Siirry suoraan sisältöön

Lääketieteelliset termitLaajuus (5 op)

Tunnus: VV00DG73

Laajuus

5 op

Ilmoittautumisaika

16.03.2020 - 27.03.2020

Ajoitus

01.05.2020 - 31.08.2020

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
  • Suomi
Paikat

20 - 50

Tutkinto-ohjelma
  • Terveydenhoitajakoulutus
  • Sairaanhoitajakoulutus
  • Ensihoitajakoulutus
Opettaja
  • Vappu Martikainen
Vastuuhenkilö

Vappu Martikainen

Opiskelijaryhmät
  • VV2019-2020
    Valinnaiset opinnot 2019-2020

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali ilmoitetaan Moodle -oppimisalustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Ei saatavilla

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Ei saatavilla

Työhön integroitu oppimisväylä:
Verkko-opinnot ajalla 2.5. – 26.8.2020

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei ole

Tentit ja muut määräajat

Oppimisalustalla verkossa

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä 5 op, 135 h

Toteutuksen osien kuvaus

I Terveydenhuollon asiakirjojen kieli
II Lääketieteellisten sanojen muodostamisen periaatteet

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso on jaettu kahteen eri osioon:
I Terveydenhuollon asiakirjojen kieli; asiakirjakieli, erikois- ja sitaattilainat, lyhenteet, etu- ja takaliitteet ja erisnimet
II Lääketieteellisten sanojen muodostamisen periaatteet; lääketieteellisten sanojen perussanat, yhdyssanat ja johtaminen,
substantiivit ja adjektiivit, diagnoosit ja tautiluokitus, tieteenalat, rtg- ja laboratoriosanasto
Kummastakin osiosta on oma verkkotentti
Huom!
Opettajan ohjausta verkossa on mahdollista saada rajoitetusti; 12.6. 2020 saakka sekä 17.8. 2020 alkaen.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Molempien tenttien hyväksytty suoritus
Teoriaopintojen tentit hyväksytty 80 %
- kaksi kotiverkkotenttiä
Tentit voi uusia kaksi kertaa