Siirry suoraan sisältöön

Kiina 2Laajuus (5 op)

Tunnus: VV00DJ30

Laajuus

5 op

Opetuskieli

  • suomi

Osaamistavoitteet

- Osaat tehdä ostoksia sekä tilata ruokaa
- osaat selittää asioiden sijainnin
- osaat kertoa vapaa ajasta
- osaat vastanottaa vieraita
- osaat asioida pankissa ja postissa
- osaat käydä lääkärillä
- osaat kirjoittaa jokin verran kiinan kielen kirjoitusmerkkejä.

Tavoitteena on saavutata tason HSK2 eli A2 osaaminen.

Sisältö

Mitä sanastoa tarvitset arkipäivän viestinnässä?
Minkälainen on kielen kirjoitusasu?
Miten sovellat perusrakenteita arkipäivän viestintätilanteissa?
Kuinka kiinankielisessä kulttuurissa viestitään?

Esitietovaatimukset

Kiina 1 tai sitä vastaava osaaminen. Keskeisen sanaston ja fraasien osaaminen on perusta Kiina 2 -opinnoille. Taso HSK1 eli A1.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Arvosanalla 3 opiskelija osaa
- osaa tehdä ostoksia sekä tilata ruokaa
- osaa selittää asioiden sijainnin
- osaa kertoa vapaa ajasta
- osaa vastanottaa vieraita
- osaa asioida pankissa ja postissa
- osaa käydä lääkärillä
- osaa kirjoittaa jokin verran kiinan kielen kirjoitusmerkkejä.

Opintojaksoa täydentävät opinnot

Ei muita opintojaksoon liittyviä opintoja.

Ilmoittautumisaika

02.01.2023 - 15.01.2023

Ajoitus

23.01.2023 - 23.04.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
  • Suomi
Paikat

20 - 30

Opettaja
  • Xiaoning Han
Vastuuhenkilö

Xiaoning Han

Opiskelijaryhmät
  • VV2022-2023
    Valinnaiset opinnot 2022-2023

Tavoitteet

- Osaat tehdä ostoksia sekä tilata ruokaa
- osaat selittää asioiden sijainnin
- osaat kertoa vapaa ajasta
- osaat vastanottaa vieraita
- osaat asioida pankissa ja postissa
- osaat käydä lääkärillä
- osaat kirjoittaa jokin verran kiinan kielen kirjoitusmerkkejä.

Tavoitteena on saavutata tason HSK2 eli A2 osaaminen.

Sisältö

Mitä sanastoa tarvitset arkipäivän viestinnässä?
Minkälainen on kielen kirjoitusasu?
Miten sovellat perusrakenteita arkipäivän viestintätilanteissa?
Kuinka kiinankielisessä kulttuurissa viestitään?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali on saatavissa Learnissa.

Yksilölliset oppimisväylät

Verkko-opinnot, jossa on aikataulutettuja tapaamisia työjärjestyksen mukaan maanantaisin ja torstaisin klo 17 - 18.30 sekä oppimistehtävät

TKI ja työelämäyhteistyö

Yleiset työelämätaidot, kielitaidon laajentaminen.

Tentit ja muut määräajat

Aikataulu saatavilla Learnissa.

Kansainvälinen yhteistyö

Opintojakso antaa valmiuksia kansainvälisiin tehtäviin.

Opiskelijan työmäärä

Itsenäisen ja ryhmätyön sekä opetustunneille osallistumisen yhteislaajuus 135 tuntia.

Lisätietoja opiskelijoille

Ilmoittautumisen jälkeen odota, että ilmoittautumisaika päättyy. Sen jälkeen opettaja hyväksyy ilmoittautumisesi. Saat opintojakson aloitusinformaation (ohjelma, opiskelualusta, tehtävät) sähköpostilla hieman ennen opintojakson aloituspäivää. Jos haluat lisätietoja, ota yhteyttä opettajaan.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Arvosanalla 3 opiskelija osaa
- osaa tehdä ostoksia sekä tilata ruokaa
- osaa selittää asioiden sijainnin
- osaa kertoa vapaa ajasta
- osaa vastanottaa vieraita
- osaa asioida pankissa ja postissa
- osaa käydä lääkärillä
- osaa kirjoittaa jokin verran kiinan kielen kirjoitusmerkkejä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu tehtäviin ja aktiiviseen osallistumiseen.

Esitietovaatimukset

Kiina 1 tai sitä vastaava osaaminen. Keskeisen sanaston ja fraasien osaaminen on perusta Kiina 2 -opinnoille. Taso HSK1 eli A1.