

Sisältö

Millaisia fraaseja ja millaista sanastoa ja kieliopin tuntemusta tarvitset erilaisissa arki- ja työelämäntilanteissa sekä eriaiheisten tekstien ymmärtämisessä ja tuottamisessa?

Millaisia lähteitä ja apuvälineitä voit hyödyntää jatkaessasi suomen kielen opintoja opintojaksolla ja itsenäisesti?

Miten hyödynnät kulttuurin ja työelämän tuntemusta viestintätilanteissa?

Esitietovaatimukset

Edellytetään Suomi 3 -opintojakson osaamista ja riittävää englannin kielen taitoa.

Ilmoittautumisaika

09.01.2023 - 29.01.2023

Ajoitus

16.01.2023 - 30.04.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Englanti
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Opettaja
 • Tarja Isokääntä
Vastuuhenkilö

Tarja Isokääntä

Opiskelijaryhmät
 • VV2022-2023
  Valinnaiset opinnot 2022-2023
 • Master_eKampus
  Master-opinnot, eKampus

Tavoitteet

Osaat ilmaista itseäsi suomeksi erilaisissa arki- ja työelämän tilanteissa sekä suullisesti että kirjallisesti.

Osaat seurata monenlaisia keskusteluja, kirjoittaa erilaisia tekstejä malleja hyödyntäen ja käyttää kieltä spontaanisti erilaissa arki- ja työelämän tilanteissa.

Hallitset erilaisia fraaseja, rakenteita, rektioita ja eri aihepiirien sanastoa taitotasolla A2.2. Hallitset ammattialasi perussanastoa.

Tunnet monia kieliopin ilmiöitä, esimerkiksi aikamuotojen käytön, monikon sijamuodot ja adjektiivien komparaation.

Osaat kasvattaa sanavarastoasi ja kielitietoasi myös itsenäisesti eri lähteiden avulla.

Tunnet suomalaista kulttuuria ja työelämää

Sisältö

Millaisia fraaseja ja millaista sanastoa ja kieliopin tuntemusta tarvitset erilaisissa arki- ja työelämäntilanteissa sekä eriaiheisten tekstien ymmärtämisessä ja tuottamisessa?

Millaisia lähteitä ja apuvälineitä voit hyödyntää jatkaessasi suomen kielen opintoja opintojaksolla ja itsenäisesti?

Miten hyödynnät kulttuurin ja työelämän tuntemusta viestintätilanteissa?

Opiskelumateriaali

Gehring, S. ja Heinzmann, S. Suomen mestari 2. Suomen kielen oppikirja aikuisille. Helsinki: Finnlectura. Kappaleet 5 - 8. Huom! Vanha painos.

Yksilölliset oppimisväylät

Toteutukseen kuuluu reaaliaikaista verkko-opetusta ja itsenäistä työskentelyä. Hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan, että opiskelija osallistuu aktiivisesti opetukseen ja tekee tehtävät sekä tentit hyväksytysti. Opetus suomeksi ja englanniksi.
Reaaliaikainen verkko-opetus kahdesti viikossa. Tapaamisia ei nauhoiteta.

TKI ja työelämäyhteistyö

Yleiset työelämätaidot. Työelämään liittyvää sanastoa ja harjoituksia.

Tentit ja muut määräajat

Toteutukseen kuuluu kaksi tenttiä, jotka molemmat täytyy tehdä hyväksytysti. Hylätyn tai tekemättä jääneen tentin voi uusia (tehdä) kaksi kertaa. Päivät ilmoitetaan opintojakson alussa.

Kaikki tehtävät pitää tehdä opintojakson aikana aikataulun mukaan. Opintojakson päätyttyä tehtäviä ei voi palauttaa.

Opiskelijan työmäärä

135 h (verkko-opetusta ja itsenäistä työskentelyä).

Lisätietoja opiskelijoille

Edellytetään Suomi 3 -opintojakson osaamista, riittävää englannin kielen taitoa ja tietoteknistä osaamista.

Reaaliaikainen verkko-opetus kahdesti viikossa. Tapaamisia ei nauhoiteta.

