Siirry suoraan sisältöön

Espanja 4Laajuus (5 op)

Tunnus: VV00CX06

Laajuus

5 op

Osaamistavoitteet

Kertaat ja syvennät edelleen kielen rakenteiden hallintaa.
Harjoitat suullista kielitaitoa arjen tilanteissa ja työelämän perustilanteissa.
Ymmärrät helppoja työelämän tekstejä.
Raportoit erilaista aiheista suullisesti ja kirjallisesti.
Tunnet yhä paremmin espanjaa puhuvien kielialueiden kulttuurin , yhteiskunnallisten sekä työelämän ilmiöiden piirteitä .
Etsit tietoa kielialueen eri lähteistä.

Sisältö

Mitä sanastoa sinun tulee vahvistaa?
Kuinka harjoitat suullista kielitaitoasi yhä tehokkaammin?
Miten tuotat perusviestejä työelämän tarpeisiin?
Miten otat huomioon kielialueen kulttuuriin ja yhteiskunnalliset ja työelämän ilmiöt?

Esitietovaatimukset

Ei muuta opintojaksoon liittyviä opintoja.

Opintojaksoa täydentävät opinnot

Espanja1,2 ja 3 hyväksytysti suoritettu tai vastaavat tiedot.

Ilmoittautumisaika

03.01.2022 - 16.01.2022

Ajoitus

17.01.2022 - 30.04.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kielet ja viestintä, Mikkeli

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
  • Suomi
Paikat

20 - 60

Opettaja
  • Elsa Peltoranta
Vastuuhenkilö

Elsa Peltoranta

Opiskelijaryhmät
  • VV2021-2022
    Valinnaiset opinnot 2021-2022

Tavoitteet

Kertaat ja syvennät edelleen kielen rakenteiden hallintaa.
Harjoitat suullista kielitaitoa arjen tilanteissa ja työelämän perustilanteissa.
Ymmärrät helppoja työelämän tekstejä.
Raportoit erilaista aiheista suullisesti ja kirjallisesti.
Tunnet yhä paremmin espanjaa puhuvien kielialueiden kulttuurin , yhteiskunnallisten sekä työelämän ilmiöiden piirteitä .
Etsit tietoa kielialueen eri lähteistä.

Sisältö

Mitä sanastoa sinun tulee vahvistaa?
Kuinka harjoitat suullista kielitaitoasi yhä tehokkaammin?
Miten tuotat perusviestejä työelämän tarpeisiin?
Miten otat huomioon kielialueen kulttuuriin ja yhteiskunnalliset ja työelämän ilmiöt?

Aika ja paikka

Ota opintojakson opettajaan yhteyttä hyvissä ajoin ennen opintojakson alkua
sopiaksesi yksityiskohdista.

Opiskelumateriaali

Buenas Migas 2 (jälkimmäinen osio) + räätälöity materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Verkkototeutus. Verkko-opetus tiiistaisin klo 14.30-16.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Työhön integroitu oppimisväylä on mahdollinen, jos työtehtävissäsi voit kehittää opintojakson tavoitteissa ja sisällöissä mainittua osaamista. Ota opintojakson opettajaan yhteyttä hyvissä ajoin ennen opintojakson alkua sen määrittämiseksi
• onko työhön integroitu oppimisväylä omassa työtehtävässäsi mahdollinen
• millaisia näyttöjä osaamisestasi sinun on mahdollista antaa
• mitä opintojakson osia sinun tulee mahdollisesti suorittaa sen lisäksi

Työhön integroitu oppimisväylä:
Ota opintojakson opettajaan yhteyttä hyvissä ajoin ennen opintojakson alkua
sopiaksesi yksityiskohdista.

TKI ja työelämäyhteistyö

Työelämän viestinnän harjoituksia

Tentit ja muut määräajat

Sovitaan opintojakson alussa.

Opiskelijan työmäärä

135h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Sovitaan opintojakson alussa.

Esitietovaatimukset

Ei muuta opintojaksoon liittyviä opintoja.

Ilmoittautumisaika

15.08.2020 - 04.09.2020

Ajoitus

14.09.2020 - 18.12.2020

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
  • Suomi
Paikat

20 - 40

Opettaja
  • Päivi Korhonen
Vastuuhenkilö

Päivi Korhonen

Opiskelijaryhmät
  • VV2020-2021
    Valinnaiset opinnot 2020-2021

Tavoitteet

Kertaat ja syvennät edelleen kielen rakenteiden hallintaa.
Harjoitat suullista kielitaitoa arjen tilanteissa ja työelämän perustilanteissa.
Ymmärrät helppoja työelämän tekstejä.
Raportoit erilaista aiheista suullisesti ja kirjallisesti.
Tunnet yhä paremmin espanjaa puhuvien kielialueiden kulttuurin , yhteiskunnallisten sekä työelämän ilmiöiden piirteitä .
Etsit tietoa kielialueen eri lähteistä.

Sisältö

Mitä sanastoa sinun tulee vahvistaa?
Kuinka harjoitat suullista kielitaitoasi yhä tehokkaammin?
Miten tuotat perusviestejä työelämän tarpeisiin?
Miten otat huomioon kielialueen kulttuuriin ja yhteiskunnalliset ja työelämän ilmiöt?

Aika ja paikka

Ota opintojakson opettajaan yhteyttä hyvissä ajoin ennen opintojakson alkua
sopiaksesi yksityiskohdista.

Opiskelumateriaali

Buenas Migas 2 (jälkimmäinen osio) + räätälöity materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Verkkototeutuksena.
AC-tunnit tiistaisin! kl. 16:15-17:15

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Työhön integroitu oppimisväylä on mahdollinen, jos työtehtävissäsi voit kehittää opintojakson tavoitteissa ja sisällöissä mainittua osaamista. Ota opintojakson opettajaan yhteyttä hyvissä ajoin ennen opintojakson alkua sen määrittämiseksi
• onko työhön integroitu oppimisväylä omassa työtehtävässäsi mahdollinen
• millaisia näyttöjä osaamisestasi sinun on mahdollista antaa
• mitä opintojakson osia sinun tulee mahdollisesti suorittaa sen lisäksi

Työhön integroitu oppimisväylä:
Ota opintojakson opettajaan yhteyttä hyvissä ajoin ennen opintojakson alkua
sopiaksesi yksityiskohdista.

Lisätietoja opiskelijoille

Opetuksen tukikielenä mahdollisesti englanti.
Lisätietoja: paivi.korhonen@xamk.fi

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Ei muuta opintojaksoon liittyviä opintoja.