Siirry suoraan sisältöön

HygieniapassiLaajuus (2 op)

Tunnus: VV00CY67

Laajuus

2 op

Vastuuhenkilö

  • Päivi Lahikainen

Osaamistavoitteet

Tunnet hygieniaosaamiseen liittyvän lainsäädännön ja sen tuomat velvoitteet. Tiedät elintarvikkeiden käsittelyyn liittyvät hygieniariskit, hallitset hygieenisen käsittelyn ja työskentelyn perusteet. Saat valmiuksia Eviran hygieniaosaamistestin suorittamiseen.

Sisältö

Perehdyt STM:n asetuksessa n:ro 1115 3172 (23.11.2001) määriteltyihin osa-alueisiin, jotka elintarvikehuoneistossa työskentelevän henkilön on hallittava. Saat valmiuksia Eviran hygieniasaamistestin suorittamiseen.

1. Perustiedot mikrobiologiasta ja elintarvikkeiden saastumisesta
2. Ruokamyrkytykset, hygieeniset työtavat
3. Henkilökohtainen hygienia
4. Puhtaanapito
5. Omavalvonta
6. Lainsäädäntö, viranomaiset