Tunnit 17.1. - 22.2. ja 28.3. - 26.4. tiistaisin klo 14.30 - 16 ja keskiviikkoisin klo 14.30 - 15.30 ja 7.3. - 22.3. tiistaisin klo 16.30 - 18 ja keskiviikkoisin klo 16.30 - 17.30.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arviointi perustuu tehtäviiin ja harjoituksiin sekä aktiiviseen osallistumisen opetukseen. Opintojaksolla on kaksi tenttiä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tason 1 saavuttanut opiskelija osaa
a) hyödyntää joitakin suomen kielen tason (A2.2) fraaseja, sanastoa ja kielioppitietoa arki- ja työelämäviestinnässään
b) etsiä tietoa oppimateriaaleista ja autenttisista tiedonlähteistä ohjattuna
c) tunnistaa tilannekohtaisia kielenkäytön eroja ja tehtäväkokonaisuuksia
d) osaa viestiä arkipäivän ja työelämän tilanteissa
f) toimia tiimin jäsenenä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Tason 3 saavuttanut opiskelija osaa
a) käyttää suomen kielen tason (A2.2) fraaseja, monipuolista sanastoa ja kielioppitietoa arki- ja työelämäviestinnässään
b) etsiä tietoa oppimateriaaleista ja autenttisista tiedonlähteistä
c) hahmottaa tilannekohtaisia kielenkäytön eroja ja tehtäväkokonaisuuksia
d) osaa viestiä monenlaisissa arkipäivän ja työelämän tilanteissa
f) toimia tiimin jäsenenä tavoitteellisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Tason 5 saavuttanut opiskelija osaa
a) käyttää sujuvasti suomen kielen tason (A2.2) fraaseja, monipuolista sanastoa ja kielioppitietoa arki- ja työelämäviestinnässään
b) etsiä tietoa oppimateriaaleista ja autenttisista tiedonlähteistä oma-aloitteisesti
c) hahmottaa tilannekohtaisia kielenkäytön eroja ja tehtäväkokonaisuuksia tarkasti
d) osaa viestiä monenlaisissa arkipäivän ja työelämän tilanteissa spontaanisti
f) toimia tiimin jäsenenä tavoitteellisesti ja vastuullisesti.

Esitietovaatimukset

Edellytetään Suomi 3 -opintojakson osaamista ja riittävää englannin kielen taitoa.

Ilmoittautumisaika

03.01.2022 - 16.01.2022

Ajoitus

17.01.2022 - 30.04.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kielet ja viestintä, Mikkeli

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Englanti
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Opettaja
 • Tarja Isokääntä
Vastuuhenkilö

Tarja Isokääntä

Opiskelijaryhmät
 • VV2021-2022
  Valinnaiset opinnot 2021-2022

Tavoitteet

Osaat ilmaista itseäsi suomeksi erilaisissa arki- ja työelämän tilanteissa sekä suullisesti että kirjallisesti.

Osaat seurata monenlaisia keskusteluja, kirjoittaa erilaisia tekstejä malleja hyödyntäen ja käyttää kieltä spontaanisti erilaissa arki- ja työelämän tilanteissa.

Hallitset erilaisia fraaseja, rakenteita, rektioita ja eri aihepiirien sanastoa taitotasolla A2.2. Hallitset ammattialasi perussanastoa.

Tunnet monia kieliopin ilmiöitä, esimerkiksi aikamuotojen käytön, monikon sijamuodot ja adjektiivien komparaation.

Osaat kasvattaa sanavarastoasi ja kielitietoasi myös itsenäisesti eri lähteiden avulla.

Tunnet suomalaista kulttuuria ja työelämää

Sisältö

Millaisia fraaseja ja millaista sanastoa ja kieliopin tuntemusta tarvitset erilaisissa arki- ja työelämäntilanteissa sekä eriaiheisten tekstien ymmärtämisessä ja tuottamisessa?

Millaisia lähteitä ja apuvälineitä voit hyödyntää jatkaessasi suomen kielen opintoja opintojaksolla ja itsenäisesti?

Miten hyödynnät kulttuurin ja työelämän tuntemusta viestintätilanteissa?

Opiskelumateriaali

Gehring, S. ja Heinzmann, S. Suomen mestari 2. Suomen kielen oppikirja aikuisille. Helsinki: Finnlectura. Kappaleet 5 - 8.

Yksilölliset oppimisväylät

Toteutukseen kuuluu reaaliaikaista verkko-opetusta ja itsenäistä työskentelyä. Hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan, että opiskelija osallistuu aktiivisesti opetukseen ja tekee tehtävät sekä tentit hyväksytysti. Opetus suomeksi ja englanniksi.
Verkko-opetus tiistaisin 14.30 - 16 ja torstaisin 8.30 - 9.30. Opetus suomeksi ja englanniksi.

