Siirry suoraan sisältöön

Prekliininen harjoittelu, hoitotyön perusteetLaajuus (4 op)

Tunnus: HY00DT72

Laajuus

4 op

Osaamistavoitteet

Prekliininen ja kliininen harjoittelu
Osaat toimia työssä hoitotyön arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti.
Osaat arvioida potilaan hoidon tarpeen, tavoitteet, keinot ja arvioida hoitoa.
Osaat toteuttaa tavallisimpia hoitotyön auttamismenetelmiä sekä kuntoutumista edistävän hoidon periaatteita.
Osaat vastata hoitotyön tarpeeseen käyttämällä hoitotyön toimintoja ja kirjata ne rakenteisen mallin mukaisesti.
Toteutat turvallisen lääkehoidon periaatteita lääkehoidossa.
Sovellat aseptiikan ja infektioiden torjunnan periaatteita hoitotyössä.
Tiedät terveydenhuollon toimintaympäristöön liittyvät turvallisuutta ja potilasturvallisuutta koskevat periaatteet.
Ymmärrät ammatillisen vastuusi sekä velvollisuutesi ja kykenet potilasturvallisuuden varmistamiseen ja edistämiseen.
Arvioit järjestelmällisesti potilaan tilan ja tunnistat kiireellistä hoitoa vaativan potilaan.
Hallitset peruselvytyksen ja defibrilloinnin.

Sisältö

Prekliininen ja kliininen harjoittelu
Miten huomioit työssäsi hoitotyön arvot ja eettiset periaatteet?
Miten arvioit potilaan hoidon tarpeen sekä tavoitteet ja miten vastaat hoidon tarpeeseen hoitotyön toiminnoilla?
Miten kirjaat hoitotyön prosessin rakenteisen mallin mukaisesti?
Miten toteutat potilaan systemaattista arviointia ABCDE-protokollaa hyödyntäen?
Miten hyödynnät NEWS kriteeristöä ja ISBAR-konsultaatiomallia potilasturvallisessa hoitotyössä?
Miten toteutat kuntoutumista edistävää hoitotyötä?
Miten työskentelet ergonomisesti?
Miten kollegiaalisuus ja tiimityöskentely edesauttavat potilaan hoitotyötä?
Mitä ovat potilaan hyvän perushoidon edellytykset?
Miten toimit aseptisesti ja infektioiden torjunnan periaatteita noudattaen?
Miten toteutat hoitotyön toimintoja?

Esitietovaatimukset

Hoitotyön ammatilliset perusteet 25 op

Ilmoittautumisaika

23.08.2021 - 29.08.2021

Ajoitus

18.10.2021 - 10.12.2021

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Savonlinnan koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Tiia Laukkanen
 • Sari Pölönen
Vastuuopettaja

Pirjo Heimo

Ryhmät
 • SHSA21SP
  Sairaanhoitaja, päivätoteutus

Tavoitteet

Prekliininen ja kliininen harjoittelu
Osaat toimia työssä hoitotyön arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti.
Osaat arvioida potilaan hoidon tarpeen, tavoitteet, keinot ja arvioida hoitoa.
Osaat toteuttaa tavallisimpia hoitotyön auttamismenetelmiä sekä kuntoutumista edistävän hoidon periaatteita.
Osaat vastata hoitotyön tarpeeseen käyttämällä hoitotyön toimintoja ja kirjata ne rakenteisen mallin mukaisesti.
Toteutat turvallisen lääkehoidon periaatteita lääkehoidossa.
Sovellat aseptiikan ja infektioiden torjunnan periaatteita hoitotyössä.
Tiedät terveydenhuollon toimintaympäristöön liittyvät turvallisuutta ja potilasturvallisuutta koskevat periaatteet.
Ymmärrät ammatillisen vastuusi sekä velvollisuutesi ja kykenet potilasturvallisuuden varmistamiseen ja edistämiseen.
Arvioit järjestelmällisesti potilaan tilan ja tunnistat kiireellistä hoitoa vaativan potilaan.
Hallitset peruselvytyksen ja defibrilloinnin.

Sisältö

Prekliininen ja kliininen harjoittelu
Miten huomioit työssäsi hoitotyön arvot ja eettiset periaatteet?
Miten arvioit potilaan hoidon tarpeen sekä tavoitteet ja miten vastaat hoidon tarpeeseen hoitotyön toiminnoilla?
Miten kirjaat hoitotyön prosessin rakenteisen mallin mukaisesti?
Miten toteutat potilaan systemaattista arviointia ABCDE-protokollaa hyödyntäen?
Miten hyödynnät NEWS kriteeristöä ja ISBAR-konsultaatiomallia potilasturvallisessa hoitotyössä?
Miten toteutat kuntoutumista edistävää hoitotyötä?
Miten työskentelet ergonomisesti?
Miten kollegiaalisuus ja tiimityöskentely edesauttavat potilaan hoitotyötä?
Mitä ovat potilaan hyvän perushoidon edellytykset?
Miten toimit aseptisesti ja infektioiden torjunnan periaatteita noudattaen?
Miten toteutat hoitotyön toimintoja?

Opiskelumateriaali

Rautava-Nurmi H ym. 2019 tai uudempi painos. Hoitotyön taidot ja toiminnot. SanomaPro.
TAI Iivanainen A. 2015. Hoida ja Kirjaa. SanomaPro

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjaisen lukusuunnitelman mukaan

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei sisällä työelämäyhteistyötä.

Tentit ja muut määräajat

Ei tenttejä.

Kansainvälinen yhteistyö

Ei kansainvälistä yhteistyötä.

Opiskelijan työmäärä

1op=27 tuntia opiskelijan työtä

Toteutuksen osien kuvaus

Toteutetaan laboraatio harjoituksina oppilaitoksilla.

Lisätietoja opiskelijoille

Laboraatioissa työvaatetus ja työjalkineet.
Jos sinulla on lähihoitajan tutkinto ja työkokemusta vähintään 4 viikkoa, sinulla on mahdollisuus aikaisemman osaamisen tunnistamiseen (AHOT). Tarkemmat tähän ohjeet Kliinisen hoitotyön perusteiden teoria opintojen orientaatio tunnilla.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnin perusteet: opiskelija osaa:
• käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä.
• etsiä tietoa alan keskeisistä tiedonlähteistä.
• hahmottaa tehtäväkokonaisuuksia.
• toimia asiakkaiden / potilaiden kanssa, sekä ryhmän ja työyhteisön jäsenenä.
• käyttää keskeisiä hoitotyön toimintoja, menetelmiä ja tekniikoita.
• perustella toimintaansa oman alan eettisten periaatteiden mukaisesti.

Arviointi hyväksytty-hylätty, hyväksytyn arvioinnin kriteerinä osallistuminen labooraatioihin (läsnäolovelvoite)

Esitietovaatimukset

Hoitotyön ammatilliset perusteet 25 op

Ilmoittautumisaika

23.08.2021 - 29.08.2021

Ajoitus

04.10.2021 - 14.12.2021

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Mikkelin koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Aila Friis
 • Pirjo Oikarinen
 • Teea Lång
 • Maria Koski
 • Sirpa Gardemeister
Vastuuopettaja

Pirjo Oikarinen

Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 3 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 4 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • SHMI21SP
  Sairaanhoitaja, päivätoteutus
Pienryhmät
 • Pienryhmä 1
 • Pienryhmä 2
 • Pienryhmä 3
 • Pienryhmä 4

Tavoitteet

Prekliininen ja kliininen harjoittelu
Osaat toimia työssä hoitotyön arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti.
Osaat arvioida potilaan hoidon tarpeen, tavoitteet, keinot ja arvioida hoitoa.
Osaat toteuttaa tavallisimpia hoitotyön auttamismenetelmiä sekä kuntoutumista edistävän hoidon periaatteita.
Osaat vastata hoitotyön tarpeeseen käyttämällä hoitotyön toimintoja ja kirjata ne rakenteisen mallin mukaisesti.
Toteutat turvallisen lääkehoidon periaatteita lääkehoidossa.
Sovellat aseptiikan ja infektioiden torjunnan periaatteita hoitotyössä.
Tiedät terveydenhuollon toimintaympäristöön liittyvät turvallisuutta ja potilasturvallisuutta koskevat periaatteet.
Ymmärrät ammatillisen vastuusi sekä velvollisuutesi ja kykenet potilasturvallisuuden varmistamiseen ja edistämiseen.
Arvioit järjestelmällisesti potilaan tilan ja tunnistat kiireellistä hoitoa vaativan potilaan.
Hallitset peruselvytyksen ja defibrilloinnin.

