Siirry suoraan sisältöön

Johdatus ohjelmointiinLaajuus (5 op)

Tunnus: MO00DS11

Laajuus

5 op

Osaamistavoitteet

Tutustut algoritmisen ajattelun periaatteisiin.
Osaat ohjelmoida yksinkertaisen ohjelman jollain ohjelmointikielellä
Tunnistat jollain ohjelmointikielellä kirjoitetuista ohjelmista perustoimintoja ja rakenteita
Ymmärrät, mitä on ohjelmointi, mihin ohjelmointitaitoja tarvitaan ja mitä ohjelmoimalla voidaan toteuttaa.

Sisältö

Mikä on algoritmi? Miten se esitetään?
Miten toteuttaa yksinkertaisia ohjelmoituja ohjelmia?
Missä kaikkialla on ohjelmia?
Mitä on ohjelmointi?
Mitä ohjelmointiin tarvitaan?
Miksi ohjelmointia tarvitaan? Mitä ovat erilaiset ohjelmointikielet?

Ilmoittautumisaika

14.12.2020 - 14.01.2021

Ajoitus

01.01.2021 - 31.05.2021

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
  • Suomi
Paikat

20 - 50

Opettaja
  • Pekka Vilpponen
Vastuuhenkilö

Pekka Vilpponen

Opiskelijaryhmät
  • VV2019-2020
    Valinnaiset opinnot 2019-2020

Tavoitteet

Tutustut algoritmisen ajattelun periaatteisiin.
Osaat ohjelmoida yksinkertaisen ohjelman jollain ohjelmointikielellä
Tunnistat jollain ohjelmointikielellä kirjoitetuista ohjelmista perustoimintoja ja rakenteita
Ymmärrät, mitä on ohjelmointi, mihin ohjelmointitaitoja tarvitaan ja mitä ohjelmoimalla voidaan toteuttaa.

Sisältö

Mikä on algoritmi? Miten se esitetään?
Miten toteuttaa yksinkertaisia ohjelmoituja ohjelmia?
Missä kaikkialla on ohjelmia?
Mitä on ohjelmointi?
Mitä ohjelmointiin tarvitaan?
Miksi ohjelmointia tarvitaan? Mitä ovat erilaiset ohjelmointikielet?

Aika ja paikka

Perehdyt itsenäisesti opintojakson materiaaliin ja teet tarvittavat
oppimistehtävät.

Opiskelumateriaali

Ilmoitetaan opintojakson alussa opintojakson Moodle-sivulla.

Yksilölliset oppimisväylät

Työhön integroitu oppimisväylä:
Perehdyt itsenäisesti opintojakson materiaaliin ja teet tarvittavat
oppimistehtävät.

Tentit ja muut määräajat

Opettaja järjestää opintojaksosta 3 tenttitilaisuutta lukuvuoden aikana.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä on 135 h.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Palautettavat harjoitustehtävät ja tentti.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osaa käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä (a), etsiä tietoa alan keskeisistä tiedonlähteistä (b), hahmottaa tehtäväkokonaisuuksia (c), käyttää oman alan keskeisiä malleja, menetelmiä, ohjelmistoja ja tekniikoita (e).

Ilmoittautumisaika

16.12.2019 - 10.01.2020

Ajoitus

13.01.2020 - 30.04.2020

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
  • Suomi
Paikat

20 - 50

Opettaja
  • Pekka Vilpponen
Vastuuhenkilö

Pekka Vilpponen

Opiskelijaryhmät
  • VV2019-2020
    Valinnaiset opinnot 2019-2020

Tavoitteet

Tutustut algoritmisen ajattelun periaatteisiin.
Osaat ohjelmoida yksinkertaisen ohjelman jollain ohjelmointikielellä
Tunnistat jollain ohjelmointikielellä kirjoitetuista ohjelmista perustoimintoja ja rakenteita
Ymmärrät, mitä on ohjelmointi, mihin ohjelmointitaitoja tarvitaan ja mitä ohjelmoimalla voidaan toteuttaa.

Sisältö

Mikä on algoritmi? Miten se esitetään?
Miten toteuttaa yksinkertaisia ohjelmoituja ohjelmia?
Missä kaikkialla on ohjelmia?
Mitä on ohjelmointi?
Mitä ohjelmointiin tarvitaan?
Miksi ohjelmointia tarvitaan? Mitä ovat erilaiset ohjelmointikielet?

Aika ja paikka

Perehdyt itsenäisesti opintojakson materiaaliin ja teet tarvittavat
oppimistehtävät.

Opiskelumateriaali

Ilmoitetaan opintojakson alussa opintojakson Moodle-sivulla.

Yksilölliset oppimisväylät

Työhön integroitu oppimisväylä:
Perehdyt itsenäisesti opintojakson materiaaliin ja teet tarvittavat
oppimistehtävät.

Tentit ja muut määräajat

Opettaja järjestää opintojaksosta 3 tenttitilaisuutta lukuvuoden aikana.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä on 135 h.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Palautettavat harjoitustehtävät ja tentti.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osaa käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä (a), etsiä tietoa alan keskeisistä tiedonlähteistä (b), hahmottaa tehtäväkokonaisuuksia (c), käyttää oman alan keskeisiä malleja, menetelmiä, ohjelmistoja ja tekniikoita (e).