TKI ja työelämäyhteistyö

Yleiset työelämätaidot. Työelämään liittyvää sanastoa ja harjoituksia.

Tentit ja muut määräajat

Toteutukseen kuuluu kaksi tenttiä, jotka molemmat täytyy tehdä hyväksytysti. Hylätyn tai tekemättä jääneen tentin voi uusia (tehdä) kaksi kertaa. Päivät ilmoitetaan opintojakson alussa.

Kaikki tehtävät pitää tehdä opintojakson aikana aikataulun mukaan. Opintojakson päätyttyä tehtäviä ei voi palauttaa.

Opiskelijan työmäärä

135 h (verkko-opetusta ja itsenäistä työskentelyä).

Lisätietoja opiskelijoille

Edellytetään Suomi 3 -opintojakson osaamista, riittävää englannin kielen taitoa ja tietoteknistä osaamista.

Reaaliaikanen verkko-opetus tiistaisin klo 14.30 - 16 ja torstaisin klo 8.30 - 9.30. Tunteja ei nauhoiteta.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arviointi perustuu tehtäviiin ja harjoituksiin sekä aktiiviseen osallistumisen opetukseen. Opintojaksolla on kaksi tenttiä.

Hylätty (0)

Opiskelija ei suorita tehtäviä tai tenttejä hyväksytysti aikataulun puitteissa. Opiskelija ei osallistu opetukseen.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tason 1 saavuttanut opiskelija osaa
a) hyödyntää joitakin suomen kielen tason (A2.2) fraaseja, sanastoa ja kielioppitietoa arki- ja työelämäviestinnässään
b) etsiä tietoa oppimateriaaleista ja autenttisista tiedonlähteistä ohjattuna
c) tunnistaa tilannekohtaisia kielenkäytön eroja ja tehtäväkokonaisuuksia
d) osaa viestiä arkipäivän ja työelämän tilanteissa
f) toimia tiimin jäsenenä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Tason 3 saavuttanut opiskelija osaa
a) käyttää suomen kielen tason (A2.2) fraaseja, monipuolista sanastoa ja kielioppitietoa arki- ja työelämäviestinnässään
b) etsiä tietoa oppimateriaaleista ja autenttisista tiedonlähteistä
c) hahmottaa tilannekohtaisia kielenkäytön eroja ja tehtäväkokonaisuuksia
d) osaa viestiä monenlaisissa arkipäivän ja työelämän tilanteissa
f) toimia tiimin jäsenenä tavoitteellisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Tason 5 saavuttanut opiskelija osaa
a) käyttää sujuvasti suomen kielen tason (A2.2) fraaseja, monipuolista sanastoa ja kielioppitietoa arki- ja työelämäviestinnässään
b) etsiä tietoa oppimateriaaleista ja autenttisista tiedonlähteistä oma-aloitteisesti
c) hahmottaa tilannekohtaisia kielenkäytön eroja ja tehtäväkokonaisuuksia tarkasti
d) osaa viestiä monenlaisissa arkipäivän ja työelämän tilanteissa spontaanisti
f) toimia tiimin jäsenenä tavoitteellisesti ja vastuullisesti.

Esitietovaatimukset

Edellytetään Suomi 3 -opintojakson osaamista ja riittävää englannin kielen taitoa.

Ilmoittautumisaika

14.12.2020 - 14.01.2021

Ajoitus

18.01.2021 - 30.04.2021

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Englanti
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Opettaja
 • Tarja Isokääntä
Vastuuhenkilö

Tarja Isokääntä

Opiskelijaryhmät
 • VV2020-2021
  Valinnaiset opinnot 2020-2021

Tavoitteet

Osaat ilmaista itseäsi suomeksi erilaisissa arki- ja työelämän tilanteissa sekä suullisesti että kirjallisesti.

Osaat seurata monenlaisia keskusteluja, kirjoittaa erilaisia tekstejä malleja hyödyntäen ja käyttää kieltä spontaanisti erilaissa arki- ja työelämän tilanteissa.

Hallitset erilaisia fraaseja, rakenteita, rektioita ja eri aihepiirien sanastoa taitotasolla A2.2. Hallitset ammattialasi perussanastoa.