Sisältö

Prekliininen ja kliininen harjoittelu
Miten huomioit työssäsi hoitotyön arvot ja eettiset periaatteet?
Miten arvioit potilaan hoidon tarpeen sekä tavoitteet ja miten vastaat hoidon tarpeeseen hoitotyön toiminnoilla?
Miten kirjaat hoitotyön prosessin rakenteisen mallin mukaisesti?
Miten toteutat potilaan systemaattista arviointia ABCDE-protokollaa hyödyntäen?
Miten hyödynnät NEWS kriteeristöä ja ISBAR-konsultaatiomallia potilasturvallisessa hoitotyössä?
Miten toteutat kuntoutumista edistävää hoitotyötä?
Miten työskentelet ergonomisesti?
Miten kollegiaalisuus ja tiimityöskentely edesauttavat potilaan hoitotyötä?
Mitä ovat potilaan hyvän perushoidon edellytykset?
Miten toimit aseptisesti ja infektioiden torjunnan periaatteita noudattaen?
Miten toteutat hoitotyön toimintoja?

Opiskelumateriaali

Opintojakson harjoitteet pohjautuvat kirjaan: Rautava-Nurmi H, Westergård A, Henttonen T, Ojala M & Vuorinen S. 2019. Hoitotyön taidot ja toiminnot, SanomaPro, Helsinki.

Yksilölliset oppimisväylät

Opiskelija osallistuu lukujärjestyksen mukaiseen kontaktiopetukseen oman pienryhmänsä mukana. Tunneilla on 100% läsnäolovelvoite. Mahdollisen poissaolon voi korvata toisen pienryhmän mukana vastaavan sisältöisellä tunnilla.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei sisälly oppilaitoksen ulkopuolista harjoittelua, mutta opintojakso antaa pohjan ensimmäiselle työlämän harjoittelulle.

Tentit ja muut määräajat

Opintojakso ei sisällä tenttiä. Osallistuminen kontaktitunteihin pakollista. Poissaolot korvattava muiden ryhmien mukana. Mahdollisia ennakkotehtäviä.

Kansainvälinen yhteistyö

Ei sisälly.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä on 108 tuntia jakautuen ennakkovalmistautumiseen ja kontaktituntien harjoitteisiin.

Toteutuksen osien kuvaus

Hoitotyön perusteiden laboroinnit 3 op
Ergonomian harjoitteet 1 op

Lisätietoja opiskelijoille

Opiskelijalla on oltava tunneilla hoitajan työvaatteet, kengät ja nimineula. Tunneille tullaan jo valmiiksi työvaatteissa.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opiskelija osallistuu aktiivisesti kontaktituntien harjoitteisiin. Tunneilla 100% läsnäolovelvoite.

Esitietovaatimukset

Hoitotyön ammatilliset perusteet 25 op

Ilmoittautumisaika

23.08.2021 - 29.08.2021

Ajoitus

30.08.2021 - 19.11.2021

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus
Opettaja
 • Pauliina Lehto
 • Satu Sällilä
 • Anna-Maija Uusoksa
Vastuuopettaja

Pauliina Lehto

Ryhmät
 • THKV21SP
  Terveydenhoitaja, päivätoteutus

Tavoitteet

Prekliininen ja kliininen harjoittelu
Osaat toimia työssä hoitotyön arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti.
Osaat arvioida potilaan hoidon tarpeen, tavoitteet, keinot ja arvioida hoitoa.
Osaat toteuttaa tavallisimpia hoitotyön auttamismenetelmiä sekä kuntoutumista edistävän hoidon periaatteita.
Osaat vastata hoitotyön tarpeeseen käyttämällä hoitotyön toimintoja ja kirjata ne rakenteisen mallin mukaisesti.
Toteutat turvallisen lääkehoidon periaatteita lääkehoidossa.
Sovellat aseptiikan ja infektioiden torjunnan periaatteita hoitotyössä.
Tiedät terveydenhuollon toimintaympäristöön liittyvät turvallisuutta ja potilasturvallisuutta koskevat periaatteet.
Ymmärrät ammatillisen vastuusi sekä velvollisuutesi ja kykenet potilasturvallisuuden varmistamiseen ja edistämiseen.
Arvioit järjestelmällisesti potilaan tilan ja tunnistat kiireellistä hoitoa vaativan potilaan.
Hallitset peruselvytyksen ja defibrilloinnin.

Sisältö

Prekliininen ja kliininen harjoittelu
Miten huomioit työssäsi hoitotyön arvot ja eettiset periaatteet?
Miten arvioit potilaan hoidon tarpeen sekä tavoitteet ja miten vastaat hoidon tarpeeseen hoitotyön toiminnoilla?
Miten kirjaat hoitotyön prosessin rakenteisen mallin mukaisesti?
Miten toteutat potilaan systemaattista arviointia ABCDE-protokollaa hyödyntäen?
Miten hyödynnät NEWS kriteeristöä ja ISBAR-konsultaatiomallia potilasturvallisessa hoitotyössä?
Miten toteutat kuntoutumista edistävää hoitotyötä?
Miten työskentelet ergonomisesti?
Miten kollegiaalisuus ja tiimityöskentely edesauttavat potilaan hoitotyötä?
Mitä ovat potilaan hyvän perushoidon edellytykset?
Miten toimit aseptisesti ja infektioiden torjunnan periaatteita noudattaen?
Miten toteutat hoitotyön toimintoja?

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Hoitotyön ammatilliset perusteet 25 op

Ilmoittautumisaika

23.08.2021 - 29.08.2021

Ajoitus

30.08.2021 - 19.11.2021

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Jussi Mähönen
 • Marjo Piispa
 • TEY Opettaja 2
 • Satu Sällilä
 • Johanna Koskenniemi
Vastuuopettaja

Marjo Piispa

Ryhmät
 • EHKT21SM
  Ensihoitaja, monimuoto

Tavoitteet

Prekliininen ja kliininen harjoittelu
Osaat toimia työssä hoitotyön arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti.
Osaat arvioida potilaan hoidon tarpeen, tavoitteet, keinot ja arvioida hoitoa.
Osaat toteuttaa tavallisimpia hoitotyön auttamismenetelmiä sekä kuntoutumista edistävän hoidon periaatteita.
Osaat vastata hoitotyön tarpeeseen käyttämällä hoitotyön toimintoja ja kirjata ne rakenteisen mallin mukaisesti.
Toteutat turvallisen lääkehoidon periaatteita lääkehoidossa.
Sovellat aseptiikan ja infektioiden torjunnan periaatteita hoitotyössä.
Tiedät terveydenhuollon toimintaympäristöön liittyvät turvallisuutta ja potilasturvallisuutta koskevat periaatteet.
Ymmärrät ammatillisen vastuusi sekä velvollisuutesi ja kykenet potilasturvallisuuden varmistamiseen ja edistämiseen.
Arvioit järjestelmällisesti potilaan tilan ja tunnistat kiireellistä hoitoa vaativan potilaan.
Hallitset peruselvytyksen ja defibrilloinnin.

Sisältö

Prekliininen ja kliininen harjoittelu
Miten huomioit työssäsi hoitotyön arvot ja eettiset periaatteet?
Miten arvioit potilaan hoidon tarpeen sekä tavoitteet ja miten vastaat hoidon tarpeeseen hoitotyön toiminnoilla?
Miten kirjaat hoitotyön prosessin rakenteisen mallin mukaisesti?
Miten toteutat potilaan systemaattista arviointia ABCDE-protokollaa hyödyntäen?
Miten hyödynnät NEWS kriteeristöä ja ISBAR-konsultaatiomallia potilasturvallisessa hoitotyössä?
Miten toteutat kuntoutumista edistävää hoitotyötä?
Miten työskentelet ergonomisesti?
Miten kollegiaalisuus ja tiimityöskentely edesauttavat potilaan hoitotyötä?
Mitä ovat potilaan hyvän perushoidon edellytykset?
Miten toimit aseptisesti ja infektioiden torjunnan periaatteita noudattaen?
Miten toteutat hoitotyön toimintoja?

Opiskelumateriaali

Learn-pohjalla oleva Kliinisen hoitotyön perusteet -teoriamateriaali harjoitusten pohjana

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:

Prekliininen harjoittelu on osa lakisääteista EU-sairaanhoitajan pakollista kliinistä harjoittelua. Jokainen tunti on pakollinen.
Harjoituspäivien teemat näkyvät lukujärjestyksessä. Poissaolosta tulee korvaava tehtävä, lisäksi harjoitellut taidot tulee itsenäisesti opetella. Opettajat neuvovat, mutta uutta opetussessiota ei ole. Osaaminen näytetään opettajille. Poissaolon voi korvata myös osallistumalla toisen ryhmän harjoituksiin. Jos poissaoloja on useampi, on se este osaamisen arviointiin osallistumiselle.

