You are in archive mode. Click here to leave archive.
CURRICULA > CURRICULUM ARCHIVES > SPECIALISATION AND CONTINUING STUDIES > MONIAMMATILLINEN KOTIKUNTOUTUS (NOT TRANSLATED)
Specialisation and continuing studies

2017

Classification
Select visible years, semesters and periods (when only one year is selected) by clicking buttons below. (S = Spring, A = Autumn)
Year of study 1 2
Search: ECTS 1 2 1A 1S 2A 1 2 3 1
ORIENTOIVAT OPINNOT
                 
2
1.50.510.50.510.30.30.5
AMMATILLISET YDINOPINNOT
                 
5
 
   
     
4
 
 
 
5
   
   
 
4
 
 
14.53.55.593.55.54.54.53.5
KEHITTÄMISTEHTÄVÄ
                 
1
   
   
 
2  
   
     
7  
   
     
1901900.50.59
ECTS credits per period / semester / academic year 1646.59.546.54.84.84

Due to the timing of optional and elective courses, credit accumulation per semester / academic year may vary.

Erikoistumiskoulutus on tarkoitettu sosiaali-,terveys-, kuntoutus- ja liikunta-alan ammattilaisille.

Koulutus soveltuu sairaanhoitajan, fysioterapeutin, toimintaterapeutin, geronomin, apuvälineteknikon, osteopaatin, naprapaatin, jalkaterapeutin, kuntoutuksen ohjaajan, sosionomin, terveydenhoitajan, ensihoitajan, kätilön ja liikunnan ohjaajan ammattikorkeakoulututkinnon tai aiemman opistoasteen tutkinnon suorittaneille, joilla on riittävät tiedot ja taidot opintoja varten ja jotka ovat työskennelleet/työskentelevät kuntoutusalalla ja ovat kiinnostuneita kehittämään moniammatillisen kotikuntoutuksen osaamistaan.

Lisäksi koulutukseen voidaan ottaa henkilö, jolla on tällaista osaamista vastaava osaaminen, vaikka muodollinen tutkinto puuttuisikin.

Erikoistumiskoulutus järjestetään moniammatillisena koulutuksena. Moniammatillista kotikuntoutusta toteuttava ammattikorkeakoulu vastaa erikoistumiskoulutuksen opiskelijavalinnasta yhteisesti laadittujen ohjeiden ja kriteerien pohjalta. (not translated)