CURRICULA > PART-TIME STUDIES > DEGREE PROGRAMME IN ENERGY ENGINEERING > MAINTENANCE ENGINEERING
Bachelor's degree, part-time studies

Maintenance Engineering

2019

Classification
Select visible years, semesters and periods (when only one year is selected) by clicking buttons below. (S = Spring, A = Autumn)
Year of study 1 2
Search: ECTS 1 2 1A 1S 2A 2S 1 2 3 1 2 3
Energy Engineering studies
                       
Steam boilers 5  
     
       
Fuels and heating systems 5  
     
       
Energy conversion processes 5
 
     
         
Power plant processes 5  
   
       
   
Simulation of Steam Boilers 5  
     
       
5205051550057.57.5
Additional energy engineering studies for technicians
(Select 20 ECTS)
                       
Thermodynamics and heat transfer 5  
   
       
   
Basics of energy production and electric plant technology 5  
   
       
   
Energy economics 5  
   
       
   
Technical drawing and CAD 5
   
     
     
5150515002.52.51500
Maintenance technology studies
(Select 60 ECTS)
                       
Maintenance technologies, obligatory studies
                       
Basics of maintenance activities 5
 
     
         
Method of Analysis in Technical Servicing 5
   
     
     
Maintenance technology 5
 
     
         
Strategies of maintenance services 5
 
     
         
Industrial property management 1 5
   
     
     
Modern technologies in the field of maintenance services 5
   
     
     
Supplementary studies of maintenance services
(Select 30 ECTS)
                       
Leadership 5
 
     
         
Technical visualization 5
   
     
     
Economic and work planning of maintenance services 5
 
     
         
Project work 1 5
 
     
         
Welding technologies and metallurcy 5
 
     
         
Material logistics and information systems 5
 
     
         
Process components 5
 
     
         
Maintenance Services Fair and seminar 5
 
     
         
Measurements in the field of maintenance 5
   
     
     
Electrical and automation maintenance in industry 5
   
     
     
Machine diagnostics 10
   
     
     
Reliability 5
   
     
     
Project work 2 5
   
     
     
Failure mechanism in metallic coatings 5
   
     
     
Industrial property management 2 5
   
     
     
1100506000503030000
Bachelor's Thesis
                       
Bachelor’s thesis: idea and planning 5
   
     
     
Bachelor’s thesis: implementation 5  
   
       
   
Bachelor’s thesis: reporting, assessment and presentation 5  
     
       
510055502.52.552.52.5
Engineering training
                       
Practical Training 30
   
     
     
3000300001515000
(Select 110 ECTS)
                       
Crediting, bachelor of engineering 110
 
     
         
Crediting, technician's diploma 90
 
     
         
200020000020000000
ECTS credits per period / semester / academic year 15545551002520555050251010

The curriculum has been planned so that the student completes 60 ECTS credits per academic year and 30 ECTS credits per semester

Due to the timing of optional and elective courses, credit accumulation per semester / academic year may vary.

Kunnossapidon muuntokoulutuksen vastuullisena toimijana on Lapin ammattikorkeakoulu. Muut koulutusta toteuttavat osapuolet ovat Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk) ja Centria sekä Oulun yliopisto.
Koulutus järjestetään toimijaosapuolten eri yksiköiden toimipisteistä käsin. Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna, jossa hyödynnetään mm. verkko-opiskelun mahdollisuuksia. Tämä mahdollistaa joustavan opiskelun asuinpaikasta riippumatta. Koulutus toteutetaan etäopetuksena arki-iltaisin sekä lähiopetusjaksoina siten, että halutessaan opintojakson toteuttava AMK järjestää omille opiskelijoilleen lähiopetustapahtuman, muiden AMKien opiskelijoiden osallistuessa etänä. Opinnoissa voidaan hyödyntää työn opinnollistamista. Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma. Opiskelijalle myönnetty opinto-oikeus on 2 vuotta.

Opetus-ja kulttuuriministeriö on myöntänyt erityisavustuksen Kunnossapidon muuntokoulutukseen 20.12.2018 (- 2021). Perusteina koulutukselle ovat kunnossapitoalalla havaittu osaamisvaje sekä koulutuksen supistaminen ja osin jopa lopettaminen korkeakoulutasolla. Myönnetyllä avustuksella edistetään työllisyyttä ja työvoiman kohtaanto-ongelman helpottamista. (not translated)