Työhön integroitu oppimisväylä:

Terveysalan ammattitutkinnon omaava voi suorittaa harjoittelut AHOT-menettelyllä (osaamisen näyttö). Ohjeistus ja AHOTointi orientaatioviikolla.
Ergonomiaosaaminen: voimassa oleva Potilassiirtojen Ergonomiakortti 3op oikeuttaa hyväksilukemaan ergonomian osuuden

TKI ja työelämäyhteistyö

Harjoittelutuntien sisältö:

Aseptinen toiminta
• Aseptiikan perusteet
• Käsihygienia, henkilöhygienia, siivous, jätehuolto
• Varotoimet potilaan hoitotyössä
• Infektioriskin tunnistaminen

Ergonomiaosaaminen:
* Case-harjoitusten soveltaminen, mm:
* Toimintakyvyn arviointi ja aktivointi
* Kuntoutumisen tukeminen
* Avustustapa ja sen valinnan perusteet
* Potilassiirron apuvälineet ja niiden turvallinen käyttö
* Alkuasento
* Toimintaympäristön turvallisuus
* Riskien arviointi
* Työasennot; käyntiasento, painonsiirto
* Toimintakykylähtöinen suullinen raportointi

Perushoitotyö ja painehaavojen ehkäisy
• Hoitoympäristön turvallisuus
• Hoitosuhdetyöskentely
• Perushoitotyön auttamismenetelmät ja apuvälineet
• Ihon, suun ja limakalvojen seuranta ja hoito, painehaavasuositus.

Haavanhoidon perusteet.

Katetrointi ja suolen toiminnan edistäminen
• Virtsaamisen seuranta, virtsateiden toiminnan ylläpitäminen (katetrointi ja virtsa-avanne)
• Suolen toiminnan seuranta ja edistäminen (suoliäänten kuuntelu, suoliston tyhjentäminen, suolistoavanteen hoito)

Ravitsemuksessa avustaminen ja nenämahaletkun laitto
• NML
• Ravitsemustilan seuranta ja arviointi, ravinnon saannin turvaaminen

Hengityksen arviointi ja tukeminen
• Hengityksen seuranta, hengitysvajaus, hengenahdistus, aspiraatioriski
• Hengitystien avoimuuden arviointi
• Hengitysäänten kuuntelu, hengitysfrekvenssi, SpO2
• Hapenantovälineet
• Ilmatienhallinnassa avustaminen sis. ventilointi
• Liman imeminen hengitysteistä ja trakeostoomasta
• Kliinisten merkkien havainnointi (ihon väri, syanoosi, miten puhuu, hikisyys jne.)

Verenkierron ja sydämen toiminnan tutkiminen ja arviointi, peruselvytys
• Sykkeen ja lämpörajojen tunnustelu
• Verenpaineen mittaaminen
• Monitorointi
• EKG
• Peruselvytys ja defibrillointi

Tajunnan tason arviointi
• Tajunnan taso (GCS)
• Kivun arviointi
• Kuulo- ja näköaistimuutosten huomiointi ja apuvälineet
• Lämmön arviointi

Lääkehoito
• Iv-antibiootin laimentaminen ja infusointi

Nestetasapainon seuranta ja laskeminen, perusnestehoidon toteutus
• Nestehoito, perusnesteen valinta
• Infuusion valmistelu
• Kanylointi
• Nestehoidon arviointi
• Nestetasapaino
• Infuusiolaskimet

Verinäytteiden ottaminen
• Kapillaarinäytteet
• Laskimoverinäytteet

Lähestyvän kuoleman merkkien tunnistaminen, kuolevan potilaan hoitaminen, kuolevan potilaan ja läheisten kohtaaminen

Tentit ja muut määräajat

Hoitotyön osaamisen arviointi viikolla 45. 1,5h/opiskelija.

Opiskelijan työmäärä

Ergonomiaosaaminen: 16h pakolliset harjoitukset koululla, opintokäynti ja osaamisen arviointi

Hoitotyön harjoitukset ovat pakolliset. Kokonaisuuden laajuus 3 op = 6 lähipäivää (8h/pvä) ja osaamisen arviointi opintojakson lopussa. Lisäksi yksi vapaaehtoinen kertauspäivä opintojaksolla. Koululla on mahdollisuus harjoitella hoitotyön toimintoja itsenäisesti.
(3 x 27h = 81h).

Toteutuksen osien kuvaus

Hoitotyön osuus sisältää 6 pakollista harjoittelupäivää sekä osaamisen arviointi. Lisäksi vapaaehtoinen kertauspäivä.

Ergonomiaosio

Lisätietoja opiskelijoille

Ergonomiaosaaminen: Satu Sällilä, satu.sallila@xamk.fi
Hoitotyö: Marjo Piispa, marjo.piispa@xamk.fi

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Ergonomiaosaaminen: Osaamisen arviointi hyväksytty/hylätty

Hoitotyön osaaminen: Osaamisen arvointi hyväksytty/hylätty

Esitietovaatimukset

Hoitotyön ammatilliset perusteet 25 op

Ilmoittautumisaika

23.08.2021 - 29.08.2021

Ajoitus

30.08.2021 - 19.11.2021

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Jussi Mähönen
 • Marjo Piispa
 • Sari Virkki
 • TEY Opettaja 2
 • Satu Sällilä
 • Johanna Koskenniemi
Vastuuopettaja

Marjo Piispa

Ryhmät
 • SHKT21SM
  Sairaanhoitaja, monimuoto

Tavoitteet

Prekliininen ja kliininen harjoittelu
Osaat toimia työssä hoitotyön arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti.
Osaat arvioida potilaan hoidon tarpeen, tavoitteet, keinot ja arvioida hoitoa.
Osaat toteuttaa tavallisimpia hoitotyön auttamismenetelmiä sekä kuntoutumista edistävän hoidon periaatteita.
Osaat vastata hoitotyön tarpeeseen käyttämällä hoitotyön toimintoja ja kirjata ne rakenteisen mallin mukaisesti.
Toteutat turvallisen lääkehoidon periaatteita lääkehoidossa.
Sovellat aseptiikan ja infektioiden torjunnan periaatteita hoitotyössä.
Tiedät terveydenhuollon toimintaympäristöön liittyvät turvallisuutta ja potilasturvallisuutta koskevat periaatteet.
Ymmärrät ammatillisen vastuusi sekä velvollisuutesi ja kykenet potilasturvallisuuden varmistamiseen ja edistämiseen.
Arvioit järjestelmällisesti potilaan tilan ja tunnistat kiireellistä hoitoa vaativan potilaan.
Hallitset peruselvytyksen ja defibrilloinnin.

Sisältö

Prekliininen ja kliininen harjoittelu
Miten huomioit työssäsi hoitotyön arvot ja eettiset periaatteet?
Miten arvioit potilaan hoidon tarpeen sekä tavoitteet ja miten vastaat hoidon tarpeeseen hoitotyön toiminnoilla?
Miten kirjaat hoitotyön prosessin rakenteisen mallin mukaisesti?
Miten toteutat potilaan systemaattista arviointia ABCDE-protokollaa hyödyntäen?
Miten hyödynnät NEWS kriteeristöä ja ISBAR-konsultaatiomallia potilasturvallisessa hoitotyössä?
Miten toteutat kuntoutumista edistävää hoitotyötä?
Miten työskentelet ergonomisesti?
Miten kollegiaalisuus ja tiimityöskentely edesauttavat potilaan hoitotyötä?
Mitä ovat potilaan hyvän perushoidon edellytykset?
Miten toimit aseptisesti ja infektioiden torjunnan periaatteita noudattaen?
Miten toteutat hoitotyön toimintoja?

Opiskelumateriaali

Learn-pohjalla oleva Kliinisen hoitotyön perusteet -teoriamateriaali harjoitusten pohjana

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:

Prekliininen harjoittelu on osa lakisääteista EU-sairaanhoitajan pakollista kliinistä harjoittelua. Jokainen tunti on pakollinen.
Harjoituspäivien teemat näkyvät lukujärjestyksessä. Poissaolosta tulee korvaava tehtävä, lisäksi harjoitellut taidot tulee itsenäisesti opetella. Opettajat neuvovat, mutta uutta opetussessiota ei ole. Osaaminen näytetään opettajille. Poissaolon voi korvata myös osallistumalla toisen ryhmän harjoituksiin. Jos poissaoloja on useampi, on se este osaamisen arviointiin osallistumiselle.

