Siirry suoraan sisältöön

StartUp Passion MOOCLaajuus (5 op)

Tunnus: MO00DI10

Laajuus

5 op

Opetuskieli

  • englanti

Vastuuhenkilö

  • Ksenia Visser
  • Sabine Suorsa

Osaamistavoitteet

Kansainvälinen, englannin kielellä toteutettava verkkokurssi, jonka tavoitteena on herättää kiinnostus yrittäjyyteen, kehittää yrittäjämäistä toimintaa ja vahvistaa oman yrityksen perustamiseen tarvittavia valmiuksia.

-toiminnallinen ja osallistava oppimiselämys verkossa
-kansainvälisen, monialaisen ja yrittäjähenkisen verkoston luominen
-työkaluja ja paremmat valmiudet oman yritysidean eteenpäin viemiseksi

-kehitä tiimissä ideoista liiketoimintamalli
-opi yhteistyöstä ja yrittäjyydestä yli rajojen
-avarra ajatteluasi, kehitä yrittäjyysosaamistasi, verkostoidu ja kansainvälisty

Sisältö

-ideoiden etsiminen ja kehittely
-ideasta innovaatioksi
-innovaatiosta liikeideaksi
-idean/innovaation/liikeidean esittely ja arviointi
-seuraavat askeleet