Siirry suoraan sisältöön

Saksa 2Laajuus (5 op)

Tunnus: VV00CX09

Laajuus

5 op

Osaamistavoitteet

Osaat käyttää kielen perusrakenteita ja sanastoa yksinkertaisissa suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa.
Ymmärrät arkikielistä puhetta ja tekstejä tutuista aiheista.

Suoritettuasi opintojakson arvosanalla 3
• pystyt kertomaan päivän tapahtumista menneessä aikamuodossa
• osaat kertoa asumisesta ja kotikaupungista
• selviät tavallisissa matkailutilanteissa
• hallitset puhelinkeskusteluun liittyvät fraasit
• hallitset järjestysluvut ja niihin liittyvät ajanilmaukset
• osaat kertoa terveydestäsi ja voinnistasi
• osaat sopia tapaamisesta
• osaat kertoa säästä
• osaat tehdä lyhyitä muistiinpanoja ja muodostaa lauseita
• osaat kertoa kohdemaista

Sisältö

Mitä sanastoa ja rakenteita tarvitset työelämän viestinnässä?
Miten sovellat perusrakenteita työelämän viestintätilanteissa?
Kuinka harjaannut ymmärtämään arkipäivän puhuttua kieltä?

Esitietovaatimukset

Saksa 1 (5 op) tai vastaavat tiedot

Opintojaksoa täydentävät opinnot

Ei muita opintojaksoon liittyviä opintoja.

Ilmoittautumisaika

03.01.2022 - 16.01.2022

Ajoitus

17.01.2022 - 30.04.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kielet ja viestintä, Kouvola

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 60

Opettaja
 • Ksenia Visser
Vastuuhenkilö

Ksenia Visser

Opiskelijaryhmät
 • VV2021-2022
  Valinnaiset opinnot 2021-2022

Tavoitteet

Osaat käyttää kielen perusrakenteita ja sanastoa yksinkertaisissa suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa.
Ymmärrät arkikielistä puhetta ja tekstejä tutuista aiheista.

Suoritettuasi opintojakson arvosanalla 3
• pystyt kertomaan päivän tapahtumista menneessä aikamuodossa
• osaat kertoa asumisesta ja kotikaupungista
• selviät tavallisissa matkailutilanteissa
• hallitset puhelinkeskusteluun liittyvät fraasit
• hallitset järjestysluvut ja niihin liittyvät ajanilmaukset
• osaat kertoa terveydestäsi ja voinnistasi
• osaat sopia tapaamisesta
• osaat kertoa säästä
• osaat tehdä lyhyitä muistiinpanoja ja muodostaa lauseita
• osaat kertoa kohdemaista

Sisältö

Mitä sanastoa ja rakenteita tarvitset työelämän viestinnässä?
Miten sovellat perusrakenteita työelämän viestintätilanteissa?
Kuinka harjaannut ymmärtämään arkipäivän puhuttua kieltä?

Opiskelumateriaali

Anne Buscha, Szilvia Szita. Begegnungen. Deutsch als Fremdsprache. A1+
Opettajan laatima materiaali Learn-alustalla

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opiskelu verkko-opintojakson aikataulun mukaisesti.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon liityy alakohtaisen viestinnän harjoituksia työelämän tarpeisiin.

Opiskelijan työmäärä

Opintojakson laajuus 5 op = 135 tuntia opiskelijatyötä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Itsenäiset tehtävät, tuntitehtävät, tentit Learn-alustalla (2), suulliset tentit (2), opiskelijan aktiivisuus

Esitietovaatimukset

Saksa 1 (5 op) tai vastaavat tiedot

Ilmoittautumisaika

14.12.2020 - 14.01.2021

Ajoitus

18.01.2021 - 30.04.2021

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Opettaja
 • Anna-Elina Hirvonen
Vastuuhenkilö

Anna-Elina Hirvonen

Opiskelijaryhmät
 • VV2020-2021
  Valinnaiset opinnot 2020-2021

Tavoitteet

Osaat käyttää kielen perusrakenteita ja sanastoa yksinkertaisissa suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa.
Ymmärrät arkikielistä puhetta ja tekstejä tutuista aiheista.

