Siirry suoraan sisältöön

Yrityksen perustaminenLaajuus (3 op)

Tunnus: MO00DO99

Laajuus

3 op

Vastuuhenkilö

Osaamistavoitteet

Osaat etsiä mahdollisuuksia toimivaksi liikeideaksi.
Osaat tehdä keskeisimmät suunnitelmat oman yrityksen perustamiseksi.
Hallitset yrityksen perustamisen käytännön toimet.

Sisältö

Miten löydän liikeideamahdollisuuksia?
Miten kehitän ideasta liikeidean?
Miten suunnittelen uuden yrityksen liiketoimintaa?
Miten käytännössä perustan yrityksen?

Esitietovaatimukset

Ei edellytä aikaisempaa osaamista.

Opintojaksoa täydentävät opinnot

Ideasta innovaatioon
Konseptointi ja tuotteistaminen
Kaupallistaminen ja markkinointi
Innovaatiojohtaminen digiajassa
IPR – immateriaalioikeudet ja tuotekehitys
Yritystoiminnan rahoitus ja riskien hallinta
Yhteiskunnallinen ja sosiaalinen yrittäjyys
Sosiaali- ja terveysalan lainsäädäntö
Sparraus yrittäjyyteen

Ilmoittautumisaika

02.01.2023 - 15.01.2023

Ajoitus

16.01.2023 - 31.12.2023

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Xentre – yrittäjyyden ja innovaatioiden tutkimus- ja koulutusyksikkö (YRI)

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 120

Opettaja
 • Mia Silvenius
Vastuuhenkilö

Mia Silvenius

Opiskelijaryhmät
 • VV2022-2023
  Valinnaiset opinnot 2022-2023
 • VV2023-2024
  Valinnaiset opinnot 2023-2024

Tavoitteet

Osaat etsiä mahdollisuuksia toimivaksi liikeideaksi.
Osaat tehdä keskeisimmät suunnitelmat oman yrityksen perustamiseksi.
Hallitset yrityksen perustamisen käytännön toimet.

Sisältö

Miten löydän liikeideamahdollisuuksia?
Miten kehitän ideasta liikeidean?
Miten suunnittelen uuden yrityksen liiketoimintaa?
Miten käytännössä perustan yrityksen?

Opiskelumateriaali

Holopainen, T. 2021. Yrityksen perustamisopas: käytännön perustoimet
Turenki: Hansaprint Oy.

Yksilölliset oppimisväylät

Tämä opintojakso on suunniteltu itsenäisesti suoritettavaksi nonstop verkko-opintojaksoksi, johon kuuluu erilaisia oppimistehtäviä. Opiskelijalla on rajattu aika suorittaa opintojakso. Aika käynnistyy, kun opintojakson vastaavaopettaja hyväksyy opiskelijan opintojaksoilmoittautumisen.

Työviikkopohjainen oppimisväylä: etenet itsenäisesti opintojakson Learn-alustalta löytyvän ohjeistuksen mukaisesti.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä: tämän opintojakson kohdalla opiskelija voi itse nopeuttaa etenemistään kurssialustalla.

Työhön integroitu oppimisväylä on mahdollinen, jos esim. työskentelet ammattialaan liittyvässä yrityksessä tai organisaatiossa tai ammattialaan liittyvissä työtehtävissä. Tällöin voit suorittaa opintojakson työpaikallasi/projektissa joko kokonaan tai osittain. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä. Oppimistehtävien sisällöstä sinun tulee aina sopia opintojakson opettajan kanssa.

Mikäli haluat soveltaa työhön integroitua oppimisväylää, ota opettajaan yhteyttä ennen opintojakson alkua.

Tentit ja muut määräajat

Suoritustapana oppimis- kertaus- ja kehittämistehtävät.

Opiskelijan työmäärä

3*27 tuntia = 81 tuntia itsenäistä verkko-opiskelua.

Lisätietoja opiskelijoille

Xamk tarjoaa kattavan valikoiman innovaatio- ja yrittäjyysopintoja myös nonstop verkko-opintoina. Nonstop verkko-opintoihin opiskelija voi ilmoittautua koska tahansa ja suorittaa opiskelun omassa tahdissa, huomioiden kurssialustalta löytyvät ohjeistukset. Nonstop verkko-opinnot suoritetaan itsenäisesti kurssialustalla olevien ohjeiden mukaisesti ja opettajat tarkistavat tehdyt palautukset kurssin aikataulun mukaisesti.