Tunnet monia kieliopin ilmiöitä, esimerkiksi aikamuotojen käytön, monikon sijamuodot ja adjektiivien komparaation.

Osaat kasvattaa sanavarastoasi ja kielitietoasi myös itsenäisesti eri lähteiden avulla.

Tunnet suomalaista kulttuuria ja työelämää

Sisältö

Millaisia fraaseja ja millaista sanastoa ja kieliopin tuntemusta tarvitset erilaisissa arki- ja työelämäntilanteissa sekä eriaiheisten tekstien ymmärtämisessä ja tuottamisessa?

Millaisia lähteitä ja apuvälineitä voit hyödyntää jatkaessasi suomen kielen opintoja opintojaksolla ja itsenäisesti?

Miten hyödynnät kulttuurin ja työelämän tuntemusta viestintätilanteissa?

Opiskelumateriaali

Gehring, S. ja Heinzmann, S. Suomen mestari 2. Suomen kielen oppikirja aikuisille. Helsinki: Finnlectura. Kappaleet 5 - 8.

Yksilölliset oppimisväylät

Verkko-opetus tiistaisin 14.30 - 16 ja torstaisin 8.30 - 9.30. Opetus suomeksi ja englanniksi.

Tentit ja muut määräajat

Toteutukseen kuuluu kaksi tenttiä, jotka molemmat täytyy tehdä hyväksytysti. Tenttipäivät ilmoitetaan opintojakson alussa.

Opiskelijan työmäärä

135 h (verkko-opetusta ja itsenäistä työskentelyä).

Lisätietoja opiskelijoille

Verkko-opetus tiistaisin klo 14.30 - 16 ja torstaisin klo 8.30 - 9.30.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arviointi perustuu tehtäviiin ja harjoituksiin sekä aktiiviseen osallistumisen opetukseen. Opintojaksolla on kaksi tenttiä.

Hylätty (0)

Opiskelija ei suorita tehtäviä tai tenttejä hyväksytysti aikataulun puitteissa. Opiskelija ei osallistu opetukseen.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tason 1 saavuttanut opiskelija osaa
a) hyödyntää joitakin suomen kielen tason (A2.2) fraaseja, sanastoa ja kielioppitietoa arki- ja työelämäviestinnässään
b) etsiä tietoa oppimateriaaleista ja autenttisista tiedonlähteistä ohjattuna
c) tunnistaa tilannekohtaisia kielenkäytön eroja ja tehtäväkokonaisuuksia
d) osaa viestiä arkipäivän ja työelämän tilanteissa
f) toimia tiimin jäsenenä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Tason 3 saavuttanut opiskelija osaa
a) käyttää suomen kielen tason (A2.2) fraaseja, monipuolista sanastoa ja kielioppitietoa arki- ja työelämäviestinnässään
b) etsiä tietoa oppimateriaaleista ja autenttisista tiedonlähteistä
c) hahmottaa tilannekohtaisia kielenkäytön eroja ja tehtäväkokonaisuuksia
d) osaa viestiä monenlaisissa arkipäivän ja työelämän tilanteissa
f) toimia tiimin jäsenenä tavoitteellisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Tason 5 saavuttanut opiskelija osaa
a) käyttää sujuvasti suomen kielen tason (A2.2) fraaseja, monipuolista sanastoa ja kielioppitietoa arki- ja työelämäviestinnässään
b) etsiä tietoa oppimateriaaleista ja autenttisista tiedonlähteistä oma-aloitteisesti
c) hahmottaa tilannekohtaisia kielenkäytön eroja ja tehtäväkokonaisuuksia tarkasti
d) osaa viestiä monenlaisissa arkipäivän ja työelämän tilanteissa spontaanisti
f) toimia tiimin jäsenenä tavoitteellisesti ja vastuullisesti.

Esitietovaatimukset

Edellytetään Suomi 3 -opintojakson osaamista ja riittävää englannin kielen taitoa.

Ilmoittautumisaika

16.12.2019 - 10.01.2020

Ajoitus

13.01.2020 - 30.04.2020

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kielet ja viestintä, Mikkeli

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Opettaja
 • Tarja Isokääntä
Vastuuhenkilö

Tarja Isokääntä

Opiskelijaryhmät
 • VV2019-2020
  Valinnaiset opinnot 2019-2020

Tavoitteet

Osaat ilmaista itseäsi suomeksi erilaisissa arki- ja työelämän tilanteissa sekä suullisesti että kirjallisesti.