Työhön integroitu oppimisväylä:

Terveysalan ammattitutkinnon omaava voi suorittaa harjoittelut AHOT-menettelyllä (osaamisen näyttö). Ohjeistus ja AHOTointi orientaatioviikolla.
Ergonomiaosaaminen: voimassa oleva Potilassiirtojen Ergonomiakortti 3op oikeuttaa hyväksilukemaan ergonomian osuuden

TKI ja työelämäyhteistyö

Harjoittelutuntien sisältö:

Aseptinen toiminta
• Aseptiikan perusteet
• Käsihygienia, henkilöhygienia, siivous, jätehuolto
• Varotoimet potilaan hoitotyössä
• Infektioriskin tunnistaminen

Ergonomiaosaaminen:
* Case-harjoitusten soveltaminen, mm:
* Toimintakyvyn arviointi ja aktivointi
* Kuntoutumisen tukeminen
* Avustustapa ja sen valinnan perusteet
* Potilassiirron apuvälineet ja niiden turvallinen käyttö
* Alkuasento
* Toimintaympäristön turvallisuus
* Riskien arviointi
* Työasennot; käyntiasento, painonsiirto
* Toimintakykylähtöinen suullinen raportointi

Perushoitotyö ja painehaavojen ehkäisy
• Hoitoympäristön turvallisuus
• Hoitosuhdetyöskentely
• Perushoitotyön auttamismenetelmät ja apuvälineet
• Ihon, suun ja limakalvojen seuranta ja hoito, painehaavasuositus.

Haavanhoidon perusteet.

Katetrointi ja suolen toiminnan edistäminen
• Virtsaamisen seuranta, virtsateiden toiminnan ylläpitäminen (katetrointi ja virtsa-avanne)
• Suolen toiminnan seuranta ja edistäminen (suoliäänten kuuntelu, suoliston tyhjentäminen, suolistoavanteen hoito)

Ravitsemuksessa avustaminen ja nenämahaletkun laitto
• NML
• Ravitsemustilan seuranta ja arviointi, ravinnon saannin turvaaminen

Hengityksen arviointi ja tukeminen
• Hengityksen seuranta, hengitysvajaus, hengenahdistus, aspiraatioriski
• Hengitystien avoimuuden arviointi
• Hengitysäänten kuuntelu, hengitysfrekvenssi, SpO2
• Hapenantovälineet
• Ilmatienhallinnassa avustaminen sis. ventilointi
• Liman imeminen hengitysteistä ja trakeostoomasta
• Kliinisten merkkien havainnointi (ihon väri, syanoosi, miten puhuu, hikisyys jne.)

Verenkierron ja sydämen toiminnan tutkiminen ja arviointi, peruselvytys
• Sykkeen ja lämpörajojen tunnustelu
• Verenpaineen mittaaminen
• Monitorointi
• EKG
• Peruselvytys ja defibrillointi

Tajunnan tason arviointi
• Tajunnan taso (GCS)
• Kivun arviointi
• Kuulo- ja näköaistimuutosten huomiointi ja apuvälineet
• Lämmön arviointi

Lääkehoito
• Iv-antibiootin laimentaminen ja infusointi

Nestetasapainon seuranta ja laskeminen, perusnestehoidon toteutus
• Nestehoito, perusnesteen valinta
• Infuusion valmistelu
• Kanylointi
• Nestehoidon arviointi
• Nestetasapaino
• Infuusiolaskimet

Verinäytteiden ottaminen
• Kapillaarinäytteet
• Laskimoverinäytteet

Lähestyvän kuoleman merkkien tunnistaminen, kuolevan potilaan hoitaminen, kuolevan potilaan ja läheisten kohtaaminen

Tentit ja muut määräajat

Hoitotyön osaamisen arviointi viikolla 45. 1,5h/opiskelija.

Opiskelijan työmäärä

Ergonomiaosaaminen: 16h pakolliset harjoitukset koululla, opintokäynti ja osaamisen arviointi

Hoitotyön harjoitukset ovat pakolliset. Kokonaisuuden laajuus 3 op = 6 lähipäivää (8h/pvä) ja osaamisen arviointi opintojakson lopussa. Lisäksi yksi vapaaehtoinen kertauspäivä opintojaksolla. Koululla on mahdollisuus harjoitella hoitotyön toimintoja itsenäisesti.
(3 x 27h = 81h).

Toteutuksen osien kuvaus

Hoitotyön osuus sisältää 6 pakollista harjoittelupäivää sekä osaamisen arvioinnin. Lisäksi vapaaehtoinen kertauspäivä.

Ergonomiaosio

Lisätietoja opiskelijoille

Ergonomiaosaaminen: Satu Sällilä, satu.sallila@xamk.fi
Hoitotyö: Marjo Piispa, marjo.piispa@xamk.fi

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Ergonomiaosaaminen: Osaamisen arviointi hyväksytty/hylätty

Hoitotyön osaaminen: Osaamisen arvointi hyväksytty/hylätty

Esitietovaatimukset

Hoitotyön ammatilliset perusteet 25 op

Ilmoittautumisaika

23.08.2021 - 29.08.2021

Ajoitus

23.08.2021 - 19.11.2021

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Jussi Mähönen
 • Marjo Piispa
 • TEY Opettaja 2
 • Satu Sällilä
 • Johanna Koskenniemi
Vastuuopettaja

Marjo Piispa

Ryhmät
 • SHKT21SM2
  Sairaanhoitaja, monimuoto

Tavoitteet

Prekliininen ja kliininen harjoittelu
Osaat toimia työssä hoitotyön arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti.
Osaat arvioida potilaan hoidon tarpeen, tavoitteet, keinot ja arvioida hoitoa.
Osaat toteuttaa tavallisimpia hoitotyön auttamismenetelmiä sekä kuntoutumista edistävän hoidon periaatteita.
Osaat vastata hoitotyön tarpeeseen käyttämällä hoitotyön toimintoja ja kirjata ne rakenteisen mallin mukaisesti.
Toteutat turvallisen lääkehoidon periaatteita lääkehoidossa.
Sovellat aseptiikan ja infektioiden torjunnan periaatteita hoitotyössä.
Tiedät terveydenhuollon toimintaympäristöön liittyvät turvallisuutta ja potilasturvallisuutta koskevat periaatteet.
Ymmärrät ammatillisen vastuusi sekä velvollisuutesi ja kykenet potilasturvallisuuden varmistamiseen ja edistämiseen.
Arvioit järjestelmällisesti potilaan tilan ja tunnistat kiireellistä hoitoa vaativan potilaan.
Hallitset peruselvytyksen ja defibrilloinnin.

Sisältö

Prekliininen ja kliininen harjoittelu
Miten huomioit työssäsi hoitotyön arvot ja eettiset periaatteet?
Miten arvioit potilaan hoidon tarpeen sekä tavoitteet ja miten vastaat hoidon tarpeeseen hoitotyön toiminnoilla?
Miten kirjaat hoitotyön prosessin rakenteisen mallin mukaisesti?
Miten toteutat potilaan systemaattista arviointia ABCDE-protokollaa hyödyntäen?
Miten hyödynnät NEWS kriteeristöä ja ISBAR-konsultaatiomallia potilasturvallisessa hoitotyössä?
Miten toteutat kuntoutumista edistävää hoitotyötä?
Miten työskentelet ergonomisesti?
Miten kollegiaalisuus ja tiimityöskentely edesauttavat potilaan hoitotyötä?
Mitä ovat potilaan hyvän perushoidon edellytykset?
Miten toimit aseptisesti ja infektioiden torjunnan periaatteita noudattaen?
Miten toteutat hoitotyön toimintoja?

Opiskelumateriaali

Learn-pohjalla oleva Kliinisen hoitotyön perusteet -teoriamateriaali harjoitusten pohjana

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:

Prekliininen harjoittelu on osa lakisääteista EU-sairaanhoitajan pakollista kliinistä harjoittelua. Jokainen tunti on pakollinen.
Harjoituspäivien teemat näkyvät lukujärjestyksessä. Poissaolosta tulee korvaava tehtävä, lisäksi harjoitellut taidot tulee itsenäisesti opetella. Opettajat neuvovat, mutta uutta opetussessiota ei ole. Osaaminen näytetään opettajille. Poissaolon voi korvata myös osallistumalla toisen ryhmän harjoituksiin. Jos poissaoloja on useampi, on se este osaamisen arviointiin osallistumiselle.

Työhön integroitu oppimisväylä:

Terveysalan ammattitutkinnon omaava voi suorittaa harjoittelut AHOT-menettelyllä (osaamisen näyttö). Ohjeistus ja AHOTointi orientaatioviikolla.
Ergonomiaosaaminen: voimassa oleva Potilassiirtojen Ergonomiakortti 3op oikeuttaa hyväksilukemaan ergonomian osuuden

TKI ja työelämäyhteistyö

Harjoittelutuntien sisältö:

Aseptinen toiminta
• Aseptiikan perusteet
• Käsihygienia, henkilöhygienia, siivous, jätehuolto
• Varotoimet potilaan hoitotyössä
• Infektioriskin tunnistaminen

Ergonomiaosaaminen:
* Case-harjoitusten soveltaminen, mm:
* Toimintakyvyn arviointi ja aktivointi
* Kuntoutumisen tukeminen
* Avustustapa ja sen valinnan perusteet
* Potilassiirron apuvälineet ja niiden turvallinen käyttö
* Alkuasento
* Toimintaympäristön turvallisuus
* Riskien arviointi
* Työasennot; käyntiasento, painonsiirto
* Toimintakykylähtöinen suullinen raportointi

Perushoitotyö ja painehaavojen ehkäisy
• Hoitoympäristön turvallisuus
• Hoitosuhdetyöskentely
• Perushoitotyön auttamismenetelmät ja apuvälineet
• Ihon, suun ja limakalvojen seuranta ja hoito, painehaavasuositus.

