Siirry suoraan sisältöön

Opinnäytetyön raportoinnin tukiLaajuus (1 op)

Tunnus: VV00EP48

Laajuus

1 op

Opetuskieli

 • suomi

Vastuuhenkilö

 • Sami Norrbacka
 • Miia Karttunen

Osaamistavoitteet

Tunnet opinnäytetyötä koskevat ohjeet ja materiaalit.
Osaat laatia oman alasi opinnäytetyöraportin. Osaat kirjoittaa asiatyylistä tekstiä ja käyttää siinä lähteitä asianmukaisesti Xamkin lähdeohjeistoa noudattaen.
Osaat hyödyntää kielenohjausta oman tekstisi kohentamiseksi.

Sisältö

Millaisia lähteitä ja apuvälineitä voit hyödyntää opinnäytetyöraportin kirjoittamisessa? Miten kirjoitat referoivaa tekstiä ja merkitset lähteet? Miten hyödynnät kielenohjausta oman tekstisi kohentamiseksi?

Esitietovaatimukset

Edellytetään Viestintätaidot- ja Tutkimus- ja kehittämisosaaminen -opintojaksojen tai vastaavien opintojen osaamista.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Hyväksytty/hylätty

Opiskelija pystyy hyödyntämään kielenohjausta oman tekstinsä kohentamiseksi. Opinnäytetyöraportti voidaan kieliasunsa puolesta hyväksyä.

Lisätiedot

Oikeutta tämän opintojakson suorittamiseen haetaan erityisen tuen hakemuksella.

Ajoitus

01.10.2021 - 31.12.2024

Laajuus

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Opetuskielet
 • Suomi
Opettaja
 • Seija Aalto
 • Leena Muotio
 • Mari Koivunen
 • Anna-Liisa Luova
 • Tarja Isokääntä
 • Markus Hamunen
 • Paula Ronkainen
 • Miia Karttunen
 • Malla Koivupiha
Vastuuhenkilö

Miia Karttunen

Tavoitteet

Tunnet opinnäytetyötä koskevat ohjeet ja materiaalit.
Osaat laatia oman alasi opinnäytetyöraportin. Osaat kirjoittaa asiatyylistä tekstiä ja käyttää siinä lähteitä asianmukaisesti Xamkin lähdeohjeistoa noudattaen.
Osaat hyödyntää kielenohjausta oman tekstisi kohentamiseksi.

Sisältö

Millaisia lähteitä ja apuvälineitä voit hyödyntää opinnäytetyöraportin kirjoittamisessa? Miten kirjoitat referoivaa tekstiä ja merkitset lähteet? Miten hyödynnät kielenohjausta oman tekstisi kohentamiseksi?

Opiskelumateriaali

Opinnäytetyön ohjeet.

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojaksolle vain erityisen tuen hakemksella, kielenohjaajaa konsultoiden.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opinnäytetyön raportointi (työelämätoimeksianto)-

Opiskelijan työmäärä

27 t

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksolle vain erityisen tuen hakemksella, kielenohjaajaa konsultoiden.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Hyväksytty/hylätty

Opiskelija pystyy hyödyntämään kielenohjausta oman tekstinsä kohentamiseksi. Opinnäytetyöraportti voidaan kieliasunsa puolesta hyväksyä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opinnäytetyön hyväksyttäväksi saattaminen ohjattuna

Esitietovaatimukset

Edellytetään Viestintätaidot- ja Tutkimus- ja kehittämisosaaminen -opintojaksojen tai vastaavien opintojen osaamista.

Lisätiedot

Oikeutta tämän opintojakson suorittamiseen haetaan erityisen tuen hakemuksella.