Siirry suoraan sisältöön

Saksa 4Laajuus (5 op)

Tunnus: VV00CX11

Laajuus

5 op

Osaamistavoitteet

Kertaat ja syvennät edelleen kielen rakenteiden hallintaa.
Harjoitat suullista kielitaitoa arjen tilanteissa ja työelämän perustilanteissa.
Ymmärrät helppoja työelämän tekstejä.
Raportoit erilaista aiheista suullisesti ja kirjallisesti.
Tunnet yhä paremmin saksankielisen alueen kulttuuria ja yhteiskunnallisia ilmiöitä.
Etsit tieto kielialueen eri lähteistä.

Sisältö

Mitä perusrakenteita ja -sanastoa sinun tulee kerrata?
Kuinka harjoitat suullista kielitaitoasi yhä tehokkaammin?
Miten tuotat perusviestejä työelämän tarpeisiin?
Miten otat huomioon kielialueen kulttuuriin ja yhteiskunnalliset ja työelämän ilmiöt?

Esitietovaatimukset

Ei muuta opintojaksoon liittyviä opintoja.

Opintojaksoa täydentävät opinnot

Kieli 1,2 ja 3 hyväksytysti suoritettu tai vastaavat tiedot.

Ilmoittautumisaika

14.12.2020 - 14.01.2021

Ajoitus

18.01.2021 - 30.04.2021

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Opettaja
 • Anna-Elina Hirvonen
Vastuuhenkilö

Anna-Elina Hirvonen

Opiskelijaryhmät
 • VV2020-2021
  Valinnaiset opinnot 2020-2021
 • Master_eKampus
  Master-opinnot, eKampus

Tavoitteet

Kertaat ja syvennät edelleen kielen rakenteiden hallintaa.
Harjoitat suullista kielitaitoa arjen tilanteissa ja työelämän perustilanteissa.
Ymmärrät helppoja työelämän tekstejä.
Raportoit erilaista aiheista suullisesti ja kirjallisesti.
Tunnet yhä paremmin saksankielisen alueen kulttuuria ja yhteiskunnallisia ilmiöitä.
Etsit tieto kielialueen eri lähteistä.

Sisältö

Mitä perusrakenteita ja -sanastoa sinun tulee kerrata?
Kuinka harjoitat suullista kielitaitoasi yhä tehokkaammin?
Miten tuotat perusviestejä työelämän tarpeisiin?
Miten otat huomioon kielialueen kulttuuriin ja yhteiskunnalliset ja työelämän ilmiöt?

Opiskelumateriaali

Opintojakso perustuu oppikirjan Fahrplan 2 tiettyihin kappaleisiin. Tarvittavat tekstit ja kurssin tehtävät löytyvät ryhmän Learn-sivuostolta.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Tämä on verkkototeutus, johon kuuluu AC-opetusta ja itsenäistä työskentelyä. AC-opetus on tiistaisin klo 16.30 - 18 ja torstaisin klo 8.15 - 9.45. Opintojakson tentit suoritetaan verkkotentteinä.

Tentit ja muut määräajat

Opintojaksolla on viikoittaiset tehtävät ja kaksi verkkotenttiä. AC-opetusta järjestetään viikoittain. Osa verkko-opetuksesta on pakollista.

Opiskelijan työmäärä

Opintojakson laajuus 5 op vastaa 135 tuntia opiskelijatyötä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Verkkokurssin jatkuvaan näyttöön kuuluvat viikoittaiset tehtävät. Aktivisuutta voi osoittaa myös osallistumalla AC-opetukseen. Verkkotentit arvioidaan arvosanoilla 1 - 5 / hylätty.

Esitietovaatimukset

Ei muuta opintojaksoon liittyviä opintoja.

Ilmoittautumisaika

16.12.2019 - 10.01.2020

Ajoitus

13.01.2020 - 30.04.2020

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kielet ja viestintä, Mikkeli

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Opettaja
 • Anna-Elina Hirvonen
Vastuuhenkilö

Anna-Elina Hirvonen

Opiskelijaryhmät
 • VV2019-2020
  Valinnaiset opinnot 2019-2020
 • Master_eKampus
  Master-opinnot, eKampus

Tavoitteet

Kertaat ja syvennät edelleen kielen rakenteiden hallintaa.
Harjoitat suullista kielitaitoa arjen tilanteissa ja työelämän perustilanteissa.
Ymmärrät helppoja työelämän tekstejä.
Raportoit erilaista aiheista suullisesti ja kirjallisesti.
Tunnet yhä paremmin saksankielisen alueen kulttuuria ja yhteiskunnallisia ilmiöitä.
Etsit tieto kielialueen eri lähteistä.

Sisältö

Mitä perusrakenteita ja -sanastoa sinun tulee kerrata?
Kuinka harjoitat suullista kielitaitoasi yhä tehokkaammin?
Miten tuotat perusviestejä työelämän tarpeisiin?
Miten otat huomioon kielialueen kulttuuriin ja yhteiskunnalliset ja työelämän ilmiöt?

Opiskelumateriaali

Moodle-materiaali

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Tämä on verkkototeutus, johon kuuluu AC-opetusta ja itsenäistä työskentelyä. AC-opetus on tiistaisin klo 16.30 - 18 ja torstaisin klo 8.15 - 9.45. Opintojakson tentit suoritetaan Exam-tentteinä Xamkin kampuksilla.

Opiskelijan työmäärä

Opintojakson laajuus 5 op vastaa 135 tuntia opiskelijatyötä.

Lisätietoja opiskelijoille

Tämä on verkkototeutus, jossa on aikaan sidottua opetusta: ti 16.30–18.00 ja to 8.15–9.45.

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Ei muuta opintojaksoon liittyviä opintoja.