Siirry suoraan sisältöön

CNC-perusteet puumateriaaleilleLaajuus (5 op)

Tunnus: VV00EN63

Laajuus

5 op

Opetuskieli

  • suomi

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuasi sinä:
- osaat hyödyntää CNC-koneistamista tuotevalmistuksessa
- ymmärrät työturvallisuuden valmistustavoissa.

Sisältö

Opintojaksolla sinä:
• tutustut CNC koneistamiseen puumateriaaleista
• tiedät, mitä tulee ottaa huomioon laitteita hyödynnettäessä ja valmistuksen suunnitteluprosessissa
• pääset toteuttamaan omia ideoitasi tekniikkaa apuna hyödyntäen
• ymmärrät työturvallisuuden valmistustavoissa.

Esitietovaatimukset

Tuntemus CAD-piirtämisestä katsotaan eduksi ja on hyödyllistä opintojaksoa suoritettaessa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytyt harjoitustehtävät ja raportti portfoliona harjoitteista.

Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuurin koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet
  • Suomi
Paikat

15 - 20

Tutkinto-ohjelma
  • Puumuotoilun koulutus
Opettaja
  • Ari Haapanen
Vastuuhenkilö

Ari Haapanen

Opiskelijaryhmät
  • VV2022-2023
    Valinnaiset opinnot 2022-2023

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi sinä:
- osaat hyödyntää CNC-koneistamista tuotevalmistuksessa
- ymmärrät työturvallisuuden valmistustavoissa.

Sisältö

Opintojaksolla sinä:
• tutustut CNC koneistamiseen puumateriaaleista
• tiedät, mitä tulee ottaa huomioon laitteita hyödynnettäessä ja valmistuksen suunnitteluprosessissa
• pääset toteuttamaan omia ideoitasi tekniikkaa apuna hyödyntäen
• ymmärrät työturvallisuuden valmistustavoissa.

Opiskelumateriaali

Learn alusta

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Lähiopetus työjärjestyksen mukaan, lisäksi itsenäinen työ ja sovitut tehtävät.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Työhön integroitu oppimisväylä on mahdollinen, jos työtehtävissäsi voit kehittää opintojakson tavoitteissa ja sisällöissä mainittua osaamista. Ota opintojakson opettajaan yhteyttä hyvissä ajoin ennen opintojakson alkua sen määrittämiseksi
- onko työhön integroitu oppimisväylä omassa työtehtävässäsi mahdollinen
- millaisia näyttöjä sinun on mahdollista antaa osaamisestasi
- mitä opintojakson osia sinun tulee mahdollisesti suorittaa sen lisäksi opetukseen osallistuen

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei

Opiskelijan työmäärä

5 op on 135 h josta itsenäisentyön osuus on 65h

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytyt harjoitustehtävät ja raportti portfoliona harjoitteista.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioidaan: oppimistehtävät ja oppilaan itsereflektio.
Perusteet: asiasisältö, harjoitustehtävien taso ja oppilaan oma arvio oppimisesta.
Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja harjoitustöiden hyväksytty suorittaminen.
Hyväksytty/ hylätty

Esitietovaatimukset

Tuntemus CAD-piirtämisestä katsotaan eduksi ja on hyödyllistä opintojaksoa suoritettaessa.