Haavanhoidon perusteet.

Katetrointi ja suolen toiminnan edistäminen
• Virtsaamisen seuranta, virtsateiden toiminnan ylläpitäminen (katetrointi ja virtsa-avanne)
• Suolen toiminnan seuranta ja edistäminen (suoliäänten kuuntelu, suoliston tyhjentäminen, suolistoavanteen hoito)

Ravitsemuksessa avustaminen ja nenämahaletkun laitto
• NML
• Ravitsemustilan seuranta ja arviointi, ravinnon saannin turvaaminen

Hengityksen arviointi ja tukeminen
• Hengityksen seuranta, hengitysvajaus, hengenahdistus, aspiraatioriski
• Hengitystien avoimuuden arviointi
• Hengitysäänten kuuntelu, hengitysfrekvenssi, SpO2
• Hapenantovälineet
• Ilmatienhallinnassa avustaminen sis. ventilointi
• Liman imeminen hengitysteistä ja trakeostoomasta
• Kliinisten merkkien havainnointi (ihon väri, syanoosi, miten puhuu, hikisyys jne.)

Verenkierron ja sydämen toiminnan tutkiminen ja arviointi, peruselvytys
• Sykkeen ja lämpörajojen tunnustelu
• Verenpaineen mittaaminen
• Monitorointi
• EKG
• Peruselvytys ja defibrillointi

Tajunnan tason arviointi
• Tajunnan taso (GCS)
• Kivun arviointi
• Kuulo- ja näköaistimuutosten huomiointi ja apuvälineet
• Lämmön arviointi

Lääkehoito
• Iv-antibiootin laimentaminen ja infusointi


Nestetasapainon seuranta ja laskeminen, perusnestehoidon toteutus
• Nestehoito, perusnesteen valinta
• Infuusion valmistelu
• Kanylointi
• Nestehoidon arviointi
• Nestetasapaino
• Infuusiolaskimet

Verinäytteiden ottaminen
• Kapillaarinäytteet
• Laskimoverinäytteet

Lähestyvän kuoleman merkkien tunnistaminen, kuolevan potilaan hoitaminen, kuolevan potilaan ja läheisten kohtaaminen

Tentit ja muut määräajat

Hoitotyön osaamisen arviointi viikolla 47. 1.5h/opiskelija.

Ergonomian osaamisen arviointi viikolla 47

Opiskelijan työmäärä

Ergonomiaosaaminen: 16h pakolliset harjoitukset koululla, opintokäynti ja osaamisen arviointi

Hoitotyön harjoitukset ovat pakolliset. Kokonaisuuden laajuus 3 op = 6 lähipäivää ja osaamisen arviointi opintojakson lopussa. Lisäksi yksi vapaaehtoinen kertauspäivä opintojaksolla.
(3 x 27h = 81h).

Toteutuksen osien kuvaus

Hoitotyön osuus sisältää 6 pakollista harjoittelupäivää sekä osaamisen arvioinnin.

Ergonomiaosio

Lisätietoja opiskelijoille

Ergonomiaosaaminen: Satu Sällilä, satu.sallila@xamk.fi
Hoitotyö: Marjo Piispa, marjo.piispa@xamk.fi

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Ergonomiaosaaminen: Osaamisen arviointi hyväksytty/hylätty

Hoitotyön osaaminen: Osaamisen arvointi hyväksytty/hylätty

Esitietovaatimukset

Hoitotyön ammatilliset perusteet 25 op

Ilmoittautumisaika

23.08.2021 - 29.08.2021

Ajoitus

01.08.2021 - 31.12.2021

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Savonlinnan koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 40

Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Tiia Laukkanen
 • Sari Pölönen
 • Pirjo Heimo
Vastuuopettaja

Pirjo Heimo

Ryhmät
 • SHSA21SM
  Sairaanhoitaja, monimuoto

Tavoitteet

Prekliininen ja kliininen harjoittelu
Osaat toimia työssä hoitotyön arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti.
Osaat arvioida potilaan hoidon tarpeen, tavoitteet, keinot ja arvioida hoitoa.
Osaat toteuttaa tavallisimpia hoitotyön auttamismenetelmiä sekä kuntoutumista edistävän hoidon periaatteita.
Osaat vastata hoitotyön tarpeeseen käyttämällä hoitotyön toimintoja ja kirjata ne rakenteisen mallin mukaisesti.
Toteutat turvallisen lääkehoidon periaatteita lääkehoidossa.
Sovellat aseptiikan ja infektioiden torjunnan periaatteita hoitotyössä.
Tiedät terveydenhuollon toimintaympäristöön liittyvät turvallisuutta ja potilasturvallisuutta koskevat periaatteet.
Ymmärrät ammatillisen vastuusi sekä velvollisuutesi ja kykenet potilasturvallisuuden varmistamiseen ja edistämiseen.
Arvioit järjestelmällisesti potilaan tilan ja tunnistat kiireellistä hoitoa vaativan potilaan.
Hallitset peruselvytyksen ja defibrilloinnin.

Sisältö

Prekliininen ja kliininen harjoittelu
Miten huomioit työssäsi hoitotyön arvot ja eettiset periaatteet?
Miten arvioit potilaan hoidon tarpeen sekä tavoitteet ja miten vastaat hoidon tarpeeseen hoitotyön toiminnoilla?
Miten kirjaat hoitotyön prosessin rakenteisen mallin mukaisesti?
Miten toteutat potilaan systemaattista arviointia ABCDE-protokollaa hyödyntäen?
Miten hyödynnät NEWS kriteeristöä ja ISBAR-konsultaatiomallia potilasturvallisessa hoitotyössä?
Miten toteutat kuntoutumista edistävää hoitotyötä?
Miten työskentelet ergonomisesti?
Miten kollegiaalisuus ja tiimityöskentely edesauttavat potilaan hoitotyötä?
Mitä ovat potilaan hyvän perushoidon edellytykset?
Miten toimit aseptisesti ja infektioiden torjunnan periaatteita noudattaen?
Miten toteutat hoitotyön toimintoja?

Opiskelumateriaali

Rautava-Nurmi H ym. 2019 tai uudempi painos. Hoitotyön taidot ja toiminnot. SanomaPro.
TAI Iivanainen A. 2015. Hoida ja Kirjaa. SanomaPro

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjaisen lukusuunnitelman mukaan

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei sisällä työelämäyhteistyötä.

Tentit ja muut määräajat

Ei tenttejä.

Kansainvälinen yhteistyö

Ei kansainvälistä yhteistyötä

Opiskelijan työmäärä

1op=27 tuntia opiskelijan työtä

Toteutuksen osien kuvaus

Toteutetaan laboraatio harjoituksina oppilaitoksella.

Lisätietoja opiskelijoille

Laboraatioissa työvaatetus ja työjalkineet.
Jos sinulla on lähihoitajan tutkinto ja työkokemusta vähintään 4 viikkoa, sinulla on mahdollisuus aikaisemman osaamisen tunnistamiseen (AHOT). Tarkemmat tähän ohjeet Kliinisen hoitotyön perusteiden teoria opintojen orientaatio tunnilla.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnin perusteet: opiskelija osaa:
• käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä.
• etsiä tietoa alan keskeisistä tiedonlähteistä.
• hahmottaa tehtäväkokonaisuuksia.
• toimia asiakkaiden / potilaiden kanssa, sekä ryhmän ja työyhteisön jäsenenä.
• käyttää keskeisiä hoitotyön toimintoja, menetelmiä ja tekniikoita.
• perustella toimintaansa oman alan eettisten periaatteiden mukaisesti.

Arviointi hyväksytty-hylätty, hyväksytyn arvioinnin kriteerinä osallistuminen labooraatioihin (läsnäolovelvoite)

Esitietovaatimukset

Hoitotyön ammatilliset perusteet 25 op

Ilmoittautumisaika

14.12.2020 - 14.01.2021

Ajoitus

15.03.2021 - 23.04.2021

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Savonlinnan koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Anni Issakainen
 • Anu Muhonen
 • Sari Pölönen
Vastuuopettaja

Pirjo Heimo

Ryhmät
 • SHSA21KP
  Sairaanhoitaja, päivätoteutus

Tavoitteet

Prekliininen ja kliininen harjoittelu
Osaat toimia työssä hoitotyön arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti.
Osaat arvioida potilaan hoidon tarpeen, tavoitteet, keinot ja arvioida hoitoa.
Osaat toteuttaa tavallisimpia hoitotyön auttamismenetelmiä sekä kuntoutumista edistävän hoidon periaatteita.
Osaat vastata hoitotyön tarpeeseen käyttämällä hoitotyön toimintoja ja kirjata ne rakenteisen mallin mukaisesti.
Toteutat turvallisen lääkehoidon periaatteita lääkehoidossa.
Sovellat aseptiikan ja infektioiden torjunnan periaatteita hoitotyössä.
Tiedät terveydenhuollon toimintaympäristöön liittyvät turvallisuutta ja potilasturvallisuutta koskevat periaatteet.
Ymmärrät ammatillisen vastuusi sekä velvollisuutesi ja kykenet potilasturvallisuuden varmistamiseen ja edistämiseen.
Arvioit järjestelmällisesti potilaan tilan ja tunnistat kiireellistä hoitoa vaativan potilaan.
Hallitset peruselvytyksen ja defibrilloinnin.

