Siirry suoraan sisältöön

Sähkömoottorit ja generaattoritLaajuus (1.5 op)

Tunnus: MI00DR58

Laajuus

1.5 op

Opetuskieli

  • suomi

Osaamistavoitteet

Tieto, ymmärrys ja taito:
- sähkö- ja magneettikenttien syntymisen periaatteet ja niiden soveltamisen koneiden ja laitteiden toimintaan
- muuntajien, sähkömoottoreiden ja generaattoreiden toimintaperiaatteet, perusominaisuudet, sekä mitoituksen perusteet
- generaattoreiden tahdistaminen ja kytkeminen verkkoon

Sisältö

- muuntajien, epätahtikoneiden, tahtikoneiden ja tasasähkökoneiden toimintaperiaatteet, vastinpiirit, rakenne, ominaisuudet, käyttökohteet, huolto
(STCW A-III/1 ja A-III/2)

Esitietovaatimukset

Laivasähkötekniikka

Opintojaksoa täydentävät opinnot

Opintoihin sisältyvä ohjattu harjoittelu

Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

31.10.2022 - 18.12.2022

Laajuus

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
  • Suomi
Paikat

12 - 40

Tutkinto-ohjelma
  • Merenkulun koulutus, insinööri
Opettaja
  • José Hernández
Vastuuhenkilö

Kalle Suoniemi

Opiskelijaryhmät
  • MIKT20SP
    Merenkulun insinööri, päivätoteutus

Tavoitteet

Tieto, ymmärrys ja taito:
- sähkö- ja magneettikenttien syntymisen periaatteet ja niiden soveltamisen koneiden ja laitteiden toimintaan
- muuntajien, sähkömoottoreiden ja generaattoreiden toimintaperiaatteet, perusominaisuudet, sekä mitoituksen perusteet
- generaattoreiden tahdistaminen ja kytkeminen verkkoon

Sisältö

- muuntajien, epätahtikoneiden, tahtikoneiden ja tasasähkökoneiden toimintaperiaatteet, vastinpiirit, rakenne, ominaisuudet, käyttökohteet, huolto
(STCW A-III/1 ja A-III/2)

Opiskelumateriaali

Hietalahti, Wikström - sähkömoottorit ja generaattorit

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaisesti opetukseen, ohjaukseen ja harjoitustöihin.
Luennot, oppimistehtävät, verkkotyöskentely ja mahdollinen laboratoriotyöskentely.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
n/a

Työhön integroitu oppimisväylä:
Keskustelu opettajan kanssa ja tarvittaessa HOPS-suunnittelu yhdessä opintovastaavan kanssa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon ei sisälly TKI- ja työelämäyhteistyötä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen laboratoriotöihin ja niiden täydellinen raportointi.

Esitietovaatimukset

Laivasähkötekniikka