Siirry suoraan sisältöön

Saksan kertauskurssiLaajuus (5 op)

Tunnus: J00DS16

Laajuus

5 op

Opetuskieli

 • suomi

Osaamistavoitteet

Saksan kielen peruskieliopin ja sanaston kertaaminen, jokapäiväisissä keskustelu- ja viestintätilanteissa toimiminen.

Sisältö

- Miten käytät aiemmin oppimiasi ja uusia kieliopin rakenteita ja sanastoa?
- Miten viestit aihepiireistä perhe, opiskelu, työ, matkustaminen ja jokapäiväiset kielenkäyttötilanteet suullisesti ja kirjallisesti?

Arviointikriteerit, hyvä (3)

a) osaat käyttää johdonmukaisesti alasi keskeistä sanastoa c)osaat toimia asiakkaiden, käyttäjien ja kohderyhmien kanssa sekä suullisissa että kirjallisissa viestintätilanteissab) osaat etsiä tietoa alan keskeisistä tiedonlähteistä Ammattikorkeakoulujen saksan kielen opintojen arviointi tukeutuu eurooppalaiseen viitekehykseen perustuviin taitotasokuvauksiin.

Ilmoittautumisaika

12.04.2021 - 25.04.2021

Ajoitus

11.10.2021 - 18.02.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 35

Opettaja
 • Ksenia Visser
Vastuuhenkilö

Ksenia Visser

Opiskelijaryhmät
 • VV2021-2022
  Valinnaiset opinnot 2021-2022

Tavoitteet

Saksan kielen peruskieliopin ja sanaston kertaaminen, jokapäiväisissä keskustelu- ja viestintätilanteissa toimiminen.

Sisältö

- Miten käytät aiemmin oppimiasi ja uusia kieliopin rakenteita ja sanastoa?
- Miten viestit aihepiireistä perhe, opiskelu, työ, matkustaminen ja jokapäiväiset kielenkäyttötilanteet suullisesti ja kirjallisesti?

Opiskelumateriaali

Opettajan kokoama Learn-materiaali

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Tämä on verkkototeutus, jonka opetus etenee kahden viikon moduuleissa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon liittyy alakohtaisen perussanaston ja viestimistilanteiden harjoittelua

Opiskelijan työmäärä

Opintojakson laajuus 5 op vastaa 135 tuntia opiskelijatyötä.

Lisätietoja opiskelijoille

Kurssilla kerrataan jo ehkä ruostunutta koulusaksaa A1-tasolla verkkotehtävien avulla. Kurssi koostuu kahden viikon moduuleista (11.10.2021 - 18.2.2022). Kurssi sisältää itsenäisesti tehtäviä, opettajalle palautettavia sekä äänittämällä tai videoimalla tehtäviä harjoituksia. Kurssin loppupuolella palautat pienen suullisen esitelmän verkkoon.
Kurssin yhteiset aihepiirit ovat itsestä ja perheestä kertominen, kahvilassa / ravintolassa asiointi, ostoksilla olo, asuminen, matkalipun ostaminen ja aikataulujen kysyminen, tien neuvominen ja nähtävyydet sekä hotellihuoneen varaaminen. Kielioppiasioista kerrataan verbin taivutus (preesens ja perfekti), akkusatiivi, datiivi ja prepositiot.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, hyvä (3)

a) osaat käyttää johdonmukaisesti alasi keskeistä sanastoa c)osaat toimia asiakkaiden, käyttäjien ja kohderyhmien kanssa sekä suullisissa että kirjallisissa viestintätilanteissab) osaat etsiä tietoa alan keskeisistä tiedonlähteistä Ammattikorkeakoulujen saksan kielen opintojen arviointi tukeutuu eurooppalaiseen viitekehykseen perustuviin taitotasokuvauksiin.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty. Saat suoritusmerkinnän kurssista, kun olet tehnyt kaikki tehtävät määräaikana hyväksytysti.

Ilmoittautumisaika

15.08.2020 - 04.09.2020

Ajoitus

12.10.2020 - 15.02.2021

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kielet ja viestintä, Mikkeli

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Opettaja
 • Anna-Elina Hirvonen
Vastuuhenkilö

Anna-Elina Hirvonen

Opiskelijaryhmät
 • VV2020-2021
  Valinnaiset opinnot 2020-2021

Tavoitteet

Saksan kielen peruskieliopin ja sanaston kertaaminen, jokapäiväisissä keskustelu- ja viestintätilanteissa toimiminen.

Sisältö

- Miten käytät aiemmin oppimiasi ja uusia kieliopin rakenteita ja sanastoa?
- Miten viestit aihepiireistä perhe, opiskelu, työ, matkustaminen ja jokapäiväiset kielenkäyttötilanteet suullisesti ja kirjallisesti?