Osaat seurata monenlaisia keskusteluja, kirjoittaa erilaisia tekstejä malleja hyödyntäen ja käyttää kieltä spontaanisti erilaissa arki- ja työelämän tilanteissa.

Hallitset erilaisia fraaseja, rakenteita, rektioita ja eri aihepiirien sanastoa taitotasolla A2.2. Hallitset ammattialasi perussanastoa.

Tunnet monia kieliopin ilmiöitä, esimerkiksi aikamuotojen käytön, monikon sijamuodot ja adjektiivien komparaation.

Osaat kasvattaa sanavarastoasi ja kielitietoasi myös itsenäisesti eri lähteiden avulla.

Tunnet suomalaista kulttuuria ja työelämää

Sisältö

Millaisia fraaseja ja millaista sanastoa ja kieliopin tuntemusta tarvitset erilaisissa arki- ja työelämäntilanteissa sekä eriaiheisten tekstien ymmärtämisessä ja tuottamisessa?

Millaisia lähteitä ja apuvälineitä voit hyödyntää jatkaessasi suomen kielen opintoja opintojaksolla ja itsenäisesti?

Miten hyödynnät kulttuurin ja työelämän tuntemusta viestintätilanteissa?

Opiskelumateriaali

Gehring, S. ja Heinzmann, S. Suomen mestari 2. Suomen kielen oppikirja aikuisille. Helsinki: Finnlectura. Kappaleet 5 - 8.

Yksilölliset oppimisväylät

Verkko-opetus tiistaisin 14.30 - 16 ja torstaisin 8.30 - 9.30. Opetus suomeksi ja englanniksi.

Tentit ja muut määräajat

Toteutukseen kuuluu kaksi tenttiä, jotka molemmat täytyy tehdä hyväksytysti. Tenttipäivät ilmoitetaan opintojakson alussa.

Opiskelijan työmäärä

135 h (verkko-opetusta ja itsenäistä työskentelyä).

Lisätietoja opiskelijoille

Verkko-opetus tiistaisin klo 14.30 - 16 ja torstaisin klo 8.30 - 9.30.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arviointi perustuu tehtäviiin ja harjoituksiin sekä aktiiviseen osallistumisen opetukseen. Opintojaksolla on kaksi tenttiä.

Hylätty (0)

Opiskelija ei suorita tehtäviä tai tenttejä hyväksytysti aikataulun puitteissa. Opiskelija ei osallistu opetukseen.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tason 1 saavuttanut opiskelija osaa
a) hyödyntää joitakin suomen kielen tason (A2.2) fraaseja, sanastoa ja kielioppitietoa arki- ja työelämäviestinnässään
b) etsiä tietoa oppimateriaaleista ja autenttisista tiedonlähteistä ohjattuna
c) tunnistaa tilannekohtaisia kielenkäytön eroja ja tehtäväkokonaisuuksia
d) osaa viestiä arkipäivän ja työelämän tilanteissa
f) toimia tiimin jäsenenä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Tason 3 saavuttanut opiskelija osaa
a) käyttää suomen kielen tason (A2.2) fraaseja, monipuolista sanastoa ja kielioppitietoa arki- ja työelämäviestinnässään
b) etsiä tietoa oppimateriaaleista ja autenttisista tiedonlähteistä
c) hahmottaa tilannekohtaisia kielenkäytön eroja ja tehtäväkokonaisuuksia
d) osaa viestiä monenlaisissa arkipäivän ja työelämän tilanteissa
f) toimia tiimin jäsenenä tavoitteellisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Tason 5 saavuttanut opiskelija osaa
a) käyttää sujuvasti suomen kielen tason (A2.2) fraaseja, monipuolista sanastoa ja kielioppitietoa arki- ja työelämäviestinnässään
b) etsiä tietoa oppimateriaaleista ja autenttisista tiedonlähteistä oma-aloitteisesti
c) hahmottaa tilannekohtaisia kielenkäytön eroja ja tehtäväkokonaisuuksia tarkasti
d) osaa viestiä monenlaisissa arkipäivän ja työelämän tilanteissa spontaanisti
f) toimia tiimin jäsenenä tavoitteellisesti ja vastuullisesti.

Esitietovaatimukset

Edellytetään Suomi 3 -opintojakson osaamista ja riittävää englannin kielen taitoa.