Suoritettuasi opintojakson arvosanalla 3
• pystyt kertomaan päivän tapahtumista menneessä aikamuodossa
• osaat kertoa asumisesta ja kotikaupungista
• selviät tavallisissa matkailutilanteissa
• hallitset puhelinkeskusteluun liittyvät fraasit
• hallitset järjestysluvut ja niihin liittyvät ajanilmaukset
• osaat kertoa terveydestäsi ja voinnistasi
• osaat sopia tapaamisesta
• osaat kertoa säästä
• osaat tehdä lyhyitä muistiinpanoja ja muodostaa lauseita
• osaat kertoa kohdemaista

Sisältö

Mitä sanastoa ja rakenteita tarvitset työelämän viestinnässä?
Miten sovellat perusrakenteita työelämän viestintätilanteissa?
Kuinka harjaannut ymmärtämään arkipäivän puhuttua kieltä?

Opiskelumateriaali

Opintojakso perustuu oppikirjan Einverstanden 1 kappaleisiin 8 - 14. Tarvittavat tekstit ja kurssin tehtävät löytyvät ryhmän Learn-sivustolta.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Tämä on verkkototeutus, johon kuuluu AC-opetusta ja itsenäistä työskentelyä. AC-opetus on maanantaisin klo 8.15 - 9.45 sekä tiistaisin klo 14.30 - 16. Opintojakson tentit suoritetaan verkkotentteinä.

Tentit ja muut määräajat

Opintojaksolla on viikoittaiset tehtävät ja kaksi verkkotenttiä. AC-opetusta järjestetään viikoittain. Osa verkko-opetuksesta on pakollista.

Opiskelijan työmäärä

Opintojakson laajuus 5 op vastaa 135 tuntia opiskelijatyötä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Verkkokurssin jatkuvaan näyttöön kuuluvat viikoittaiset tehtävät. Aktivisuutta voi osoittaa myös osallistumalla AC-opetukseen. Verkkotentit arvioidaan arvosanoilla 1 - 5 / hylätty.

Esitietovaatimukset

Saksa 1 (5 op) tai vastaavat tiedot

Ilmoittautumisaika

15.08.2020 - 04.09.2020

Ajoitus

14.09.2020 - 18.12.2020

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Kielet ja viestintä, Kouvola

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Opettaja
 • Anna-Elina Hirvonen
Vastuuhenkilö

Anna-Elina Hirvonen

Opiskelijaryhmät
 • VV2020-2021
  Valinnaiset opinnot 2020-2021

Tavoitteet

Osaat käyttää kielen perusrakenteita ja sanastoa yksinkertaisissa suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa.
Ymmärrät arkikielistä puhetta ja tekstejä tutuista aiheista.

Suoritettuasi opintojakson arvosanalla 3
• pystyt kertomaan päivän tapahtumista menneessä aikamuodossa
• osaat kertoa asumisesta ja kotikaupungista
• selviät tavallisissa matkailutilanteissa
• hallitset puhelinkeskusteluun liittyvät fraasit
• hallitset järjestysluvut ja niihin liittyvät ajanilmaukset
• osaat kertoa terveydestäsi ja voinnistasi
• osaat sopia tapaamisesta
• osaat kertoa säästä
• osaat tehdä lyhyitä muistiinpanoja ja muodostaa lauseita
• osaat kertoa kohdemaista

Sisältö

Mitä sanastoa ja rakenteita tarvitset työelämän viestinnässä?
Miten sovellat perusrakenteita työelämän viestintätilanteissa?
Kuinka harjaannut ymmärtämään arkipäivän puhuttua kieltä?

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Saksa 1 (5 op) tai vastaavat tiedot

Ilmoittautumisaika

15.08.2020 - 04.09.2020

Ajoitus

14.09.2020 - 31.12.2020

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kielet ja viestintä, Kouvola

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Opettaja
 • Anna-Elina Hirvonen
Vastuuhenkilö

Anna-Elina Hirvonen

Opiskelijaryhmät
 • VV2020-2021
  Valinnaiset opinnot 2020-2021

Tavoitteet

Osaat käyttää kielen perusrakenteita ja sanastoa yksinkertaisissa suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa.
Ymmärrät arkikielistä puhetta ja tekstejä tutuista aiheista.

