Siirry suoraan sisältöön

Italia 4Laajuus (3 op)

Tunnus: VV00EM82

Laajuus

3 op

Osaamistavoitteet

• hallitset järjestysluvut
• pystyt selviämään suullisesti tavallisissa matkailutilanteissa (esim. tehdä ostoksia, tilata ravintolassa, ostaa matkalipun ja kysyä tietä ja opastaa)
• hallitset puhelinkeskusteluun liittyvät fraasit
• osaat kertoa päivän tapahtumisista
• osaat kertoa säästä
• osaat tehdä lyhyitä muistiinpanoja ja muodostaa lauseita
• osaat kertoa Italiasta

Sisältö

Mitä sanastoa ja rakenteita tarvitset arki-ja työelämän viestinnässä?
Miten sovellat perusrakenteita työelämän viestintätilanteissa?
Kuinka harjaannut ymmärtämään arkipäivän (myös työelämän helpoissa tilanteissa) puhuttua kieltä?

Esitietovaatimukset

Italia 1-3 tai vastaavat tiedot

Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

31.10.2022 - 30.12.2022

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toteutustapa

34 % Lähiopetus, 66 % Etäopetus

Yksikkö

Kielet ja viestintä, Kouvola

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
  • Suomi
Paikat

20 - 60

Opettaja
  • Päivi Korhonen
Vastuuhenkilö

Päivi Korhonen

Opiskelijaryhmät
  • VV2022-2023
    Valinnaiset opinnot 2022-2023

Tavoitteet

• hallitset järjestysluvut
• pystyt selviämään suullisesti tavallisissa matkailutilanteissa (esim. tehdä ostoksia, tilata ravintolassa, ostaa matkalipun ja kysyä tietä ja opastaa)
• hallitset puhelinkeskusteluun liittyvät fraasit
• osaat kertoa päivän tapahtumisista
• osaat kertoa säästä
• osaat tehdä lyhyitä muistiinpanoja ja muodostaa lauseita
• osaat kertoa Italiasta

Sisältö

Mitä sanastoa ja rakenteita tarvitset arki-ja työelämän viestinnässä?
Miten sovellat perusrakenteita työelämän viestintätilanteissa?
Kuinka harjaannut ymmärtämään arkipäivän (myös työelämän helpoissa tilanteissa) puhuttua kieltä?

Opiskelumateriaali

Bella vista 1 (kpl. 11-14)

Yksilölliset oppimisväylät

Opiskelija voi neuvotella opettajan kanssa opintojakson sisältöön ja suoritukseen liittyvistä integrointimahdollisuuksista viimeistään opintojakson alussa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Työelämän asiakaspalvelutilanteita.

Tentit ja muut määräajat

Kirjallinen tentti ja suullinen testi joulukuussa 2022.

Kansainvälinen yhteistyö

Café Lingua Rovaniemi -yhteisö (Facebook "tapaamiset kerran viikossa), vapaavalinnainen

Opiskelijan työmäärä

3op. x 27t.= 81 t. opiskelijan itsenäistä työtä.

Toteutuksen osien kuvaus

Ilmoitetaan myöhemmin.

Lisätietoja opiskelijoille

Opettaja: Päivi Korhonen
paivi.korhonen@xamk.fi

Kyseessä verkkokurssi. Harjoitustunnit kerran viikossa torstaisin kl. 16-18.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Ilmoitetaan opintojakson alussa ensimmäisellä kokoontumiskerralla.

Esitietovaatimukset

Italia 1-3 tai vastaavat tiedot