Siirry suoraan sisältöön

Tandem-opinnot suomen kielessäLaajuus (2 op)

Tunnus: 888890310

Laajuus

2 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on vahvistanut osaamistaan suomen kielessä omalta taitotasoltaan lähtien sekä syventänyt suomalaisen kulttuurin ja elämäntavan tuntemusta.  

Sisältö

Opiskelijan valinnan mukaan erilaisia aiheita ja opiskelutapoja suomen kielessä, sekä tutustumista suomalaiseen elämäntapaan. Tandem-opinnoissa opiskelija oppii kieltä toisen opiskelijan, syntyperäisen kielenpuhujan kanssa kahden vapaamuotoisesti. Molemmat opettavat omaa äidinkieltään vuorotellen toiselle, lähtökohtana oppijan oma lähtötaso.  Lisäksi oppijat osallistuvat tandem-opiskelijoiden yhteistapaamisiin sekä pitävät tandem-oppimispäiväkirja. 

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyväksytty/hylätty.