Siirry suoraan sisältöön

Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuoltoalan rekisteröinti- ja lupa-asiat hyvinvointiyrittäjyydessäLaajuus (5 op)

Tunnus: MO00DK10

Laajuus

5 op

Opetuskieli

  • suomi

Vastuuhenkilö

Osaamistavoitteet

• hahmotat, millaisia muutoksia on sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristössä sekä mitä mahdollisuuksia se tarjoaa hyvinvointiyrittäjälle
• osaat soveltaa yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön vaatimia asioita hyvinvointipalveluiden tuottajana
• osaat laatia omavalvontasuunnitelman, rekisteriselosteen sekä rekisteröinti- tai lupahakemuksen
• osaat huomioida palvelun tuottajana turvallisuusasiat
• osaat miettiä, miten toimitaan palvelun tuottajana asiakasseteli-, henkilökohtaisen budjetointi- ja puitesopimuskäytännöissä

Sisältö

• millaisia muutoksia sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristön muutos tarjoaa hyvinvointiyrittäjälle
• Miten yksityinen sosiaali- ja terveysalan lainsäädäntö ohjaa hyvinvointipalveluiden tuottamista?
• Kuinka laaditaan omavalvontasuunnitelma, rekisteriote ja rekisteröinti- ja lupahakemukset?
• Miten palvelun tuottajan tulee huomioida turvallisuusasioita?
• Miten palvelun tuottajan toimii asiakasseteli-, henkilökohtaisen budjetointi- ja puitesopimuskäytännöissä?