Nonstop verkko-opintojaksojen ilmoittautumiset käsitellään mahdollisimman pian, viimeistään kahden viikon kuluessa ilmoittautumisesta. Kun ilmoittautuminen on käsitelty, opintojakson tarkemmat suoritusohjeet löytyvät verkko-oppimisympäristöstä (Learn-alustalta). Kurssien suorittamiseen on aikaraja, joka käynnistyy kun opiskelijan ilmoittautuminen opintojaksolle on hyväksytty.

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Ei edellytä aikaisempaa osaamista.

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 09.05.2023

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liikunnan ja kuntoutuksen koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Jalkaterapeuttikoulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Piia Soikkeli
Opiskelijaryhmät
 • FTSA20SM
  Fysioterapeutti, monimuoto
 • JTSA20SM
  Jalkaterapeutti, monimuoto

Tavoitteet

Osaat etsiä mahdollisuuksia toimivaksi liikeideaksi.
Osaat tehdä keskeisimmät suunnitelmat oman yrityksen perustamiseksi.
Hallitset yrityksen perustamisen käytännön toimet.

Sisältö

Miten löydän liikeideamahdollisuuksia?
Miten kehitän ideasta liikeidean?
Miten suunnittelen uuden yrityksen liiketoimintaa?
Miten käytännössä perustan yrityksen?

Opiskelumateriaali

Holopainen, T. 2021. Yrityksen perustamisopas: käytännön perustamistoimet. Helsinki: Hansaprint Oy.
Yrityksen perustamisopas ja muu Learn alustalla oleva materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Opetus kokonaan verkko-opintoina. Jokainen voi suunnitella oman opiskelunsa tahdin.
Hyväksilukuasioissa suoraan yhteys opettajaan.

TKI ja työelämäyhteistyö

Varsinaista työelämäyhteistyötä ei ole, mutta opintojaksolla voidaan hyödyntää yhteistyökumppaneiden ja Xamkin hankkeita/tilaisuuksia, joihin opiskelijat voivat halutessaan osallistua.

Tentit ja muut määräajat

Suoritustapana oppimis- kertaus- ja kehittämistehtävät sekä tentti.
Tarkistathan Learnissa heti opintojakson alkaessa opintojakson sisältämät tehtävät ja niiden palautuspäivät.

Opiskelijan työmäärä

3*27 tuntia = 81 tuntia itsenäistä verkko-opiskelua.

Toteutuksen osien kuvaus

Opiskelu muodostuu itsenäisesti suoritettavista oppimistehtävistä sekä tentistä. Osan oppimistehtävistä voi suorittaa pienryhmässä.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso suoritetaan kokonaan verkossa Learn-oppimisympäristössä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaat etsiä mahdollisuuksia toimivaksi liikeideaksi.
- Osaat tehdä keskeisimmät suunnitelmat oman yrityksen perustamiseksi.
- Hallitset yrityksen perustamisen käytännön toimet Sosiaali- ja terveysalalla.

Opiskelija osaa
- käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä.
- etsiä tietoa alan keskeisistä tiedonlähteistä.
- hahmottaa tehtäväkokonaisuuksia.

Tehtävät ja mahdolliset tentit arvioidaan pistein.
Opintojakson orientaatiovideolla käydään tarkemmin läpi pisteytys ja arviointiasteikot.

Esitietovaatimukset

Ei edellytä aikaisempaa osaamista.

Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 01.05.2023

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Toteutustapa

67 % Lähiopetus, 33 % Etäopetus

Yksikkö

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Tutkinto-ohjelma
 • Naprapaattikoulutus
Opettaja
 • Marja Turkki
Vastuuhenkilö

Marja Turkki

Opiskelijaryhmät
 • NAKT20SP
  Naprapaatti, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat etsiä mahdollisuuksia toimivaksi liikeideaksi.
Osaat tehdä keskeisimmät suunnitelmat oman yrityksen perustamiseksi.
Hallitset yrityksen perustamisen käytännön toimet.

Sisältö

Miten löydän liikeideamahdollisuuksia?
Miten kehitän ideasta liikeidean?
Miten suunnittelen uuden yrityksen liiketoimintaa?
Miten käytännössä perustan yrityksen?

Opiskelumateriaali

Annetaan opintojakson alussa

Yksilölliset oppimisväylät

Jo aikaisemmin yrittäjänä toimineella ei ole pakollista osallistumista luennoille. Opintojakso on mahdollista suorittaa nopeutetusti tehtävät suorittamalla.