Sisältö

Prekliininen ja kliininen harjoittelu
Miten huomioit työssäsi hoitotyön arvot ja eettiset periaatteet?
Miten arvioit potilaan hoidon tarpeen sekä tavoitteet ja miten vastaat hoidon tarpeeseen hoitotyön toiminnoilla?
Miten kirjaat hoitotyön prosessin rakenteisen mallin mukaisesti?
Miten toteutat potilaan systemaattista arviointia ABCDE-protokollaa hyödyntäen?
Miten hyödynnät NEWS kriteeristöä ja ISBAR-konsultaatiomallia potilasturvallisessa hoitotyössä?
Miten toteutat kuntoutumista edistävää hoitotyötä?
Miten työskentelet ergonomisesti?
Miten kollegiaalisuus ja tiimityöskentely edesauttavat potilaan hoitotyötä?
Mitä ovat potilaan hyvän perushoidon edellytykset?
Miten toimit aseptisesti ja infektioiden torjunnan periaatteita noudattaen?
Miten toteutat hoitotyön toimintoja?

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Hoitotyön ammatilliset perusteet 25 op

Ilmoittautumisaika

14.12.2020 - 14.01.2021

Ajoitus

08.02.2021 - 28.05.2021

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Mikkelin koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Pirjo Oikarinen
 • Miia Myllymäki
 • Sirpa Gardemeister
Vastuuopettaja

Pirjo Oikarinen

Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 3 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 4 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • SHMI21KM
  Sairaanhoitaja, monimuoto
Pienryhmät
 • Pienryhmä 1
 • Pienryhmä 2
 • Pienryhmä 3
 • Pienryhmä 4

Tavoitteet

Prekliininen ja kliininen harjoittelu
Osaat toimia työssä hoitotyön arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti.
Osaat arvioida potilaan hoidon tarpeen, tavoitteet, keinot ja arvioida hoitoa.
Osaat toteuttaa tavallisimpia hoitotyön auttamismenetelmiä sekä kuntoutumista edistävän hoidon periaatteita.
Osaat vastata hoitotyön tarpeeseen käyttämällä hoitotyön toimintoja ja kirjata ne rakenteisen mallin mukaisesti.
Toteutat turvallisen lääkehoidon periaatteita lääkehoidossa.
Sovellat aseptiikan ja infektioiden torjunnan periaatteita hoitotyössä.
Tiedät terveydenhuollon toimintaympäristöön liittyvät turvallisuutta ja potilasturvallisuutta koskevat periaatteet.
Ymmärrät ammatillisen vastuusi sekä velvollisuutesi ja kykenet potilasturvallisuuden varmistamiseen ja edistämiseen.
Arvioit järjestelmällisesti potilaan tilan ja tunnistat kiireellistä hoitoa vaativan potilaan.
Hallitset peruselvytyksen ja defibrilloinnin.

Sisältö

Prekliininen ja kliininen harjoittelu
Miten huomioit työssäsi hoitotyön arvot ja eettiset periaatteet?
Miten arvioit potilaan hoidon tarpeen sekä tavoitteet ja miten vastaat hoidon tarpeeseen hoitotyön toiminnoilla?
Miten kirjaat hoitotyön prosessin rakenteisen mallin mukaisesti?
Miten toteutat potilaan systemaattista arviointia ABCDE-protokollaa hyödyntäen?
Miten hyödynnät NEWS kriteeristöä ja ISBAR-konsultaatiomallia potilasturvallisessa hoitotyössä?
Miten toteutat kuntoutumista edistävää hoitotyötä?
Miten työskentelet ergonomisesti?
Miten kollegiaalisuus ja tiimityöskentely edesauttavat potilaan hoitotyötä?
Mitä ovat potilaan hyvän perushoidon edellytykset?
Miten toimit aseptisesti ja infektioiden torjunnan periaatteita noudattaen?
Miten toteutat hoitotyön toimintoja?

Opiskelumateriaali

Opintojakson harjoitteet pohjautuvat kirjaan: Rautava-Nurmi ym. Hoitotyön taidot ja toiminnot, SanomaPro

Yksilölliset oppimisväylät

Opiskelija osallistuu lukujärjestyksen mukaiseen kontaktiopetukseen oman pienryhmänsä mukana. Tunneilla on 100% läsnäolovelvoite. Mahdollisen poissaolon voi korvata toisen pienryhmän mukana vastaavan sisältöisellä tunnilla.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei sisälly oppilaitoksen ulkopuolista harjoittelua, mutta opintojakso antaa pohjan ensimmäiselle harjoittelulle.

Tentit ja muut määräajat

Osallistuminen kontaktitunteihin. Poissaolot korvattava muiden ryhmien mukana. Mahdollisia ennakkotehtäviä.

Kansainvälinen yhteistyö

Ei sisälly.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä on 108 tuntia jakautuen ennakkovalmistautumiseen ja kontaktituntien harjoitteisiin.

Toteutuksen osien kuvaus

Hoitotyön perusteiden laboroinnit 3 op
Ergonomian harjoitteet 1 op

Lisätietoja opiskelijoille

Opiskelijalla on oltava tunneilla hoitajan työvaatteet, kengät ja nimineula. Tunneille tullaan jo valmiiksi työvaatteissa.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opiskelija osallistuu aktiivisesti kontaktituntien harjoitteisiin.

Esitietovaatimukset

Hoitotyön ammatilliset perusteet 25 op

Ilmoittautumisaika

14.12.2020 - 14.01.2021

Ajoitus

01.02.2021 - 19.02.2021

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Mikkelin koulutusyksikkö

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 35

Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Pirjo Oikarinen
 • Miia Myllymäki
 • Sirpa Gardemeister
Vastuuopettaja

Pirjo Oikarinen

Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • THMI21KP
  Terveydenhoitaja, päivätoteutus
Pienryhmät
 • Pienryhmä 1
 • Pienryhmä 2

Tavoitteet

Prekliininen ja kliininen harjoittelu
Osaat toimia työssä hoitotyön arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti.
Osaat arvioida potilaan hoidon tarpeen, tavoitteet, keinot ja arvioida hoitoa.
Osaat toteuttaa tavallisimpia hoitotyön auttamismenetelmiä sekä kuntoutumista edistävän hoidon periaatteita.
Osaat vastata hoitotyön tarpeeseen käyttämällä hoitotyön toimintoja ja kirjata ne rakenteisen mallin mukaisesti.
Toteutat turvallisen lääkehoidon periaatteita lääkehoidossa.
Sovellat aseptiikan ja infektioiden torjunnan periaatteita hoitotyössä.
Tiedät terveydenhuollon toimintaympäristöön liittyvät turvallisuutta ja potilasturvallisuutta koskevat periaatteet.
Ymmärrät ammatillisen vastuusi sekä velvollisuutesi ja kykenet potilasturvallisuuden varmistamiseen ja edistämiseen.
Arvioit järjestelmällisesti potilaan tilan ja tunnistat kiireellistä hoitoa vaativan potilaan.
Hallitset peruselvytyksen ja defibrilloinnin.

Sisältö

Prekliininen ja kliininen harjoittelu
Miten huomioit työssäsi hoitotyön arvot ja eettiset periaatteet?
Miten arvioit potilaan hoidon tarpeen sekä tavoitteet ja miten vastaat hoidon tarpeeseen hoitotyön toiminnoilla?
Miten kirjaat hoitotyön prosessin rakenteisen mallin mukaisesti?
Miten toteutat potilaan systemaattista arviointia ABCDE-protokollaa hyödyntäen?
Miten hyödynnät NEWS kriteeristöä ja ISBAR-konsultaatiomallia potilasturvallisessa hoitotyössä?
Miten toteutat kuntoutumista edistävää hoitotyötä?
Miten työskentelet ergonomisesti?
Miten kollegiaalisuus ja tiimityöskentely edesauttavat potilaan hoitotyötä?
Mitä ovat potilaan hyvän perushoidon edellytykset?
Miten toimit aseptisesti ja infektioiden torjunnan periaatteita noudattaen?
Miten toteutat hoitotyön toimintoja?