Suoritettuasi opintojakson arvosanalla 3
• pystyt kertomaan päivän tapahtumista menneessä aikamuodossa
• osaat kertoa asumisesta ja kotikaupungista
• selviät tavallisissa matkailutilanteissa
• hallitset puhelinkeskusteluun liittyvät fraasit
• hallitset järjestysluvut ja niihin liittyvät ajanilmaukset
• osaat kertoa terveydestäsi ja voinnistasi
• osaat sopia tapaamisesta
• osaat kertoa säästä
• osaat tehdä lyhyitä muistiinpanoja ja muodostaa lauseita
• osaat kertoa kohdemaista

Sisältö

Mitä sanastoa ja rakenteita tarvitset työelämän viestinnässä?
Miten sovellat perusrakenteita työelämän viestintätilanteissa?
Kuinka harjaannut ymmärtämään arkipäivän puhuttua kieltä?

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Saksa 1 (5 op) tai vastaavat tiedot

Ilmoittautumisaika

16.12.2019 - 10.01.2020

Ajoitus

13.01.2020 - 30.04.2020

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kielet ja viestintä, Mikkeli

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Englanti
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Opettaja
 • Pekka Pennanen
Vastuuhenkilö

Pekka Pennanen

Opiskelijaryhmät
 • VV2019-2020
  Valinnaiset opinnot 2019-2020

Tavoitteet

Osaat käyttää kielen perusrakenteita ja sanastoa yksinkertaisissa suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa.
Ymmärrät arkikielistä puhetta ja tekstejä tutuista aiheista.

Suoritettuasi opintojakson arvosanalla 3
• pystyt kertomaan päivän tapahtumista menneessä aikamuodossa
• osaat kertoa asumisesta ja kotikaupungista
• selviät tavallisissa matkailutilanteissa
• hallitset puhelinkeskusteluun liittyvät fraasit
• hallitset järjestysluvut ja niihin liittyvät ajanilmaukset
• osaat kertoa terveydestäsi ja voinnistasi
• osaat sopia tapaamisesta
• osaat kertoa säästä
• osaat tehdä lyhyitä muistiinpanoja ja muodostaa lauseita
• osaat kertoa kohdemaista

Sisältö

Mitä sanastoa ja rakenteita tarvitset työelämän viestinnässä?
Miten sovellat perusrakenteita työelämän viestintätilanteissa?
Kuinka harjaannut ymmärtämään arkipäivän puhuttua kieltä?

Aika ja paikka

Ota yhteyttä opintovastaavaasi eri mahdollisuuksien selvittämiseksi.

Opiskelumateriaali

Einverstanden! (Saksan peruskurssi aikuisille 1)
Kudel, Pauli & Kyyhkynen, Mari.
Otava
Opettajan antama lisämateriaali

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Työjärjestyksen mukainen opiskelu
Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Suomeksi
Työhön integroitu oppimisväylä on mahdollinen, jos työtehtävissäsi voit kehittää opintojakson tavoitteissa ja sisällöissä mainittua osaamista. Ota opintojakson opettajaan yhteyttä hyvissä ajoin ennen opintojakson alkua sen määrittämiseksi
· onko työhön integroitu oppimisväylä omassa työtehtävässäsi mahdollinen
· millaisia näyttöjä osaamisestasi sinun on mahdollista antaa
· mitä opintojakson osia sinun tulee mahdollisesti suorittaa sen lisäksi opetukseen osallistuen
Työhön integroitu oppimisväylä:
Ota yhteyttä opintovastaavaasi eri mahdollisuuksien selvittämiseksi.