TKI ja työelämäyhteistyö

Kevään työelämäharjoittelujaksolla tehtävä yrittäjyyteen liittyvä tehtävä.

Tentit ja muut määräajat

Tehtäväpalautusten määräajat näkyvillä Learnissa

Opiskelijan työmäärä

3 op kokonaisuus, eli 3 x 27h = 81h opiskelijan työtä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osallistuminen luennoille, hyväksytysti suoritetut tehtävät.

Esitietovaatimukset

Ei edellytä aikaisempaa osaamista.

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

05.09.2022 - 05.12.2022

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liikunnan ja kuntoutuksen koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Piia Soikkeli
Opiskelijaryhmät
 • FTSA20KP
  Fysioterapeutti, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat etsiä mahdollisuuksia toimivaksi liikeideaksi.
Osaat tehdä keskeisimmät suunnitelmat oman yrityksen perustamiseksi.
Hallitset yrityksen perustamisen käytännön toimet.

Sisältö

Miten löydän liikeideamahdollisuuksia?
Miten kehitän ideasta liikeidean?
Miten suunnittelen uuden yrityksen liiketoimintaa?
Miten käytännössä perustan yrityksen?

Opiskelumateriaali

Holopainen, T. 2021. Yrityksen perustamisopas: käytännön perustamistoimet. Helsinki: Hansaprint Oy.

Yksilölliset oppimisväylät

-

TKI ja työelämäyhteistyö

-

Tentit ja muut määräajat

Suoritustapana oppimis- kertaus- ja kehittämistehtävät.
Tarkistathan Learnissa heti opintojakson alkaessa opintojakson sisältämät tehtävät ja niiden palautuspäivät.

Kansainvälinen yhteistyö

-

Opiskelijan työmäärä

3*27 tuntia = 81 tuntia itsenäistä verkko-opiskelua.

Toteutuksen osien kuvaus

Opiskelu muodostuu itsenäisesti suoritettavista oppimistehtävistä.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso suoritetaan kokonaan virtuaalisessa Learn-oppimisympäristössä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

- Osaat etsiä mahdollisuuksia toimivaksi liikeideaksi.
- Osaat tehdä keskeisimmät suunnitelmat oman yrityksen perustamiseksi.
- Hallitset yrityksen perustamisen käytännön toimet.

Opiskelija osaa
- käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä.
- etsiä tietoa alan keskeisistä tiedonlähteistä.
- hahmottaa tehtäväkokonaisuuksia.

Tehtävät ja mahdolliset tentit arvioidaan pistein.

Esitietovaatimukset

Ei edellytä aikaisempaa osaamista.

Ilmoittautumisaika

14.03.2022 - 31.03.2022

Ajoitus

01.05.2022 - 12.08.2022

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

T&K-osuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Xentre – yrittäjyyden ja innovaatioiden tutkimus- ja koulutusyksikkö (YRI)

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Opettaja
 • Mia Silvenius
Vastuuhenkilö

Mia Silvenius

Opiskelijaryhmät
 • VV2021-2022
  Valinnaiset opinnot 2021-2022

Tavoitteet

Osaat etsiä mahdollisuuksia toimivaksi liikeideaksi.
Osaat tehdä keskeisimmät suunnitelmat oman yrityksen perustamiseksi.
Hallitset yrityksen perustamisen käytännön toimet.

Sisältö

Miten löydän liikeideamahdollisuuksia?
Miten kehitän ideasta liikeidean?
Miten suunnittelen uuden yrityksen liiketoimintaa?
Miten käytännössä perustan yrityksen?

Opiskelumateriaali

Holopainen, T. 2021. Yrityksen perustamisopas: käytännön perustoimet
Turenki: Hansaprint Oy.

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojakson voi suorittaa nopeutetussa aikataulussa itsenäisesti.

TKI ja työelämäyhteistyö

Oppimistehtävät ovat työelämälähtöisiä.

Tentit ja muut määräajat

Suoritustapana oppimis- kertaus- ja kehittämistehtävät.
Tarkistathan Learnissa heti opintojakson alkaessa opintojakson sisältämät tehtävät ja niiden palautuspäivät.

Opiskelijan työmäärä

3 op x 27 tuntia = 81 tuntia itsenäistä verkko-opiskelua.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso alkaa 1.5.2022, jolloin kurssin alustalle pääsee kirjautumaan.