Opiskelumateriaali

Opintojakson harjoitteet pohjautuvat kirjaan: Rautava-Nurmi ym. Hoitotyön taidot ja toiminnot, SanomaPro

Yksilölliset oppimisväylät

Opiskelija osallistuu lukujärjestyksen mukaiseen kontaktiopetukseen oman pienryhmänsä mukana. Tunneilla on 100% läsnäolovelvoite. Mahdollisen poissaolon voi korvata toisen pienryhmän mukana vastaavan sisältöisellä tunnilla.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei sisälly oppilaitoksen ulkopuolista harjoittelua, mutta opintojakso antaa pohjan ensimmäiselle harjoittelulle.

Tentit ja muut määräajat

Osallistuminen kontaktitunteihin. Poissaolot korvattava muiden ryhmien mukana. Mahdollisia ennakkotehtäviä.

Kansainvälinen yhteistyö

Ei sisälly.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä on 108 tuntia jakautuen ennakkovalmistautumiseen ja kontaktituntien harjoitteisiin.

Toteutuksen osien kuvaus

Hoitotyön perusteiden laboroinnit 3 op
Ergonomian harjoitteet 1 op

Lisätietoja opiskelijoille

Opiskelijalla on oltava tunneilla hoitajan työvaatteet, kengät ja nimineula. Tunneille tullaan jo valmiiksi työvaatteissa.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opiskelija osallistuu aktiivisesti kontaktituntien harjoitteisiin.

Esitietovaatimukset

Hoitotyön ammatilliset perusteet 25 op

Ilmoittautumisaika

14.12.2020 - 14.01.2021

Ajoitus

11.01.2021 - 30.04.2021

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Ensihoitajakoulutus
Opettaja
 • Marjo Piispa
 • Satu Sällilä
 • Sairaanhoito Opettaja
Vastuuopettaja

Marjo Piispa

Ryhmät
 • EHKT21KP
  Ensihoitaja, päivätoteutus

Tavoitteet

Prekliininen ja kliininen harjoittelu
Osaat toimia työssä hoitotyön arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti.
Osaat arvioida potilaan hoidon tarpeen, tavoitteet, keinot ja arvioida hoitoa.
Osaat toteuttaa tavallisimpia hoitotyön auttamismenetelmiä sekä kuntoutumista edistävän hoidon periaatteita.
Osaat vastata hoitotyön tarpeeseen käyttämällä hoitotyön toimintoja ja kirjata ne rakenteisen mallin mukaisesti.
Toteutat turvallisen lääkehoidon periaatteita lääkehoidossa.
Sovellat aseptiikan ja infektioiden torjunnan periaatteita hoitotyössä.
Tiedät terveydenhuollon toimintaympäristöön liittyvät turvallisuutta ja potilasturvallisuutta koskevat periaatteet.
Ymmärrät ammatillisen vastuusi sekä velvollisuutesi ja kykenet potilasturvallisuuden varmistamiseen ja edistämiseen.
Arvioit järjestelmällisesti potilaan tilan ja tunnistat kiireellistä hoitoa vaativan potilaan.
Hallitset peruselvytyksen ja defibrilloinnin.

Sisältö

Prekliininen ja kliininen harjoittelu
Miten huomioit työssäsi hoitotyön arvot ja eettiset periaatteet?
Miten arvioit potilaan hoidon tarpeen sekä tavoitteet ja miten vastaat hoidon tarpeeseen hoitotyön toiminnoilla?
Miten kirjaat hoitotyön prosessin rakenteisen mallin mukaisesti?
Miten toteutat potilaan systemaattista arviointia ABCDE-protokollaa hyödyntäen?
Miten hyödynnät NEWS kriteeristöä ja ISBAR-konsultaatiomallia potilasturvallisessa hoitotyössä?
Miten toteutat kuntoutumista edistävää hoitotyötä?
Miten työskentelet ergonomisesti?
Miten kollegiaalisuus ja tiimityöskentely edesauttavat potilaan hoitotyötä?
Mitä ovat potilaan hyvän perushoidon edellytykset?
Miten toimit aseptisesti ja infektioiden torjunnan periaatteita noudattaen?
Miten toteutat hoitotyön toimintoja?

Opiskelumateriaali

Learn-pohjalla oleva teoriamateriaali harjoitusten pohjana

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:

Prekliininen harjoittelu on osa lakisääteista EU-sairaanhoitajan pakollista kliinistä harjoittelua. Jokainen tunti on pakollinen.
Harjoituspäivien teemat näkyvät lukujärjestyksessä. Poissaolosta tulee korvaava tehtävä, lisäksi harjoitellut taidot tulee itsenäisesti opetella. Opettajat neuvovat, mutta uutta opetussessiota ei ole. Osaaminen näytetään opettajille. Poissaolon voi korvata myös osallistumalla toisen ryhmän harjoituksiin. Jos poissaoloja on useampi, on se este osaamisen arviointiin osallistumiselle.

Työhön integroitu oppimisväylä:

Terveysalan ammattitutkinnon omaava voi suorittaa harjoittelut AHOT-menettelyllä (osaamisen näyttö). Ohjeistus ja AHOTointi orientaatioviikolla.
Ergonomiaosaaminen: voimassa oleva Potilassiirtojen Ergonomiakortti 3op oikeuttaa hyväksilukemaan ergonomian osuuden

TKI ja työelämäyhteistyö

Harjoittelutuntien sisältö:

Aseptinen toiminta
• Aseptiikan perusteet
• Käsihygienia, henkilöhygienia, siivous, jätehuolto
• Varotoimet potilaan hoitotyössä
• Infektioriskin tunnistaminen

Ergonomiaosaaminen:
* Case-harjoitusten soveltaminen, mm:
* Toimintakyvyn arviointi ja aktivointi
* Kuntoutumisen tukeminen
* Avustustapa ja sen valinnan perusteet
* Potilassiirron apuvälineet ja niiden turvallinen käyttö
* Alkuasento
* Toimintaympäristön turvallisuus
* Riskien arviointi
* Työasennot; käyntiasento, painonsiirto
* Toimintakykylähtöinen suullinen raportointi

Perushoitotyö ja painehaavojen ehkäisy
• Hoitoympäristön turvallisuus
• Hoitosuhdetyöskentely
• Perushoitotyön auttamismenetelmät ja apuvälineet
• Ihon, suun ja limakalvojen seuranta ja hoito, painehaavasuositus.

Haavanhoidon perusteet.

Katetrointi ja suolen toiminnan edistäminen
• Virtsaamisen seuranta, virtsateiden toiminnan ylläpitäminen (katetrointi ja virtsa-avanne)
• Suolen toiminnan seuranta ja edistäminen (suoliäänten kuuntelu, suoliston tyhjentäminen, suolistonavanteen hoito)

Ravitsemuksessa avustaminen ja nenämahaletkun laitto
• NML
• Ravitsemustilan seuranta ja arviointi, ravinnon saannin turvaaminen

Hengityksen arviointi ja tukeminen
• Hengityksen seuranta, hengitysvajaus, hengenahdistus, aspiraatioriski
• Hengitystien avoimuuden arviointi
• Hengitysäänten kuuntelu, hengitysfrekvenssi, SpO2
• Hapenantovälineet
• Ilmatienhallinnassa avustaminen sis. ventilointi
• Liman imeminen hengitysteistä ja trakeostoomasta
• Kliinisten merkkien havainnointi (ihon väri, syanoosi, miten puhuu, hikisyys jne.)

Verenkierron ja sydämen toiminnan tutkiminen ja arviointi, peruselvytys
• Sykkeen ja lämpörajojen tunnustelu
• Verenpaineen mittaaminen
• Monitorointi
• EKG
• Peruselvytys ja defibrillointi

Tajunnan tason arviointi
• Tajunnan taso (GCS)
• Kivun arviointi
• Kuulo- ja näköaistimuutosten huomiointi ja apuvälineet
• Lämmön arviointi

Lääkehoito
• Lääkkeen antaminen ja annosjakelu
• p.o., s.c., i.m., i.v.

Nestetasapainon seuranta ja laskeminen, perusnestehoidon toteutus
• Nestehoito, perusnesteen valinta
• Infuusion valmistelu
• Kanylointi
• Nestehoidon arviointi
• Nestetasapaino
• Infuusiolaskimet

Verinäytteiden ottaminen
• Kapillaarinäytteet
• Laskimoverinäytteet

Lähestyvän kuoleman merkkien tunnistaminen, kuolevan potilaan hoitaminen, kuolevan potilaan ja läheisten kohtaaminen

Opiskelijan työmäärä

Ergonomiaosaaminen: 16h pakolliset harjoitukset koululla, opintokäynti ja osaamisen arviointi

Hoitotyön harjoitukset ovat pakolliset. Kokonaisuuden laajuus 3 op
(3 x 27h = 81h).

