CURRICULA > MASTER STUDIES > MASTER'S DEGREE PROGRAMME IN FUTURE BUSINESS OPERATIONS MANAGEMENT
Master's degree

Master's Degree Programme in Future Business Operations Management
Master of Business Administration, 90 ECTS

tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration

  • Programme
  • Curricula
  • Implementations

Objectives

Tulevaisuuden liiketoiminnan johtaminen -koulutus on suunnattu erityisesti pienissä ja keskisuurissa yrityksissä työskenteleville asiantuntijoille, jotka haluavat kehittyä ja edetä urallaan.
Koulutuksen pääteema on liiketoimintaosaaminen muuttuvassa toimintaympäristössä. Opiskelu yhdistää liike-elämän eri alojen asiantuntijoita ja avaa uusia näkökulmia opiskelijoille. Koulutuksessa opit, kuinka pk-yrityksen liiketoimintaa uudistetaan jatkuvasti.
Opinnoissasi
• syvennät liiketoiminta- ja talousosaamista
• kehität tiedonhankinnan, analysoinnin ja päätöksenteon taitojasi
• suunnittelet ja toteutat kehittämishankkeita.
Oman työn tai yrityksen kehittäminen kytketään opintoihin heti alusta alkaen. Opintojen jälkeen voit luoda uusia urapolkuja liike-elämässä tai saada nostetta omaan yritystoimintaasi. Tutkinnon suoritettuasi voit edetä ja työskennellä esimerkiksi
• yritysten johtotehtävissä tai yrittäjänä
• kehittämisprojektien johtajana
• esimiehenä
• asiantuntijana.

Degree programme description

Koulutuksen laajuus on 90 opintopistettä (op):
Ydinosaaminen (30 op)
• Liiketoiminnan kilpailukenttä
• Multichannel strategies
• Yrityksen talouden johtaminen
• Rahoituksen johtaminen
• Työyhteisötaitojen johtaminen
Kaikki suorittavat ydinosaamisen opinnot.
Ydinopinnoissa tarkastellaan liiketoiminnan muuttuvaa toimintaympäristöä ja tiedonhankintaa, talouden johtamista, monikanavaista asiakkaiden palvelua sekä työyhteisötaitojen yhteyttä tuottavuuteen. Sisällöissä ovat vahvasti läsnä innovatiivinen kehittämisote ja tulevaisuusnäkökulma. Vähintään yksi opintojaksoista on englanninkielinen.
Täydentävän osaamisen opinnot
Täydentävän osaamisen opinnot voit valita kaikille YAMK-opiskelijoille yhteisestä, monialaisesta Master School -tarjonnasta.
Opintojesi alussa käynnistetään koulutuksesi opiskelijavastaavan kanssa henkilökohtainen opiskelusuunnitelmasi (HOPS), joka tukee opintojesi etenemistä ja ammatillista kasvuasi.
Voit rakentaa urapolkuasi HOPSisi mukaisesti ammatillista kasvuasi parhaiten palvelevien opintojaksojen avulla. Tutkimus- ja kehittämisopintoja on suoritettava kuitenkin 10 op.
Tarjolla on sekä suomen- että englanninkielisiä opintoja seuraavista kokonaisuuksista:
• tutkimus ja kehittäminen
• johtaminen ja yrittäjyys
• kansainväliset työympäristöt
• tieto, digitaalisuus ja verkostot.
Täydentäviä opintoja voit suorittaa myös muiden korkeakoulujen ylempien korkeakoulututkintojen tasoisista opinnoista (YAMK tai yliopistojen maisteriohjelmat).
Täydentäviin opintoihin voidaan hyväksilukea myös aiemmin suoritettuja, ylempien korkeakoulututkintojen tasoisia opintoja, mikäli ne sopivat suoritettavan tutkinnon tavoitteisiin. Aikaisemmin suoritettujen opintojen hyväksilukemisesta voit kysyä lisää koulutusvastaavalta.
Opinnäytetyö (30 op)
Lisätietoa opetuskielistä
Opetus on pääosin suomenkielistä. Opetusmateriaalit voivat olla sekä suomen- että englanninkielisiä. Vähintään yksi syventävistä opintojaksoista opiskellaan englanniksi, ja opintojaksoilla voi olla myös vierailevia ulkomaalaisia luennoitsijoita. Opinnäytetyö suositellaan tehtäväksi suomenkielisenä.

Implementation of studies and flexible learning tracks

Opiskele joustavasti työn ohella
Koulutus järjestetään monimuoto-opintoina, eli voit opiskella työn ohella. Työpaikka ei kuitenkaan ole edellytys. Opinnot sisältävät jonkin verran lähiopetusta arkisin, verkko-opetusta, itsenäistä ja ryhmätyöskentelyä. Jos suoritat esimerkiksi 15 opintopistettä lukukaudessa (kevät tai syksy), työmääräsi on noin 400 tuntia.
Lähipäivät ovat yhteisen tekemisen ja oppimisen tilaisuuksia. Lähipäiviä on yhden lukukauden aikana 4–8. Lähipäivien opiskelu järjestetään arkisin klo 9–16. Määrä riippuu myös oman opiskelusuunnitelmasi (HOPS) valinnoista. Lähipäivät ovat pääsääntöisesti Mikkelin kampuksella. Osa opintojaksoista toteutetaan ohjattuina verkko-opintoina ilman lähipäiviä.

RDI and cooperation with world of work

Xamkilla on vahvat yhteistyösuhteet yrityksiin, julkiseen sektoriin ja kolmannen sektorin toimijoihin. Koulutuksen tärkeimpiä työelämäkumppaneita ovat alueen yritykset, Kauppakamari ja yrittäjäjärjestöt.