Opintojakso suoritetaan kokonaan verkossa (Xamk Learn) ja annettavan aikataulun mukaan.
Opintojakson alustalla on tallennetut videoluennot, tehtävät ja pääosa tarvittavista aineistoista.
Tehtävät ovat oppimistehtäviä, kertaustehtäviä ja monivalintatentti.

Opettaja: Mia Silvenius, mia.silvenius@xamk.fi

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Ei edellytä aikaisempaa osaamista.

Ilmoittautumisaika

03.01.2022 - 16.01.2022

Ajoitus

17.01.2022 - 31.03.2022

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Xentre – yrittäjyyden ja innovaatioiden tutkimus- ja koulutusyksikkö (YRI)

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Opettaja
 • Mia Silvenius
Vastuuhenkilö

Mia Silvenius

Opiskelijaryhmät
 • VV2021-2022
  Valinnaiset opinnot 2021-2022

Tavoitteet

Osaat etsiä mahdollisuuksia toimivaksi liikeideaksi.
Osaat tehdä keskeisimmät suunnitelmat oman yrityksen perustamiseksi.
Hallitset yrityksen perustamisen käytännön toimet.

Sisältö

Miten löydän liikeideamahdollisuuksia?
Miten kehitän ideasta liikeidean?
Miten suunnittelen uuden yrityksen liiketoimintaa?
Miten käytännössä perustan yrityksen?

Opiskelumateriaali

Holopainen, T. 2021. Yrityksen perustamisopas: käytännön perustoimet
Turenki: Hansaprint Oy.

Yksilölliset oppimisväylät

-

Tentit ja muut määräajat

Suoritustapana oppimis- kertaus- ja kehittämistehtävät.
Tarkistathan Learnissa heti opintojakson alkaessa opintojakson sisältämät tehtävät ja niiden palautuspäivät.

Opiskelijan työmäärä

3*27 tuntia = 81 tuntia itsenäistä verkko-opiskelua.

Lisätietoja opiskelijoille

Opiskelu muodostuu itsenäisesti suoritettavista oppimistehtävistä.

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Ei edellytä aikaisempaa osaamista.

Ilmoittautumisaika

23.08.2021 - 29.08.2021

Ajoitus

13.09.2021 - 14.11.2021

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Xentre – yrittäjyyden ja innovaatioiden tutkimus- ja koulutusyksikkö (YRI)

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Opettaja
 • Mia Silvenius
Vastuuhenkilö

Mia Silvenius

Opiskelijaryhmät
 • VV2021-2022
  Valinnaiset opinnot 2021-2022

Tavoitteet

Osaat etsiä mahdollisuuksia toimivaksi liikeideaksi.
Osaat tehdä keskeisimmät suunnitelmat oman yrityksen perustamiseksi.
Hallitset yrityksen perustamisen käytännön toimet.

Sisältö

Miten löydän liikeideamahdollisuuksia?
Miten kehitän ideasta liikeidean?
Miten suunnittelen uuden yrityksen liiketoimintaa?
Miten käytännössä perustan yrityksen?

Opiskelumateriaali

Holopainen, T. 2020. Yrityksen perustamisopas: käytännön perustamistoimet. Helsinki: Hansaprint Oy.

Yksilölliset oppimisväylät

-

TKI ja työelämäyhteistyö

-

Tentit ja muut määräajat

Suoritustapana oppimis- kertaus- ja kehittämistehtävät.
Tarkistathan Learnissa heti opintojakson alkaessa opintojakson sisältämät tehtävät ja niiden palautuspäivät.

Kansainvälinen yhteistyö

-

Opiskelijan työmäärä

3*27 tuntia = 81 tuntia itsenäistä verkko-opiskelua.

Toteutuksen osien kuvaus

Opiskelu muodostuu itsenäisesti suoritettavista oppimistehtävistä.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso suoritetaan kokonaan virtuaalisessa Learn-oppimisympäristössä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

- Osaat etsiä mahdollisuuksia toimivaksi liikeideaksi.
- Osaat tehdä keskeisimmät suunnitelmat oman yrityksen perustamiseksi.
- Hallitset yrityksen perustamisen käytännön toimet.

Opiskelija osaa
- käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä.
- etsiä tietoa alan keskeisistä tiedonlähteistä.
- hahmottaa tehtäväkokonaisuuksia.

Tehtävät ja mahdolliset tentit arvioidaan pistein.