Toteutuksen osien kuvaus

Hoitotyön osuus sisältää 8 pakollista harjoittelupäivää sekä osaamisen näytön.

Ergonomiaosio

Lisätietoja opiskelijoille

Ergonomiaosaaminen: Satu Sällilä, satu.sallila@xamk.fi
Hoitotyö: Marjo Piispa, marjo.piispa@xamk.fi

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Ergonomiaosaaminen: Osaamisen arviointi hyväksytty/hylätty

Hoitotyön osaaminen: Osaamisen arvointi hyväksytty/hylätty

Esitietovaatimukset

Hoitotyön ammatilliset perusteet 25 op

Ilmoittautumisaika

14.12.2020 - 14.01.2021

Ajoitus

11.01.2021 - 30.04.2021

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveysalan ja ensihoidon koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
Opettaja
 • Marjo Piispa
 • Satu Sällilä
 • Sairaanhoito Opettaja
Vastuuopettaja

Marjo Piispa

Ryhmät
 • SHKT21KP
  Sairaanhoitaja, päivätoteutus

Tavoitteet

Prekliininen ja kliininen harjoittelu
Osaat toimia työssä hoitotyön arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti.
Osaat arvioida potilaan hoidon tarpeen, tavoitteet, keinot ja arvioida hoitoa.
Osaat toteuttaa tavallisimpia hoitotyön auttamismenetelmiä sekä kuntoutumista edistävän hoidon periaatteita.
Osaat vastata hoitotyön tarpeeseen käyttämällä hoitotyön toimintoja ja kirjata ne rakenteisen mallin mukaisesti.
Toteutat turvallisen lääkehoidon periaatteita lääkehoidossa.
Sovellat aseptiikan ja infektioiden torjunnan periaatteita hoitotyössä.
Tiedät terveydenhuollon toimintaympäristöön liittyvät turvallisuutta ja potilasturvallisuutta koskevat periaatteet.
Ymmärrät ammatillisen vastuusi sekä velvollisuutesi ja kykenet potilasturvallisuuden varmistamiseen ja edistämiseen.
Arvioit järjestelmällisesti potilaan tilan ja tunnistat kiireellistä hoitoa vaativan potilaan.
Hallitset peruselvytyksen ja defibrilloinnin.

Sisältö

Prekliininen ja kliininen harjoittelu
Miten huomioit työssäsi hoitotyön arvot ja eettiset periaatteet?
Miten arvioit potilaan hoidon tarpeen sekä tavoitteet ja miten vastaat hoidon tarpeeseen hoitotyön toiminnoilla?
Miten kirjaat hoitotyön prosessin rakenteisen mallin mukaisesti?
Miten toteutat potilaan systemaattista arviointia ABCDE-protokollaa hyödyntäen?
Miten hyödynnät NEWS kriteeristöä ja ISBAR-konsultaatiomallia potilasturvallisessa hoitotyössä?
Miten toteutat kuntoutumista edistävää hoitotyötä?
Miten työskentelet ergonomisesti?
Miten kollegiaalisuus ja tiimityöskentely edesauttavat potilaan hoitotyötä?
Mitä ovat potilaan hyvän perushoidon edellytykset?
Miten toimit aseptisesti ja infektioiden torjunnan periaatteita noudattaen?
Miten toteutat hoitotyön toimintoja?

Opiskelumateriaali

Learn-pohjalla oleva teoriamateriaali harjoitusten pohjana

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:

Prekliininen harjoittelu on osa lakisääteista EU-sairaanhoitajan pakollista kliinistä harjoittelua. Jokainen tunti on pakollinen.
Harjoituspäivien teemat näkyvät lukujärjestyksessä. Poissaolosta tulee korvaava tehtävä, lisäksi harjoitellut taidot tulee itsenäisesti opetella. Opettajat neuvovat, mutta uutta opetussessiota ei ole. Osaaminen näytetään opettajille. Poissaolon voi korvata myös osallistumalla toisen ryhmän harjoituksiin. Jos poissaoloja on useampi, on se este osaamisen arviointiin osallistumiselle.

Työhön integroitu oppimisväylä:

Terveysalan ammattitutkinnon omaava voi suorittaa harjoittelut AHOT-menettelyllä (osaamisen näyttö). Ohjeistus ja AHOTointi orientaatioviikolla.
Ergonomiaosaaminen: voimassa oleva Potilassiirtojen Ergonomiakortti 3op oikeuttaa hyväksilukemaan ergonomian osuuden

TKI ja työelämäyhteistyö

Harjoittelutuntien sisältö:

Aseptinen toiminta
• Aseptiikan perusteet
• Käsihygienia, henkilöhygienia, siivous, jätehuolto
• Varotoimet potilaan hoitotyössä
• Infektioriskin tunnistaminen

Ergonomiaosaaminen:
* Case-harjoitusten soveltaminen, mm:
* Toimintakyvyn arviointi ja aktivointi
* Kuntoutumisen tukeminen
* Avustustapa ja sen valinnan perusteet
* Potilassiirron apuvälineet ja niiden turvallinen käyttö
* Alkuasento
* Toimintaympäristön turvallisuus
* Riskien arviointi
* Työasennot; käyntiasento, painonsiirto
* Toimintakykylähtöinen suullinen raportointi

Perushoitotyö ja painehaavojen ehkäisy
• Hoitoympäristön turvallisuus
• Hoitosuhdetyöskentely
• Perushoitotyön auttamismenetelmät ja apuvälineet
• Ihon, suun ja limakalvojen seuranta ja hoito, painehaavasuositus.

Haavanhoidon perusteet.

Katetrointi ja suolen toiminnan edistäminen
• Virtsaamisen seuranta, virtsateiden toiminnan ylläpitäminen (katetrointi ja virtsa-avanne)
• Suolen toiminnan seuranta ja edistäminen (suoliäänten kuuntelu, suoliston tyhjentäminen, suolistonavanteen hoito)

Ravitsemuksessa avustaminen ja nenämahaletkun laitto
• NML
• Ravitsemustilan seuranta ja arviointi, ravinnon saannin turvaaminen

Hengityksen arviointi ja tukeminen
• Hengityksen seuranta, hengitysvajaus, hengenahdistus, aspiraatioriski
• Hengitystien avoimuuden arviointi
• Hengitysäänten kuuntelu, hengitysfrekvenssi, SpO2
• Hapenantovälineet
• Ilmatienhallinnassa avustaminen sis. ventilointi
• Liman imeminen hengitysteistä ja trakeostoomasta
• Kliinisten merkkien havainnointi (ihon väri, syanoosi, miten puhuu, hikisyys jne.)

Verenkierron ja sydämen toiminnan tutkiminen ja arviointi, peruselvytys
• Sykkeen ja lämpörajojen tunnustelu
• Verenpaineen mittaaminen
• Monitorointi
• EKG
• Peruselvytys ja defibrillointi

Tajunnan tason arviointi
• Tajunnan taso (GCS)
• Kivun arviointi
• Kuulo- ja näköaistimuutosten huomiointi ja apuvälineet
• Lämmön arviointi

Lääkehoito
• Lääkkeen antaminen ja annosjakelu
• p.o., s.c., i.m., i.v.

Nestetasapainon seuranta ja laskeminen, perusnestehoidon toteutus
• Nestehoito, perusnesteen valinta
• Infuusion valmistelu
• Kanylointi
• Nestehoidon arviointi
• Nestetasapaino
• Infuusiolaskimet

Verinäytteiden ottaminen
• Kapillaarinäytteet
• Laskimoverinäytteet

Lähestyvän kuoleman merkkien tunnistaminen, kuolevan potilaan hoitaminen, kuolevan potilaan ja läheisten kohtaaminen

Tentit ja muut määräajat

Hoitotyön osaamisen näyttö viikolla 16. Sitä ennen tulee harjoituspäivät olla suoritettuja.

Opiskelijan työmäärä

Ergonomiaosaaminen: 16h pakolliset harjoitukset koululla, opintokäynti ja osaamisen arviointi

Hoitotyön harjoitukset ovat pakolliset. Kokonaisuuden laajuus 3 op
(3 x 27h = 81h).

Toteutuksen osien kuvaus

Hoitotyön osuus sisältää 8 pakollista harjoittelupäivää sekä osaamisen näytön.

Ergonomiaosio

Lisätietoja opiskelijoille

Ergonomiaosaaminen: Satu Sällilä, satu.sallila@xamk.fi
Hoitotyö: Marjo Piispa, marjo.piispa@xamk.fi

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Ergonomiaosaaminen: Osaamisen arviointi hyväksytty/hylätty

Hoitotyön osaaminen: Osaamisen arvointi hyväksytty/hylätty

Esitietovaatimukset

Hoitotyön ammatilliset perusteet 25 op