Siirry suoraan sisältöön

Lapsen kielen ja vuorovaikutuksen tukeminenLaajuus (5 op)

Tunnus: VV00EI76

Laajuus

5 op

Osaamistavoitteet

Tiedät, miten suomi äidinkielenä kehittyy varhaislapsuudessa. Tiedät, miten alle kouluikäisen lapsen kielen kehitystä tuetaan suomalaisessa palvelujärjestelmässä. Osaat tukea alle kouluikäisen lapsen kielellistä kehitystä ja vuorovaikutusta. Osaat tukea maahanmuuttajataustaisten lasten kielen kehitystä. Osaat tarkastella omaa tapaasi kommunikoida lasten ja vanhempien kanssa.

Sisältö

Miten lapsen kieli kehittyy varhaislapsuudessa? Miten alle kouluikäisen lapsen kielen kehitystä tuetaan suomalaisessa palvelujärjestelmässä? Miten voit tukea lapsen kielenkehitystä? Miten voit tukea viestintää ja vuorovaikutusta päivähoidossa? Miten voit tukea maahanmuuttajataustaisten lasten kielen kehitystä? Miten kommunikoit lasten ja vanhempien kanssa? Miten voit kehittää omaa tapaasi kommunikoida?

Esitietovaatimukset

Edeltävyysehtona on suoritetut varhaiskasvatuksen ja erityiskasvatuksen perusteet eli joko ammatillinen koulutus, jossa on ollut varhais- ja erityiskasvatukseen liittyviä opintoja, tai vastaavat opinnot joko ammattikorkeakoulusta tai yliopistosta.

Ilmoittautumisaika

15.03.2021 - 31.03.2021

Ajoitus

03.05.2021 - 30.08.2021

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Mikkelin koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet
  • Suomi
Paikat

0 - 40

Opettaja
  • Virve Jussila
Vastuuopettaja

Virve Jussila

Ryhmät
  • VV2020-2021
    Valinnaiset opinnot 2020-2021

Tavoitteet

Tiedät, miten suomi äidinkielenä kehittyy varhaislapsuudessa. Tiedät, miten alle kouluikäisen lapsen kielen kehitystä tuetaan suomalaisessa palvelujärjestelmässä. Osaat tukea alle kouluikäisen lapsen kielellistä kehitystä ja vuorovaikutusta. Osaat tukea maahanmuuttajataustaisten lasten kielen kehitystä. Osaat tarkastella omaa tapaasi kommunikoida lasten ja vanhempien kanssa.

Sisältö

Miten lapsen kieli kehittyy varhaislapsuudessa? Miten alle kouluikäisen lapsen kielen kehitystä tuetaan suomalaisessa palvelujärjestelmässä? Miten voit tukea lapsen kielenkehitystä? Miten voit tukea viestintää ja vuorovaikutusta päivähoidossa? Miten voit tukea maahanmuuttajataustaisten lasten kielen kehitystä? Miten kommunikoit lasten ja vanhempien kanssa? Miten voit kehittää omaa tapaasi kommunikoida?

Opiskelumateriaali

Ilmoitetaan tarkemmin opintojakson alkaessa.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opintojakso suoritetaan kokonaan verkossa. Opintojakso koostuu verkkoluentojen katsomisesta, kurssikirjallisuuden lukemisesta ja oppimistehtävien tekemisestä esseitä kirjoittaen ja verkossa keskustellen. Osa oppimistehtävistä suoritetaan itsenäisesti, osa pienryhmissä. Opintojakso etenee vaiheistetusti. Vapaaehtoinen kurssi-info järjestetään Adobe Connect- / Teams-verkkotapaamisena ti 11.5. klo 17.30-18.30. Opintojakson tarkemmat aikataulut ilmoitetaan opintojakson Learn-alustalla.

Opiskelijan työmäärä

Opintojaksolla perehdyt ensin verkkoluentoihin ja lähdeteokseen ja kirjoitat niiden pohjalta 1 op:een esseen. Seuraavaksi perehdyt 1 op:een tehtävässä verkkoluentoihin ja lähdeteoksiin, teet havaintoja videoista ja käyt niiden verkkokeskusteluja pienryhmässä. Opintojakson kolmannessa osiossa perehdyt verkkoluentoihin ja annettuihin lähdeteoksiin (ml. englanninkielinen lähdeteos) sekä vapaavalintaiseen lähdekirjallisuuteen sekä kunnan palvelujärjestelmään opintojakson aihepiirin näkökulmasta. Kirjoitat tästä osuudesta 3 op:een esseen pienryhmässä; jos työskentelet päiväkodin lapsiryhmässä, voit suunnata tehtävän omaan työhösi ja teet tehtävän itsenäisesti.

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Edeltävyysehtona on suoritetut varhaiskasvatuksen ja erityiskasvatuksen perusteet eli joko ammatillinen koulutus, jossa on ollut varhais- ja erityiskasvatukseen liittyviä opintoja, tai vastaavat opinnot joko ammattikorkeakoulusta tai yliopistosta.