Opiskelumateriaali

Opettajan kokoama Moodle-materiaali

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Tämä on verkkototeutus, jonka opetus etenee kahden viikon moduuleissa. Opintojakson aloitusinfo on ma 12.10. klo 16.30 - 17.15. Lisäksi jokaisen uuden moduulin aikana on AC-opetus kieliajassa F eli torstaisin klo 16.30 - 18.

Opiskelijan työmäärä

Opintojakson laajuus 5 op vastaa 135 tuntia opiskelijatyötä.

Lisätietoja opiskelijoille

Kurssilla kerrataan jo ehkä ruostunutta koulusaksaa A1-tasolla verkkotehtävien avulla. Kurssi koostuu kahden viikon moduuleista (12.10.2020 - 15.2.2021). Kurssi sisältää itsenäisesti tehtäviä, opettajalle palautettavia sekä äänittämällä tai videoimalla tehtäviä harjoituksia. Kurssin loppupuolella palautat pienen suullisen esitelmän verkkoon.
Kurssin yhteiset aihepiirit ovat itsestä ja perheestä kertominen, kahvilassa / ravintolassa asiointi, ostoksilla olo, asuminen, matkalipun ostaminen ja aikataulujen kysyminen, tien neuvominen ja nähtävyydet sekä hotellihuoneen varaaminen. Kielioppiasioista kerrataan verbin taivutus (preesens ja perfekti), akkusatiivi, datiivi ja prepositiot.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, hyvä (3)

a) osaat käyttää johdonmukaisesti alasi keskeistä sanastoa c)osaat toimia asiakkaiden, käyttäjien ja kohderyhmien kanssa sekä suullisissa että kirjallisissa viestintätilanteissab) osaat etsiä tietoa alan keskeisistä tiedonlähteistä Ammattikorkeakoulujen saksan kielen opintojen arviointi tukeutuu eurooppalaiseen viitekehykseen perustuviin taitotasokuvauksiin.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty. Saat suoritusmerkinnän kurssista, kun olet tehnyt kaikki tehtävät määräaikana hyväksytysti.

Ilmoittautumisaika

15.08.2019 - 30.08.2019

Ajoitus

14.10.2019 - 15.02.2020

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kielet ja viestintä, Mikkeli

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Opettaja
 • Anna-Elina Hirvonen
Vastuuhenkilö

Anna-Elina Hirvonen

Opiskelijaryhmät
 • VV2019-2020
  Valinnaiset opinnot 2019-2020

Tavoitteet

Saksan kielen peruskieliopin ja sanaston kertaaminen, jokapäiväisissä keskustelu- ja viestintätilanteissa toimiminen.

Sisältö

- Miten käytät aiemmin oppimiasi ja uusia kieliopin rakenteita ja sanastoa?
- Miten viestit aihepiireistä perhe, opiskelu, työ, matkustaminen ja jokapäiväiset kielenkäyttötilanteet suullisesti ja kirjallisesti?

Opiskelumateriaali

Moodle-materiaali

Lisätietoja opiskelijoille

Kurssilla kerrataan jo ehkä ruostunutta koulusaksaa A1-tasolla verkkotehtävien avulla. Kurssi koostuu kahden viikon moduuleista (14.10.19 - 15.2.2020). Kurssi sisältää itsenäisesti tehtäviä, opettajalle palautettavia sekä äänittämällä tai videoimalla tehtäviä harjoituksia. Tehtäviin kuuluu myös toisten ryhmäläisten töiden lukemista ja kommentointia. Kurssin loppupuolella palautat pienen suullisen esitelmän verkkoon, ja kurssin päättää omaan opiskelualaasi liittyvä tehtävä.
Kurssin yhteiset aihepiirit ovat itsestä kertominen, perheestä kertominen, asuminen, kahvilassa/ravintolassa asiointi, ostoksilla olo, matkalipun ostaminen ja aikataulujen kysyminen, tien neuvominen, hotellihuoneen varaaminen ja nähtävyydet. Kielioppiasioista kerrataan verbin taivutus (preesens ja perfekti), akkusatiivi, datiivi ja prepositiot.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

a) osaat käyttää johdonmukaisesti alasi keskeistä sanastoa c)osaat toimia asiakkaiden, käyttäjien ja kohderyhmien kanssa sekä suullisissa että kirjallisissa viestintätilanteissab) osaat etsiä tietoa alan keskeisistä tiedonlähteistä Ammattikorkeakoulujen saksan kielen opintojen arviointi tukeutuu eurooppalaiseen viitekehykseen perustuviin taitotasokuvauksiin.