Esitietovaatimukset

Ei edellytä aikaisempaa osaamista.

Ilmoittautumisaika

15.03.2021 - 31.03.2021

Ajoitus

03.05.2021 - 30.06.2021

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Opettaja
 • Mia Silvenius
Vastuuhenkilö

Mia Silvenius

Opiskelijaryhmät
 • VV2020-2021
  Valinnaiset opinnot 2020-2021

Tavoitteet

Osaat etsiä mahdollisuuksia toimivaksi liikeideaksi.
Osaat tehdä keskeisimmät suunnitelmat oman yrityksen perustamiseksi.
Hallitset yrityksen perustamisen käytännön toimet.

Sisältö

Miten löydän liikeideamahdollisuuksia?
Miten kehitän ideasta liikeidean?
Miten suunnittelen uuden yrityksen liiketoimintaa?
Miten käytännössä perustan yrityksen?

Opiskelumateriaali

Holopainen, T. 2020. Yrityksen perustamisopas: käytännön perustamistoimet. Helsinki: Hansaprint Oy.

Yksilölliset oppimisväylät

-

TKI ja työelämäyhteistyö

-

Tentit ja muut määräajat

Suoritustapana oppimis- kertaus- ja kehittämistehtävät.
Tarkistathan Learnissa heti opintojakson alkaessa opintojakson sisältämät tehtävät ja niiden palautuspäivät.

Kansainvälinen yhteistyö

-

Opiskelijan työmäärä

3*27 tuntia = 81 tuntia itsenäistä verkko-opiskelua.

Toteutuksen osien kuvaus

Opiskelu muodostuu itsenäisesti suoritettavista oppimistehtävistä.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso suoritetaan kokonaan virtuaalisessa Learn-oppimisympäristössä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

- Osaat etsiä mahdollisuuksia toimivaksi liikeideaksi.
- Osaat tehdä keskeisimmät suunnitelmat oman yrityksen perustamiseksi.
- Hallitset yrityksen perustamisen käytännön toimet.

Opiskelija osaa
- käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä.
- etsiä tietoa alan keskeisistä tiedonlähteistä.
- hahmottaa tehtäväkokonaisuuksia.

Tehtävät ja mahdolliset tentit arvioidaan pistein.

Esitietovaatimukset

Ei edellytä aikaisempaa osaamista.

Ilmoittautumisaika

14.12.2020 - 05.01.2021

Ajoitus

08.03.2021 - 03.05.2021

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 30

Opettaja
 • Marianne Roslund
Vastuuhenkilö

Marianne Roslund

Opiskelijaryhmät
 • VV2020-2021
  Valinnaiset opinnot 2020-2021

Tavoitteet

Osaat etsiä mahdollisuuksia toimivaksi liikeideaksi.
Osaat tehdä keskeisimmät suunnitelmat oman yrityksen perustamiseksi.
Hallitset yrityksen perustamisen käytännön toimet.

Sisältö

Miten löydän liikeideamahdollisuuksia?
Miten kehitän ideasta liikeidean?
Miten suunnittelen uuden yrityksen liiketoimintaa?
Miten käytännössä perustan yrityksen?

Opiskelumateriaali

Ilmoitetaan kurssialustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

-

TKI ja työelämäyhteistyö

-

Tentit ja muut määräajat

Ilmoitetaan kurssialustalla.

Kansainvälinen yhteistyö

-

Opiskelijan työmäärä

3*27 tuntia = 81 tuntia

Toteutuksen osien kuvaus

Opiskelu muodostuu itsenäisesti suoritettavista tehtävistä. Myös ns. open book -tentit ovat mahdollisia.

Lisätietoja opiskelijoille

Tehtävien osalta myös pari- tai pienryhmätyöskentely on mahdollista.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tehtävät ja mahdolliset tentit arvioidaan pistein.
Hyväksytyn pistemäärän alaraja on 50 % maksimipisteistä.
Arviointikriteerit ilmoitetaan jokaisen tehtävän yhteydessä.

Esitietovaatimukset

Ei edellytä aikaisempaa osaamista.

Ilmoittautumisaika

01.10.2020 - 15.10.2020

Ajoitus

11.01.2021 - 08.03.2021

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

T&K-osuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 30

Opettaja
 • Marianne Roslund
Vastuuhenkilö

Marianne Roslund

Opiskelijaryhmät
 • VV2020-2021
  Valinnaiset opinnot 2020-2021

Tavoitteet

Osaat etsiä mahdollisuuksia toimivaksi liikeideaksi.
Osaat tehdä keskeisimmät suunnitelmat oman yrityksen perustamiseksi.
Hallitset yrityksen perustamisen käytännön toimet.