Tentit ja muut määräajat

Koulun yleisen aikataulun mukaan
Tenttejä ei ole mahdollista tehdä verkossa, vaan ne pidetään luokassa/tenttiakvaariossa

Opiskelijan työmäärä

Opintojakson laajuus 5 op = 135 tuntia opiskelijatyötä.

Lisätietoja opiskelijoille

Opettajan yhteystiedot: pekka.pennanen@xamk.fi
Tämä on Mikkelin kampustoteutus.
Pääopetuskielenä suomi, tarvittaessa englanti.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Lopputentti ja mahdollisesti sanakokeita. Arvioinnista sovitaan yhdessä opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

a) Osaat käyttää saksan kielen keskeisiä rakenteita ja perussanastoa sekä suullisesti että kirjallisesti.
b) Osaat etsiä saksan kieleen liittyvää tietoa.
e) Osaat valita omaa saksan opiskeluasi tukevia apuvälineitä ja opiskelutapoja ja käyttää niitä tehokkaasti.

Esitietovaatimukset

Saksa 1 (5 op) tai vastaavat tiedot

Ilmoittautumisaika

16.12.2019 - 10.01.2020

Ajoitus

13.01.2020 - 30.04.2020

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kielet ja viestintä, Mikkeli

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Englanti
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Opettaja
 • Pekka Pennanen
Vastuuhenkilö

Pekka Pennanen

Opiskelijaryhmät
 • VV2019-2020
  Valinnaiset opinnot 2019-2020

Tavoitteet

Osaat käyttää kielen perusrakenteita ja sanastoa yksinkertaisissa suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa.
Ymmärrät arkikielistä puhetta ja tekstejä tutuista aiheista.

Suoritettuasi opintojakson arvosanalla 3
• pystyt kertomaan päivän tapahtumista menneessä aikamuodossa
• osaat kertoa asumisesta ja kotikaupungista
• selviät tavallisissa matkailutilanteissa
• hallitset puhelinkeskusteluun liittyvät fraasit
• hallitset järjestysluvut ja niihin liittyvät ajanilmaukset
• osaat kertoa terveydestäsi ja voinnistasi
• osaat sopia tapaamisesta
• osaat kertoa säästä
• osaat tehdä lyhyitä muistiinpanoja ja muodostaa lauseita
• osaat kertoa kohdemaista

Sisältö

Mitä sanastoa ja rakenteita tarvitset työelämän viestinnässä?
Miten sovellat perusrakenteita työelämän viestintätilanteissa?
Kuinka harjaannut ymmärtämään arkipäivän puhuttua kieltä?

Opiskelumateriaali

Einverstanden! (Saksan peruskurssi aikuisille 1)
Kudel, Pauli & Kyyhkynen, Mari.
Otava
Opettajan antama lisämateriaali

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Tämä on eKampus-toteutus, jossa opiskelet verkon välityksellä sovittuina aikoina. Opiskelija voi osallistua AC:n sijaan opetukseen myös luokassa. Tenttejä ei ole mahdollista tehdä verkossa, vaan ne pidetään luokassa/tenttiakvaariossa

Tentit ja muut määräajat

Uusintatentit suoritetaan uusintatenttipäivinä.

Opiskelijan työmäärä

Opintojakson laajuus 5 op = 135 tuntia opiskelijatyötä.

Lisätietoja opiskelijoille

Opettajan yhteystiedot: pekka.pennanen@xamk.fi

Tämä on verkkototeutus, jossa on aikaan sidottua opetusta.
Pääopetuskielenä suomi, tarvittaessa englanti.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Lopputentti.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Suoritettuasi opintojakson arvosanalla 3
• pystyt kertomaan menneistä, nykyisistä ja tulevista tapahtumista
• osaat kysyä ja neuvoa tietä
• osaat antaa tietoja asioiden ja paikkojen sijainnista
• osaat esittää toiveita
• tehdä ehdotuksia sekä kommentoida, hylätä ja hyväksyä ehdotuksia
• osaat vertailla asioita
• osaat kirjoittaa lyhyitä viestejä eri tilanteissa
• osaat kertoa kohdemaista

Esitietovaatimukset

Saksa 1 (5 op) tai vastaavat tiedot