Sisältö

Miten löydän liikeideamahdollisuuksia?
Miten kehitän ideasta liikeidean?
Miten suunnittelen uuden yrityksen liiketoimintaa?
Miten käytännössä perustan yrityksen?

Opiskelumateriaali

Ilmoitetaan kurssialustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

-

TKI ja työelämäyhteistyö

-

Tentit ja muut määräajat

Ilmoitetaan kurssialustalla.

Kansainvälinen yhteistyö

-

Opiskelijan työmäärä

3*27 tuntia = 81 tuntia

Toteutuksen osien kuvaus

Opiskelu muodostuu itsenäisesti suoritettavista tehtävistä. Myös ns. open book -tentit ovat mahdollisia.

Lisätietoja opiskelijoille

Tehtävien osalta myös pari- tai pienryhmätyöskentely on mahdollista.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tehtävät ja mahdolliset tentit arvioidaan pistein.
Hyväksytyn pistemäärän alaraja on 50 % maksimipisteistä.
Arviointikriteerit ilmoitetaan jokaisen tehtävän yhteydessä.

Esitietovaatimukset

Ei edellytä aikaisempaa osaamista.

Ilmoittautumisaika

15.08.2020 - 31.08.2020

Ajoitus

14.09.2020 - 06.11.2020

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 41

Opettaja
 • Marianne Roslund
Vastuuhenkilö

Marianne Roslund

Opiskelijaryhmät
 • VV2020-2021
  Valinnaiset opinnot 2020-2021

Tavoitteet

Osaat etsiä mahdollisuuksia toimivaksi liikeideaksi.
Osaat tehdä keskeisimmät suunnitelmat oman yrityksen perustamiseksi.
Hallitset yrityksen perustamisen käytännön toimet.

Sisältö

Miten löydän liikeideamahdollisuuksia?
Miten kehitän ideasta liikeidean?
Miten suunnittelen uuden yrityksen liiketoimintaa?
Miten käytännössä perustan yrityksen?

Opiskelumateriaali

Ilmoitetaan kurssialustalla n. viikkoa ennen kurssin alkua.

Yksilölliset oppimisväylät

-

TKI ja työelämäyhteistyö

-

Tentit ja muut määräajat

Ilmoitetaan kurssialustalla n. viikkoa ennen kurssin alkua.

Kansainvälinen yhteistyö

-

Opiskelijan työmäärä

3*27 tuntia = 81 tuntia

Toteutuksen osien kuvaus

Opiskelu muodostuu itsenäisesti suoritettavista tehtävistä. Myös ns. open book -tentit ovat mahdollisia.

Lisätietoja opiskelijoille

Tehtävien osalta myös pari- tai pienryhmätyöskentely on mahdollista.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tehtävät ja mahdolliset tentit arvioidaan pistein.
Hyväksytyn pistemäärän alaraja on 50 % maksimipisteistä.

Esitietovaatimukset

Ei edellytä aikaisempaa osaamista.

Ilmoittautumisaika

16.12.2019 - 10.01.2020

Ajoitus

20.01.2020 - 30.03.2020

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

T&K-osuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Opettaja
 • Harri Ala-Uotila
 • Marianne Roslund
Vastuuhenkilö

Marianne Roslund

Opiskelijaryhmät
 • VV2019-2020
  Valinnaiset opinnot 2019-2020

Tavoitteet

Osaat etsiä mahdollisuuksia toimivaksi liikeideaksi.
Osaat tehdä keskeisimmät suunnitelmat oman yrityksen perustamiseksi.
Hallitset yrityksen perustamisen käytännön toimet.

Sisältö

Miten löydän liikeideamahdollisuuksia?
Miten kehitän ideasta liikeidean?
Miten suunnittelen uuden yrityksen liiketoimintaa?
Miten käytännössä perustan yrityksen?

Opiskelumateriaali

Saatavilla kurssialustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Verkkototeutus sopii kaikille.
Ei esitietovaatimuksia.

Opiskelijan työmäärä

80 tuntia.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytysti suoritetut tehtävät ja/tai tentit.
Arviointikriteerit ilmoitetaan jokaisen tehtävän yhteydessä.

Esitietovaatimukset

Ei edellytä aikaisempaa osaamista.